Biznesplan

 1. Formularz wniosku
 • Nazwa szkoły

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

 • Opiekun zespołu: imię i nazwisko.

Sebastian Frątczak

 • Nazwa zespołu projektowego/realizującego przedsięwzięcie. Jeśli nie występuję, proszę wpisać”nie dotyczy”.

Zespół nr 7

 • Opis zespołu projektowego/realizującego przedsięwzięcie(np. Misja, wizja, logo). Jeśli nie występuje, proszę wpisać „nie dotyczy”.

Pomoc bezdomnym, porzuconym zwierzętom

 • Imiona i nazwiska Wnioskodawców:

Ewelina Koziarska, Sebastian Frątczak, Jakub Żarkowski

 • Data złożenia wniosku

13.04.2014

 

2.SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rodzaj Proponowanej działalności

Opis przedmiotu przedsięwzięcia (maksymalnie 200 znaków)
 • Fundacja dla bezdomnych zwierząt na terenie Wałbrzycha i okolic. Nasze zwierzęta będą przebywać w domach tymczasowych. Zapewnimy im pokarm, wodę oraz leki jeśli będzie to konieczne.

 

 

 

Przedmiot i zakres planowanej działalności ( według PDK lub EKD wraz z opisem).

Jeśli przedsięwzięcie nie dotyczy działalności gospodarczej, proszę napisać „nie dotyczy”.

 • Nie dotyczy.

 

 

Lokalizacja przedsięwzięcia

Województwo

Powiat

 • Dolnośląskie
 • Wałbrzyski

Gmina

Obszar wiejski/miejski

 • Wałbrzych
 • Miejski
Czy wnioskodawca korzystał z pomocy publicznej? Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wyskości?
 • Wnioskodawca nie korzystał z pomocy publicznej.

 

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia (kwota brutto w zł)
 • 20 000 tysięcy złotych.
Wnioskowana kwota dotacji na przedsięwzięcie (kwota brutto w zł)
 • 10 000 Tysięcy złotych.
Źródła finansowania poza dotacją, jeśli całkowity koszt jest większy od wnioskowanej kwoty.
 • Festyny, organizacje apelujące o pomoc.
 1. Projekt przedsięwzięcia

 

3.1 Cele

 

Proszę wskazać przynajmniej cztery cele przedsięwzięcia, czyli odpowiedz na pytanie: Czemu przedsięwzięcie ma służyć?
 • Opieka nad zwierzętami
 • Zapewnienie im domów tymczasowych
 • Uwrażliwienie ludzi na krzywdę zwierząt
 • Zapewnienie pokarmu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania

 

3.2 Przedstawienie projektu

 

Proszę opisać działalność, będącą przedmiotem inicjatywy, ale także przyczyny, które skłoniły wnioskodawcę do wyboru przedsięwzięcia oraz charakterystykę rynku.

 

Opis powinien zawierać również określenie wielkości niezbędnych środków na rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa/NGO i plan ich wykorzystania, koncepcję prowadzenia i rozwoju firmy/NGO oraz przewidywane w związku z tym efekty.

 • Główną z przyczyn założenia naszej fundacji jest krzywda zwierząt, które zarówno jak i człowiek ma uczucia. Niezbędne środki które są nam potrzebne to 10 tys. zł.za które będziemy mogli zakupić pokarm który jest najważniejszy dla naszych małych pupili, środki czystości niezbędne do utrzymania odpowiedniej higieny w naszej fundacji,oraz przedmioty które są niezbędne aby zapewnić godny byt czyli np. legowiska, smycze, miski na pokarm. Naszymi efektami będzie to iż nie jeden pupil znajdzie u nas schronienie, nie będzie musiał cierpieć, ani nie będzie narażony na krzywdy.

 

 

3.3 Oferta

 

W przypadku, kiedy dana kategoria pytań nie dotyczy wnioskodawcy, proszę wpisać„nie dotyczy”.

 

Proszę opisać produkty/usługi/towary, jakie będą oferowane w tym opisie działalności będącej przedmiotem inicjatywy, krótkie uzasadnienie.
 • Pokarm, leki, kojce, woda, obroże, szelki, smycze, kagańce, miski. To są potrzebne rzeczy do opieki nad zwierzętami.
Proszę podać, w jaki sposób oferta różni się od oferty konkurencji.
 • W naszej fundacji zwierzęta przebywają w domach. Mają zapewnione bardzo dobrze warunki.
Jeśli przedsięwzięcie wiąże się z zaoferowaniem nowego produktu/usługi, proszę wskazać jego zalety różniące go od innych istniejących produktów/usług.
 • Prywatni treserzy, najlepsza kadra weterynaryjna zwierzętami.
Obszar geograficzny działalności.
 • Wałbrzych i okolice do 30 kilometrów.
Jakie są potrzeby i oczekiwania klientów? W jakim stopniu proponowana oferta odpowiada na te oczekiwanie?
 • Zapewnienie profesjonalnej opieki,dzięki czemu zwierzęta które oddajemy są bardzo zdrowe, zaszczepione o dobrej wadze.
Czy popyt na produkt/usługę będzie ulegał sezonowym zmianom? Jeśli tak, jak będą minimalizowane skutki tej sezonowości?
 • Minimalnie większe koszty w związku z zakupem ubrań ochronnych dla małych pupili na zimę (psy, koty)
Proszę opisać w jaki sposób będzie odbywała się sprzedaż?
 • Nie dotyczy
W jaki sposób klienci będą informowani o ofercie? Proszę opisać formę promocji/reklamy.

 

Jaki produkt/usługa będą reklamowane? W jaki sposób klienci będą informowani, z wykorzystaniem narzędzi, w tym internetu? Jakie będą nakłady na promocję?

 • Promocja spotów reklamowych w telewizji regionalnej, reklama w radiu, organizowanie festynów promujących naszą fundacje, promowanie poprzez reklamy internetowe.

 

 

3.4 Rynek

 

 

Proszę wskazać kim są potencjalni nabywcy produktów/usług.
 • Ludzie o dobrym sercu, którzy potrafią opiekować się zwierzętami, nie robiąc im krzywdy.

 

 

3.5 Konkurencja

 

 

Konkurencja Charakterystyka i silne strony konkurencyjnej oferty Powód,dla którego uznawani są za silną lub słabą konkurencję
 • Schronisko w Wałbrzychu
 • Posiadają swoją dużą siedzibę; posiadają dużą ilość miejsca i terytorium
 • Dobra renoma, Duża ilość zwierząt w schronisku, słabe warunki

 

 

3.6 Cena

 

 

Produkt/usługa Jednostka miary Cena jednostkowa sprzedaży netto Średnia cena jednostkowa sprzedaży netto konkurencji
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy

 

 

3.7 Sprzedaż i przychód

 

 

Produkt/usługa Jednostka miary Cena jednostkowa netto (a) Pierwsze 12 miesięcy działalności
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
Sprzedana ilość (b) Przychód

(a*b)

      ———- ————

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php