Wybór narzędzia e-promocji

  B. Karta pracy ucznia Określenie produktu/usługi/działalności, którą chcemy reklamować, czyli odpowiedź na pytanie: Co będziemy reklamować? Reklamujemy naszą fundacje charytatywną, zachęcając ludzi do aktywnego przyłączenia lub wsparcia naszej działalności na terenie całej Polski. Określenie grupy potencjalnych odbiorców produktu/usługi/działalności, czyli odpowiedź na pytanie: Dla kogo jest nasza działalność/produkt/usługa? Nasza fundacja przeznaczona jest dla dzieci z czytaj dalej »

E-mail reklamowy

  Witamy Was serdecznie! Organizacja imienia Agaty Kality zaprasza wszystkich do czynnego  udziału jako np. działanie w ramach wolontariatu  lub wsparcia finansowego. Nasze przedwsięzięcie walczy z głodem najmłodszych w całej Polsce od niedługiego czasu, dlatego też potrzebujemy Waszej pomocy. Dotychczas do akcji przyłączyli się takie osobowości jak np. mistrzyni fitness Oliwia Golińska oraz sławny aktor Michał czytaj dalej »

Planowanie rodzaju działalności

1.Planowanie rodzaju działalności i rejestracja przedsięwzięcia -Realizowane przedsięwzięcie będzie dotyczyło pomocy osobą niedożywionym. 2. Forma organizacyjno-prawna – fundacja 3.Uzasadnienie wuboru -Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych 4.Opodatkowanie -Organizacje nie są bezwarunkowo zwolnione z podatków, ponieważ zwolnienie dotyczy określonych sytuacji i rozważa się je oddzielnie dla każdego rodzaju podatku. czytaj dalej »

Pytania:

Kim będą odbiorcy waszego przedsięwzięcia? -Naszymi odbiorcami są głównie dzieci, które pochodzą z rodzin wielodzietnych, są osierocone lub środki finansowe nie pozwalają na zapewnienie im dostatniego wyżywienia Czy istnieją przedsięwzięcia o podobnej ofercie? – Istnieje kilka podobnych organizacji jednakże jest to bardzo ważny cel i jedna organizacja nie jest w stanie zapewnić wyżywienia dla wszystkich potrzebujących czytaj dalej »

Dofinansowanie

Środki własne – raczej tak środki budżetowe – zdecydowanie tak kredyty i pożyczki krajowe- raczej nie kredyty i pożyczki zagraniczne- zdecydowanie nie środki zagraniczne bezzwrotne uzyskane w ramach programów międzynarodowych i funduszy pomocowych- zdecydowanie tak  

Przedsięwzięcie

Moim pomysłem na przedsięwzięcie jest założenie fundacji pozarządowej pomagającej dzieciom, które są narażone na braki żywieniowe, pochodzące z rodzin niepełnych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo, bezrobotnych, borykających się z problemami zdrowotnymi. Celem fundacji jest rozwiązywanie problemu niedożywienia oraz działalność charytatywna na rzecz rozwiązania problemu niedożywienia wśród dzieci i młodzieży uczącej się.Działalność Fundacji jest realizowana głównie poprzez bezpłatne wydawanie czytaj dalej »

css.php