Prezentacja końcowa przedsięwzięcia

W linku poniżej umieszczamy prezentację, w której znajduje się podsumowanie naszego projektu realizowanego na lekcjach ekonomii w praktyce. ekonomia

Kilka słów o podatku VAT.

Podatek VAT, z angielskiego: Value Added Tax, jest podatkiem, któremu podlega wszelki obrót towarem. W innym wymiarze, podlegają mu wszystkie osoby, które prowadzą jakąś działalność gospodarczą, również dotyczy to świadczenia usług. W szczególności jednak VAT dotyczy wytworu towarów oraz wszelkie zmiany jego właścicieli na terenie Polski, jak i UE, np. WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) i czytaj dalej »

Rachunek

rachunek

Analiza różnych źródeł finansowania.

Nasze źródła finansowania.

Opis produktu/usługi

Planowanie działań – wykres Gantta

ANALIZA SWOT

MOCNE STRONY: -organizacja non for profit; -chęć pomocy innym; -posiadamy w łasny budynek   SŁABE STRONY: -niewielkie doświadczenie; -mała liczba wolontariuszy   SZANSE: -duży odsetek dzieci mieszkających na wsi; -wysoka stopa bezrobocia; -dotacje unijne   ZAGROŻENIA: -niż demograficzny; -mała ilość sponsorów

Kim będą osoby korzystające z naszych usług? Będą to dzieci, a więc osoby w grupie wiekowej do 25. roku życia i to do nich skierowane nasze działanie. Inne cechy tej społeczności to: – niski dochód na osobę w rodzinie; – miejscem zamieszkania jest wieś lub niewielkie mieszkanie w mieście (oddalenie od centrum miasta generuje dodatkowe czytaj dalej »

Problemy, które widzimy w naszej okolicy t0: – Nie funkcjonuje pomoc naukowa, taka jak korepetycje czy darmowe kursy językowe. – Brak ośrodka, w którym pomoc doraźna mogłaby być udzielana. – Brak całkowitej wiedzy na temat rodzaju pomocy, jakiej powinno się udzielić. Inne fundacje, zajmujące się tego typu problemami, to: – Fundacja „Jerzyk” – „Podaruj Dzieciom czytaj dalej »

css.php