Nasz Biznesplan

MISJA :
MISJA NASZEJ FIRMY:
Naszą misją jest oferowanie potraw z różnych stron świata oraz najwyższej jakości usług gastronomicznych. W tym celu zatrudniamy najlepszych młodych kucharzy, którym nie brak wiedzy i ambicji, lecz odrobiny doświadczenia, barmanów oraz profesjonalną obsługę. Poprzez nasze działania pragniemy zaspokoić wszystkie potrzeby i oczekiwania naszych klientów.
DLACZEGO RESTAURACJA ?
Zdecydowaliśmy się na prowadzenie restauracji z kilku ważnych powodów. W okolicy , w której żyjemy brakuje miejsc gdzie można by było tanio , a dobrze zjeść. Ponadto standardy restauracji na rynku są bardzo niskie i nas samych jako potencjalnych klientów odstraszają swym wyglądem..

FUNDUSZE :
Pomysły na pozyskiwanie funduszy były dla nas chyba najtrudniejsze. Jednak po burzliwych naradach udało nam się wymyślić kilka rozwiązań. Na rozpoczęcie działalności mieliśmy trochę wkładu własnego ok. 400 000 tys. Złotych .
To jednak nie wystarczyło i funduszy musieliśmy szukać w inny sposób :
1. Dotacje Unijne –
2. Sponsorzy i inwestorzy – będziemy się ubiegać o koncesje na alkohol i w związku z tym będziemy chcieli podpisać kontrakt z jakimś browarem, co dodatkowo zasili nasze konto.
3. Kredyt bankowy

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
1. Pełna nazwa przedsiębiorstwa: RESTAURACJA HAVANA
2. Adres: PRZEMYŚL ul. Kwiatowa 14, 37-700 PRZEMYŚL
3. Właściciel: MARTYNA BIELSKA, KAMILA BABIAK , MONIKA MAZUR, NORBERT CWYNAR, PIOTR PILCH, DAMIAN ZIĘBA
4. Planowana działalność: usługowa – produkcja i sprzedaż potraw
5. Zatrudnienie: 2 kucharzy, pomocnik kucharza, 2 kelnerki, 1 barman
6. Nieruchomości: zakupiony lokal przy ulicy Kwiatowej 14,37-700 Przemyśl
7. Wyposażenie: podstawowy sprzęt kuchenny, urządzenia sanitarne, stoły, krzesła
8. Kapitał założycielski: 40000zł
9. Termin rozpoczęcia działalności:15.052014r.
1o.Kontakt:
Tel:(16) 6709754

ANALIZA RYNKU:
1. Analiza SWOT:
S- MOCNE STRONY
• lokalizacja w centrum miasta;
• klimatyczny wystrój lokalu;
• przystosowanie do międzynarodowych klientów;
• menu z różnych stron świata;
• profesjonalna obsługa;
W – SŁABE STRONY
• brak doświadczenia;
• mały budżet
O – SZANSE
• dofinansowania unijne;
• popyt na lokale gastronomiczne;
T – ZAGROŻENIA
• zbyt wysoki koszt utrzymania restauracji, groźba bankructwa;
• problemy z wypromowaniem restauracji

CO TO JEST BIZNESPLAN ?

Biznesplan – narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej – m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.plan

Biznesplan często sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego . Kredytobiorca musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne. W celu efektywnego zarządzania biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone jednostki organizacyjne, jak i wszystkie przedsiębiorstwa już funkcjonujące.

to jest to

Załączniki potrzebne do rejestracji firmy

 • Załączniki do wniosku o rejestrację spółki z o.o. :
 • akt notarialny obejmujący umowę spółki x2 – dwa egzemplarze tego dokumentu wymagane są po to, że jeden trafia do akt rejestrowych, a drugi do urzędu skarbowego,
 • uchwała wspólników o powołaniu zarządu – ten dokument dodajemy tylko wtedy, jeżeli nie mamy tej uchwały w akcie notarialnym obejmującym umowę spółki, czasami z niewiadomych powodów notariusze chcą dodatkowego wynagrodzenia za sporządzenie w tym samym akcie takiej uchwały, stąd lepiej uważać, szczególnie, że wymaga ona tylko formy pisemnej,
 • oświadczenie członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione – wszyscy członkowie zarządu winni złożyć tego typu oświadczenie, które oczywiście musi być zgodne z prawdą, w odróżnieniu od spółki akcyjnej, w ramach rejestracji spółki z o.o. nie weryfikuje się czy kapitał został wpłacony w żaden inny sposób,
 • lista wspólników wraz z liczbą ich udziałów i wartością nominalną tychże udziałów,
 • lista obejmująca nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,
 • formularz NIP-2 wraz z umową potwierdzającą prawo korzystania z lokalu będącego adresem rejestrowym spółki – może być to i najczęściej jest to umowa najmu, ale uwaga, spółka może mieć inny tytuł prawny do nieruchomości, np. może jako spółka w organizacji nabyć nieruchomość od osoby trzeciej lub wspólnika, w takim przypadku oczywiście dołączyć należy odpowiednio umowę sprzedaży czy też darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli natomiast prawo korzystania z lokalu wynika z samej umowy spółki to nie ma potrzeby dołączania trzeciego jej egzemplarza, warto jednak wystosować pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego, wskazując, że dana nieruchomość stanowiąca adres spółki, jest wkładem do tej spółki,
 • formularz RG-1 – zgłoszenie do rejestru REGON,
 • zgłoszenie płatnika ZUS, względnie oświadczenie, że spółka nie będzie na chwilę obecną płatnikiem ZUS,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Analiza SWOT

S- MOCNE STRONY

 • lokalizacja w centrum miasta;
 • klimatyczny wystrój lokalu;
 • przystosowanie do międzynarodowych klientów;
 • menu z różnych stron świata;
 • profesjonalna obsługa;

W – SŁABE STRONY

 • brak doświadczenia;
 • mały budżet

O – SZANSE

 • dofinansowania unijne;
 • popyt na lokale gastronomiczne;

T – ZAGROŻENIA

 • zbyt wysoki koszt utrzymania restauracji, groźba bankructwa;
 • problemy z wypromowaniem restauracji

KTO KLIENTEM ?

Klientami naszej restauracji będą zarówno osoby w podeszłym wieku , jak i ludzie młodzi, którzy za przestępną cenę będą mogli dobrze i zjeść. Nasza firma umożliwia wynajęcie sal konferencyjnych oraz zajmuje się organizacją imprez okolicznościowych np.: wesela , urodziny, bankiety, itp.

GRUPA DOCELOWA :

-osoby ceniące sobie czas i jakość usług,

-pracownicy firm/korporacji,

-młodzież szkolna oraz studenci,

- osoby średnio zarabiające.

ABY ROZWIJAĆ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ POTRZEBUJEMY:

- dofinansowania z Unii Europejskiej,

-Inicjatywę pracowników,

-lokal ,

-dobra  reklama ,

- dobra lokalizacja