Monthly Archives: Maj 2014

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

15.05.2014r. zajmowaliśmy się pojęciami związanymi z ZUS-em. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Na lekcji pracowaliśmy tradycyjnie z mapą myśli. Pojęcia takie czytaj dalej »

Podatek VAT

12.05.2014r – lekcja, która dotyczyła podatku VAT – podatek od towarów i usług (zwany skrótowo VAT lub PTU) jest głównym źródłem dochodów budżetu. Obowiązuje przy nim zasada samodeklarowania, co oznacza, że podatnik sam oblicza i wpłaca do właściwego urzędu skarbowego wyliczony podatek VAT. Na zajęciach otrzymaliśmy mapę myśli, z której nasza grupa dostała do scharakteryzowania czytaj dalej »

Księgowość

Zajęcia nr 1: Dowiedzieliśmy się czym jest i jak funkcjonuje księgowość. Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Podczas zajęć zostaliśmy podzieleni na grupy. Kolejne zajęcia: Po tych zajęciach wiemy jaką umowę można zawierać do czytaj dalej »

Biznesplan? O co w tym chodzi…

Zajęcia z biznesplanu nr 1: Rozpoczęliśmy wstępną przygodę z biznesplanem. Opiekun wręczył grupom rozsypankę dotyczącą biznesplanu, którą mieliśmy ułożyć. Dla naszej grupy nie było to zbyt łatwe. ponieważ wiele zagadnień mieszało nam się w głowach i nie mogliśmy dojść do porozumienia. Nadrobiliśmy zaległości w domu i przeanalizowaliśmy wszystkie elementy biznesplanu bez konieczności układania rozsypanki. W czytaj dalej »

Strategia marketingowa

Na kolejnych zajęciach pracowaliśmy nad marketingiem, jednak bardziej nad strategią marketingową. Posiadamy już własne logo, hasło reklamowe, znamy misję swojego stowarzyszenia i wiemy jakie narzędzia zastosować do naszego NGO, więc nasza sytuacja marketingowa jest na dobrej drodze. Na lekcji zastanawialiśmy się jak wypracować swoją pozycję na rynku. Uważamy, że dzięki współpracy z firmami, które będą czytaj dalej »

Marketing

Marketing to proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów. Dowiedzieliśmy się, że podstawą marketingu jest jego zespół elementów, którymi można oddziaływać na rynek tzw. marketing mix – produkt, cena, promocja, dystrybucja. Uważamy, że tego typu zjawisko jest czytaj dalej »

Reklama, e-promocja

Obecnie dominującym portalem do reklamy jest sieć społecznościowa Facebook i to tam postanowiliśmy się dobrze reklamować. Mamy zamiar założyć fanpage naszego stowarzyszenia i zapraszać wszystkich do polubienia naszej strony. Stworzenie strony internetowej jest nieopłacalne gdyż większość ludzi posiada konto na Facebooku i korzysta z niego regularnie, więc fanpage stowarzyszenia trafiłby do dużego grona odbiorców. Będziemy czytaj dalej »

css.php