Nasz Biznesplan

MISJA :
MISJA NASZEJ FIRMY:
Naszą misją jest oferowanie potraw z różnych stron świata oraz najwyższej jakości usług gastronomicznych. W tym celu zatrudniamy najlepszych młodych kucharzy, którym nie brak wiedzy i ambicji, lecz odrobiny doświadczenia, barmanów oraz profesjonalną obsługę. Poprzez nasze działania pragniemy zaspokoić wszystkie potrzeby i oczekiwania naszych klientów.
DLACZEGO RESTAURACJA ?
Zdecydowaliśmy się na prowadzenie restauracji z kilku ważnych powodów. W okolicy , w której żyjemy brakuje miejsc gdzie można by było tanio , a dobrze zjeść. Ponadto standardy restauracji na rynku są bardzo niskie i nas samych jako potencjalnych klientów odstraszają swym wyglądem..

FUNDUSZE :
Pomysły na pozyskiwanie funduszy były dla nas chyba najtrudniejsze. Jednak po burzliwych naradach udało nam się wymyślić kilka rozwiązań. Na rozpoczęcie działalności mieliśmy trochę wkładu własnego ok. 400 000 tys. Złotych .
To jednak nie wystarczyło i funduszy musieliśmy szukać w inny sposób :
1. Dotacje Unijne –
2. Sponsorzy i inwestorzy – będziemy się ubiegać o koncesje na alkohol i w związku z tym będziemy chcieli podpisać kontrakt z jakimś browarem, co dodatkowo zasili nasze konto.
3. Kredyt bankowy

OPIS DZIAŁALNOŚCI:
1. Pełna nazwa przedsiębiorstwa: RESTAURACJA HAVANA
2. Adres: PRZEMYŚL ul. Kwiatowa 14, 37-700 PRZEMYŚL
3. Właściciel: MARTYNA BIELSKA, KAMILA BABIAK , MONIKA MAZUR, NORBERT CWYNAR, PIOTR PILCH, DAMIAN ZIĘBA
4. Planowana działalność: usługowa – produkcja i sprzedaż potraw
5. Zatrudnienie: 2 kucharzy, pomocnik kucharza, 2 kelnerki, 1 barman
6. Nieruchomości: zakupiony lokal przy ulicy Kwiatowej 14,37-700 Przemyśl
7. Wyposażenie: podstawowy sprzęt kuchenny, urządzenia sanitarne, stoły, krzesła
8. Kapitał założycielski: 40000zł
9. Termin rozpoczęcia działalności:15.052014r.
1o.Kontakt:
Tel:(16) 6709754

ANALIZA RYNKU:
1. Analiza SWOT:
S- MOCNE STRONY
• lokalizacja w centrum miasta;
• klimatyczny wystrój lokalu;
• przystosowanie do międzynarodowych klientów;
• menu z różnych stron świata;
• profesjonalna obsługa;
W – SŁABE STRONY
• brak doświadczenia;
• mały budżet
O – SZANSE
• dofinansowania unijne;
• popyt na lokale gastronomiczne;
T – ZAGROŻENIA
• zbyt wysoki koszt utrzymania restauracji, groźba bankructwa;
• problemy z wypromowaniem restauracji

CO TO JEST BIZNESPLAN ?

Biznesplan – narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej – m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.plan

Biznesplan często sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego . Kredytobiorca musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne. W celu efektywnego zarządzania biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone jednostki organizacyjne, jak i wszystkie przedsiębiorstwa już funkcjonujące.

to jest to