Daily Archives: 18 kwietnia 2014

Strategie Marketingowe

Na jednej z lekcji dowiedzieliśmy się co to Strategie Marketingowe: 1) Strategie Marketingowe -oznacza zespół jasno określonych działań i zasad postępowania, które przedsiębiorstwo musi spełnić, aby efektywnie prowadzić swoją działalność i osiągnąć maksymalizację zysku Jej formułowanie to proces decyzyjny, polegający na wytyczeniu najistotniejszych problemów oraz okre śleniu sposobów ich rozwiązań. Strategią Naszego Zespołu jest sprzedaż instrumentów muzycznych oraz czytaj dalej »

analiza SWOT :]

Na zajęciach, zajmowaliśmy się ANALIZĄ SWOT.  Analiza SWOT jest metodą, która opisuje jak działa firma (albo pokazuje położenie firmy) w kategoriach tych czynników, które mają największy wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Analiza ta polega na zidentyfikowaniu silnych i słabych stron danej firmy (jej wewnętrznych zasobów i możliwości), oraz na rozpoznaniu szans i zagrożeń jakie stają przed firmą czytaj dalej »

css.php