Załączniki potrzebne do rejestracji firmy

 • Załączniki do wniosku o rejestrację spółki z o.o. :
 • akt notarialny obejmujący umowę spółki x2 – dwa egzemplarze tego dokumentu wymagane są po to, że jeden trafia do akt rejestrowych, a drugi do urzędu skarbowego,
 • uchwała wspólników o powołaniu zarządu – ten dokument dodajemy tylko wtedy, jeżeli nie mamy tej uchwały w akcie notarialnym obejmującym umowę spółki, czasami z niewiadomych powodów notariusze chcą dodatkowego wynagrodzenia za sporządzenie w tym samym akcie takiej uchwały, stąd lepiej uważać, szczególnie, że wymaga ona tylko formy pisemnej,
 • oświadczenie członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione – wszyscy członkowie zarządu winni złożyć tego typu oświadczenie, które oczywiście musi być zgodne z prawdą, w odróżnieniu od spółki akcyjnej, w ramach rejestracji spółki z o.o. nie weryfikuje się czy kapitał został wpłacony w żaden inny sposób,
 • lista wspólników wraz z liczbą ich udziałów i wartością nominalną tychże udziałów,
 • lista obejmująca nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,
 • formularz NIP-2 wraz z umową potwierdzającą prawo korzystania z lokalu będącego adresem rejestrowym spółki – może być to i najczęściej jest to umowa najmu, ale uwaga, spółka może mieć inny tytuł prawny do nieruchomości, np. może jako spółka w organizacji nabyć nieruchomość od osoby trzeciej lub wspólnika, w takim przypadku oczywiście dołączyć należy odpowiednio umowę sprzedaży czy też darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli natomiast prawo korzystania z lokalu wynika z samej umowy spółki to nie ma potrzeby dołączania trzeciego jej egzemplarza, warto jednak wystosować pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego, wskazując, że dana nieruchomość stanowiąca adres spółki, jest wkładem do tej spółki,
 • formularz RG-1 – zgłoszenie do rejestru REGON,
 • zgłoszenie płatnika ZUS, względnie oświadczenie, że spółka nie będzie na chwilę obecną płatnikiem ZUS,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Analiza SWOT

S- MOCNE STRONY

 • lokalizacja w centrum miasta;
 • klimatyczny wystrój lokalu;
 • przystosowanie do międzynarodowych klientów;
 • menu z różnych stron świata;
 • profesjonalna obsługa;

W – SŁABE STRONY

 • brak doświadczenia;
 • mały budżet

O – SZANSE

 • dofinansowania unijne;
 • popyt na lokale gastronomiczne;

T – ZAGROŻENIA

 • zbyt wysoki koszt utrzymania restauracji, groźba bankructwa;
 • problemy z wypromowaniem restauracji

KTO KLIENTEM ?

Klientami naszej restauracji będą zarówno osoby w podeszłym wieku , jak i ludzie młodzi, którzy za przestępną cenę będą mogli dobrze i zjeść. Nasza firma umożliwia wynajęcie sal konferencyjnych oraz zajmuje się organizacją imprez okolicznościowych np.: wesela , urodziny, bankiety, itp.

GRUPA DOCELOWA :

-osoby ceniące sobie czas i jakość usług,

-pracownicy firm/korporacji,

-młodzież szkolna oraz studenci,

- osoby średnio zarabiające.

ABY ROZWIJAĆ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ POTRZEBUJEMY:

- dofinansowania z Unii Europejskiej,

-Inicjatywę pracowników,

-lokal ,

-dobra  reklama ,

- dobra lokalizacja

O NAS

Jesteśmy uczniami klasy II o profilu ekonomicznym w I LO w Przemyślu.

Nasz zespół liczy sześć osób : Kamila, Martyna , Monika , Norbert, Piotr i Damian .

Każdy z nas ma inne zainteresowania, m.in.: sport , muzyka , taniec.

 

 

NASZA DZIAŁANOŚĆ

Nasza grupa zajmie się prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a mianowicie  prowadzeniem restauracji.

Po badaniu rynku w tej dziedzinie zauważyliśmy :

JAK JEST ?

-słaba jakość usług,

-wysokie ceny,

-mały wybór potraw,

-słaba reklama lokali , co zmniejsza zainteresowanie mieszkańców miasta

-niski standard lokali.

JAKIE DZIAŁANIA MOGĄ TO ZMIENIĆ ?

-dofinansowania i dotacje,

–odpowiednia reklama (również internetowa),

-szkolenia pracowników,

-zmiana wystroju lokali,

-zmiana menu,

-odpowiednia organizacja pracy (np. podział obowiązków)

 

JAK BYĆ POWINNO?

-oryginalnie,

-dobra przyjemna obsługa,

-odpowiednie dla klientów godziny otwarcia lokalu,

-miła atmosfera.