Załączniki potrzebne do rejestracji firmy

  • Załączniki do wniosku o rejestrację spółki z o.o. :
  • akt notarialny obejmujący umowę spółki x2 – dwa egzemplarze tego dokumentu wymagane są po to, że jeden trafia do akt rejestrowych, a drugi do urzędu skarbowego,
  • uchwała wspólników o powołaniu zarządu – ten dokument dodajemy tylko wtedy, jeżeli nie mamy tej uchwały w akcie notarialnym obejmującym umowę spółki, czasami z niewiadomych powodów notariusze chcą dodatkowego wynagrodzenia za sporządzenie w tym samym akcie takiej uchwały, stąd lepiej uważać, szczególnie, że wymaga ona tylko formy pisemnej,
  • oświadczenie członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione – wszyscy członkowie zarządu winni złożyć tego typu oświadczenie, które oczywiście musi być zgodne z prawdą, w odróżnieniu od spółki akcyjnej, w ramach rejestracji spółki z o.o. nie weryfikuje się czy kapitał został wpłacony w żaden inny sposób,
  • lista wspólników wraz z liczbą ich udziałów i wartością nominalną tychże udziałów,
  • lista obejmująca nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,
  • formularz NIP-2 wraz z umową potwierdzającą prawo korzystania z lokalu będącego adresem rejestrowym spółki – może być to i najczęściej jest to umowa najmu, ale uwaga, spółka może mieć inny tytuł prawny do nieruchomości, np. może jako spółka w organizacji nabyć nieruchomość od osoby trzeciej lub wspólnika, w takim przypadku oczywiście dołączyć należy odpowiednio umowę sprzedaży czy też darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli natomiast prawo korzystania z lokalu wynika z samej umowy spółki to nie ma potrzeby dołączania trzeciego jej egzemplarza, warto jednak wystosować pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego, wskazując, że dana nieruchomość stanowiąca adres spółki, jest wkładem do tej spółki,
  • formularz RG-1 – zgłoszenie do rejestru REGON,
  • zgłoszenie płatnika ZUS, względnie oświadczenie, że spółka nie będzie na chwilę obecną płatnikiem ZUS,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

One thought on “Załączniki potrzebne do rejestracji firmy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge