Prezentacja przedsięwzięcia

29.05.2014r. prezentowaliśmy nasze przedsięwzięcie w formie prezentacji multimedialnej. Każdy z grupy przedstawiał określoną kwestię a pozostałe grupy punktowały nasze wystąpienie. Jesteśmy zadowoleni z naszej pracy i zauważyliśmy jaką satysfakcję daje wysiłek włożony w dążeniu do celu. Uważamy, że zaprezentowaliśmy projekt przedsięwzięcia, który tylko czeka, żeby go naprawdę zrealizować Poniżej przedstawiamy efekt naszej pracy: GALOP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

15.05.2014r. zajmowaliśmy się pojęciami związanymi z ZUS-em. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Na lekcji pracowaliśmy tradycyjnie z mapą myśli. Pojęcia takie czytaj dalej »

Podatek VAT

12.05.2014r – lekcja, która dotyczyła podatku VAT – podatek od towarów i usług (zwany skrótowo VAT lub PTU) jest głównym źródłem dochodów budżetu. Obowiązuje przy nim zasada samodeklarowania, co oznacza, że podatnik sam oblicza i wpłaca do właściwego urzędu skarbowego wyliczony podatek VAT. Na zajęciach otrzymaliśmy mapę myśli, z której nasza grupa dostała do scharakteryzowania czytaj dalej »

Księgowość

Zajęcia nr 1: Dowiedzieliśmy się czym jest i jak funkcjonuje księgowość. Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Podczas zajęć zostaliśmy podzieleni na grupy. Kolejne zajęcia: Po tych zajęciach wiemy jaką umowę można zawierać do czytaj dalej »

Biznesplan? O co w tym chodzi…

Zajęcia z biznesplanu nr 1: Rozpoczęliśmy wstępną przygodę z biznesplanem. Opiekun wręczył grupom rozsypankę dotyczącą biznesplanu, którą mieliśmy ułożyć. Dla naszej grupy nie było to zbyt łatwe. ponieważ wiele zagadnień mieszało nam się w głowach i nie mogliśmy dojść do porozumienia. Nadrobiliśmy zaległości w domu i przeanalizowaliśmy wszystkie elementy biznesplanu bez konieczności układania rozsypanki. W czytaj dalej »

Strategia marketingowa

Na kolejnych zajęciach pracowaliśmy nad marketingiem, jednak bardziej nad strategią marketingową. Posiadamy już własne logo, hasło reklamowe, znamy misję swojego stowarzyszenia i wiemy jakie narzędzia zastosować do naszego NGO, więc nasza sytuacja marketingowa jest na dobrej drodze. Na lekcji zastanawialiśmy się jak wypracować swoją pozycję na rynku. Uważamy, że dzięki współpracy z firmami, które będą czytaj dalej »

Marketing

Marketing to proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów. Dowiedzieliśmy się, że podstawą marketingu jest jego zespół elementów, którymi można oddziaływać na rynek tzw. marketing mix – produkt, cena, promocja, dystrybucja. Uważamy, że tego typu zjawisko jest czytaj dalej »

Reklama, e-promocja

Obecnie dominującym portalem do reklamy jest sieć społecznościowa Facebook i to tam postanowiliśmy się dobrze reklamować. Mamy zamiar założyć fanpage naszego stowarzyszenia i zapraszać wszystkich do polubienia naszej strony. Stworzenie strony internetowej jest nieopłacalne gdyż większość ludzi posiada konto na Facebooku i korzysta z niego regularnie, więc fanpage stowarzyszenia trafiłby do dużego grona odbiorców. Będziemy czytaj dalej »

Źródła finansowania

25.03.2014r. zastanawialiśmy się nad źródłami finansowania naszego stowarzyszenia. Analizując różnorodne opinie członków grupy, stwierdziliśmy, że w głównej mierze będziemy chcieli uzyskać dofinansowanie z UE. Potrzebujemy jak najwięcej pieniędzy na budowę kompleksu jeździeckiego, który będzie istotą funkcjonowania naszego przedsięwzięcia. W skład naszego stowarzyszenia będą też wchodzić przedstawiciele stajni członkowskich, więc także od nich będziemy pobierać składki. czytaj dalej »

Stowarzyszenia…

Chcielibyśmy przedstawić kolejną charakteryzację rodzaju naszego przedsięwzięcia, czyli stowarzyszenia. Fundamentem konkretnego rozpoczęcia naszej pracy, jest dokładne opisanie tego, za co chcemy się zabrać. 1.   Jakie cele może realizować stowarzyszenie? Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o cechach niezarobkowych. Realizacja prawa do stowarzyszenia jest zgodna z przepisami konstytucji oraz Powszechną Deklaracją Człowieka i Międzynarodowym  Paktem Praw czytaj dalej »

css.php