Monthly Archives: Marzec 2014

Promocja jako narzędzie marketingu

Na zajęciach zajęliśmy się projektowaniem logo naszej fundacji, tworzeniem haseł reklamowych, a także dowiedzieliśmy się jak przygotować e-reklamę. Logo zostanie zaprezentowane już niedługo, kiedy tylko zostanie w pełni dopracowane. Jak się okazało, tworzenie haseł reklamowych, to super zabawa dla naszego zespołu! Poniżej najlepsze z najlepszych, które na pewno zostaną przez nas wykorzystane do promocji fundacji czytaj dalej »

Analiza SWOT

Poniżej przedstawiamy analizę SWOT przygotowaną przez Martę oraz Kamila. Przedstawiamy w niej mocne oraz słabe strony, szanse oraz zagrożenia wynikające z realizacji naszego przedsięwzięcia.   MOCNE STRONY: Chęć niesienia pomocy, możliwe do zrealizowania pomysły, zaangażowanie w podejmowaniu działań, wykonywanie powierzonych zadań z entuzjazmem, dojrzałe podchodzenie do problemu otyłości, powiązania z gorzowskimi mediami.   SŁABE STRONY: czytaj dalej »

Strategia marketingowa

Zdecydowaliśmy się na strategie rozwoju produktu. Proponowane usługi naszej fundacji będą odróżniać się od usług zwykłych dietetyków. Będziemy promować nasze działania w mediach, aby problem otyłości uświadamiać coraz większej liczbie dzieci i ich opiekunów/rodziców.Jesteśmy jedyną taką fundacją w regionie. Analiza rynku utwierdziła nas w przekonaniu, że jest duże zapotrzebowanie na tego typu usługi ( wciąż czytaj dalej »

Cel działań marketingowych i elementy marketingu

Misją naszej fundacji jest pomoc dzieciom z otyłością, uświadamianie im i ich opiekunom stopnia tego problemu oraz wspieranie w walce z tą chorobą. Cele działań marketingowych: – promowanie zdrowego stylu życia – pozyskanie darczyńców, wolontariuszy, sponsorów. Skupiamy się na niesieniu pomocy, która jest bezpłatna. Drogą dystrybucji będą szkoły oraz miejsca, w których najwięcej czasu spędzają czytaj dalej »

Zarejestrowaliśmy naszą fundację!

Dokument potwierdzający w poniższym odnośniku. krs_form_w20 KRS

Nasza droga do fundacji

Na zajęciach ekonomii w praktyce musieliśmy wykonać trzy istotne dla naszego przedsięwzięcia zadania. Ważna była organizacja czasu, dlatego podzieliliśmy nasz zespół na trzy grupy. Ewa i Karol zajęli się przygotowaniem uzasadnienia wyboru formy organizacyjno-prawnej dla przedsięwzięcia, jego opodatkowaniem oraz wymienili najważniejsze akty prawne. Kamil z Martą w kilku krokach opisali jak utworzyć fundację, a Dominika czytaj dalej »

Określamy kształt naszego przedsięwzięcia

Na ostatnich zajęciach ekonomii w praktyce udało nam się określić kształt naszego przedsięwzięcia! Wspólnie zadecydowaliśmy, że będzie to FUNDACJA (non profit – nie prowadzi działalności gospodarczej, majątek tworzony jest wyłącznie z darowizn, zapisów, dotacji). Analizowaliśmy kształt otoczenia rynkowego, w czym pomogły nam strony internetowe takie jak: http://www.bfip.pl/ oraz http://bazy.ngo.pl/. Oto szczegóły naszego przedsięwzięcia:  Wspólnie ustaliliśmy, że prowadzonym przez nas czytaj dalej »

Zaczynamy nasze przedsięwzięcie

Na szóstych i siódmych zajęciach ekonomii w praktyce poznaliśmy formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej i formy działalności organizacji pozarządowych, na temat tych działających na terenie Gorzowa Wielkopolskiego przygotowywaliśmy mapę źródeł. Dzięki temu potrafiliśmy określić czy zaspokojone są wszystkie potrzeby mieszkańców oraz to czy czegoś im brakuje. Podczas tych prac, podzieleni byliśmy na dwie grupy. Marta, czytaj dalej »

Mamy kontrakt zespołowy!

Udało nam się stworzyć kontrakt zespołowy!   Cel: zasady sprawnej współpracy w zespole Priorytety: każdy pomysł jest brany pod uwagę, stworzenie dobrej atmosfery, zaangażowanie Zespół w składzie: Marta Kalisiak Agata Pałasz Karol Pastuła Dominika Kowalczyk Ewa Dominas Kamil Zieliński ustala następujące zasady wzajemnej współpracy: 1. Kto będzie liderem/koordynatorem zespołu? Kto będzie odpowiedzialny za blog?  Lider rotacyjny czytaj dalej »

css.php