Podstawy księgowości i finansów

Na lekcji dotyczącej podstaw księgowości i finansów rozmawialiśmy o różnicach umowy o dzieło i umowy zlecenie. Mieliśmy za zadanie dopasować określone czynności do prawidłowej umowy. Między tymi umowami jest dość spora różnica, którą warto by znać, gdy zaczniemy udawać się na rozmowy kwalifikacyjne bądź sami będziemy przyjmować ludzi do pracy we własnym przedsiębiorstwie.

Zasadnicza różnica:

W odróżnieniu od umowy zlecenia, umowa o dzieło wymaga, by starania przyjmującego zamówienia doprowadziły do konkretnego, w przyszłości, indywidualnie oznaczonego rezultatu. Umowa zlecenia nie akcentuje tego rezultatu, jako koniecznego do osiągnięcia, nie wynik zatem (jak w umowie o dzieło), lecz starania w celu osiągnięcia tego wyniku, są elementem wyróżniającym dla umowy zlecenia, tj. przedmiotem istotnym.

Jak ważna może być reklama?

Reklama jest bardzo ważnym elementem marketingu. Powinna być przygotowana w odpowiedni sposób i przyciągać uwagę klienta. My przygotowaliśmy ulotki, wizytówki i logo naszego przedsiębiorstwa, którym jest galeria handlowa o nazwie „Omega” . Logo naszej firmy nawiązuje do tego, ze nasza galeria miałaby zawierać sieć różnych sklepów co symbolizuje wieszak w literze „O”. Na broszurach wyraźnie przedstawione są nazwy sklepów. Wizytówki zawierają również numer kontaktowy do Biura Klienta w razie zaistniałej potrzeby można tam zadzwonić i zasięgnąć potrzebnych informacji. W najbliższym czasie zamieszczone zostaną zdjęcia loga i ulotek.

Analiza SWOT

Podczas jednych z zajec , zajmowaliśmy się ANALIZĄ SWOT. Polega ona na zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron danej firmy. Poprzez znalizę czynników na , które nasza firma ma wpływ, oraz rozpatrzenie szans i zagrożeń istneinia naszego przedsięwzięcia mamy pole, które pozwala nam na podjęcie ostatecznej decyzji co do naszej firmy.

 

Poniżej ukazujemy naszą analizę SWOT:

 

Analiza SWOT

Mocne i słabe strony Mocne i słabe strony

Współpraca jest najważniejsza!

Jak widadomo współpraca międzyludzka jest rzeczą najważniejszą, bo to dzięki niej możemy osiągać efektywne wyniki pracy. Uczy ona także jak porozumieć się między sobą, aby uniknąć sporów i konfliktów. Tego właśnie uczy nas Ekonimia w praktyce. :)

Przytoczę definicję współpracy:

Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

Zdolność tę zalicza się do kompetencji emocjonalnych; umiejętność ta stanowi jeden z wyróżników kompetencji społecznych, które warunkują jakość relacji z innymi ludźmi.

Współpraca i współdziałanie prowadzą do tworzenia wewnętrznych więzi wśród członków grupy, jak też rodzą ich poczucie tożsamości z zespołem, co zapewnia trwanie i sprawne funkcjonowanie tego zespołu na rzecz osiągania wspólnych celów jego członków.

 

Sentencja na dziś:

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.”

Henry Ford

Zaczynamy pracę!

 

DSC_0106

 

css.php