Monthly Archives: Marzec 2014

Źródła finansowania

25.03.2014r. zastanawialiśmy się nad źródłami finansowania naszego stowarzyszenia. Analizując różnorodne opinie członków grupy, stwierdziliśmy, że w głównej mierze będziemy chcieli uzyskać dofinansowanie z UE. Potrzebujemy jak najwięcej pieniędzy na budowę kompleksu jeździeckiego, który będzie istotą funkcjonowania naszego przedsięwzięcia. W skład naszego stowarzyszenia będą też wchodzić przedstawiciele stajni członkowskich, więc także od nich będziemy pobierać składki. czytaj dalej »

Stowarzyszenia…

Chcielibyśmy przedstawić kolejną charakteryzację rodzaju naszego przedsięwzięcia, czyli stowarzyszenia. Fundamentem konkretnego rozpoczęcia naszej pracy, jest dokładne opisanie tego, za co chcemy się zabrać. 1.   Jakie cele może realizować stowarzyszenie? Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o cechach niezarobkowych. Realizacja prawa do stowarzyszenia jest zgodna z przepisami konstytucji oraz Powszechną Deklaracją Człowieka i Międzynarodowym  Paktem Praw czytaj dalej »

NGO, firma – jak to rozróżnić?

Na zajęciach 6-7 rozmawialiśmy nt. NGO i przedsiębiorstw. Nie byliśmy wtedy jeszcze pewni wyboru naszego przedsięwzięcia a podjęcie decyzji o tym, że będzie to stowarzyszenie pozwoliły nam odpowiedzi na poniższe pytania, podsumowujące istotę NGO i firm: 1. Jakie są cechy wspólne NGO i firm? – Skłonność do działania. – Motywacja przez wartości, związanie kierowników z czytaj dalej »

Analiza SWOT

Poniżej przedstawiamy analizę SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) naszego przedsięwzięcia jakim jest stowarzyszenie jeździeckie o nazwie „GALOP”. Nasz pomysł ma duże szanse na powodzenie i bardzo mocne strony, które pozwolą na korzystny rozwój stowarzyszenia.

Analiza przedsięwzięcia

13.03.2014r. analizowaliśmy wybrane przez naszą grupę przedsięwzięcie – stowarzyszenie jeździeckie. Członkowie naszej grupy znaleźli wiele pozytywnych cech tego przedsięwziecia, gdyż nie jest ono narażone na konkurencję w naszym rejonie i ma duże szanse na sukces. Stwierdziliśmy, że nasz pomysł przyczyni się zarówno do zwiększenia zainteresowania jeździectwem w naszym rejonie jak i do zwiększenia turystów przyjeżdżających czytaj dalej »

Rozpoczynamy pracę nad przedsięwzięciem

Podczas zajęć 11.03.2014r. analizowaliśmy brodnicki rynek pod względem zapotrzebowania na firmy, stowarzyszenia i fundacje, które przyczyniłyby się do rozwoju naszego miasta. Nie mieliśmy zbyt wielkiej siły w grupie, ponieważ ostatnio panuje sezon chorobowy i tego dnia było nas tylko trzech, jednak daliśmy sobie radę. Stwierdziliśmy, że Brodnica potrzebuje instytucji, która jeszcze bardziej wykorzysta jej przeszłość czytaj dalej »

Praktykowanie pracy w zespole

06.03.2014r. odbyły się zajęcia, na których w grupach opisywaliśmy przydzielone nam zadania. Zadaniem naszej grupy było opisanie spółdzielni przy pomocy otrzymanych od opiekuna materiałów: -Jakie cele może realizować spółdzielnia w ramach swojej działalności? -Czy spółdzielnia może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą? Jeśli tak to jakiego rodzaju? -W jaki sposób zakłada się/rejestruje dany podmiot społeczny/gospodarczy? -Kto czytaj dalej »

Rozwiązywanie konfliktów

Podczas zajęć 4.03.2014r. rozmawialiśmy o rozwiązywaniu konfliktów. Znajdywaliśmy najlepsze rozwiązania, aby unikać konfliktów w grupie. Naszym zdaniem najlepszym sposobem jest dojście do konsensusu – czyli znalezienia najlepszego rozwiązania, akceptowanego przez wszystkich członków grupy. Współpraca i wymiana własnych poglądów jest tutaj najważniejsza. Nikt nie może być dyskryminowany, każde zdanie musi być uwzględnione aby było możliwe zastosowanie czytaj dalej »

Rozpoczynamy pracę!

Grupa I z I LO w Brodnicy rozpoczyna przygodę z grupowym blogiem. Mamy nadzieję, że da nam to sporo satysfakcji i szybko nauczymy się niezbędnych działań związanych z pracą nad blogiem. Wszystkie nasze indywidualne prace oraz testy można znaleźć na naszych e-portfoliach w serwisie Mahara. Ten blog będzie dotyczył pracy naszego zespołu. Do dzieła!   czytaj dalej »

css.php