Monthly Archives: Maj 2014

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Ekonomia społeczna.

Na zajęciach ekonomii w praktyce dowiedzieliśmy się czym jest ekonomia społeczna. Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie i dotyka wielu sfer życia społecznego. Jednak, chcąc znaleźć wspólny mianownik, można powiedzieć, że kluczową zasadą w tej idei jest prymat działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku. Oznacza to, że dla jednostek ekonomii społecznej istotne czytaj dalej »

Sylwetka i rola menadżera

Na zajęciach zajmowaliśmy się określaniem kluczowych czynników decydujących o powodzeniu przedsięwzięć ekonomicznych, w tym rolę skutecznego menadżera w kontekście potrzeb przedsiębiorstwa/NGO. Poznaliśmy czynniki decydujące o powodzeniu przedsięwzięcia ekonomicznego, dowiedzieliśmy się jakie są cechy i zachowania dobrego menadżera oraz na czym polega różnica między menadżerem a liderem. Praca na zajęciach przebiegała bardzo szybko i płynnie, dzięki czytaj dalej »

Rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym

Na zajęciach zajmowaliśmy się wyszukiwaniem informacji na temat zobowiązań przedsiębiorców i NGO wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Wypełnialiśmy także fragmenty dokumentów związanych z rozliczeniami. Dzięki temu potrafimy wskazać przykłady rozliczeń dokonywanych z ZUS i US, a także uzasadnić aspekt formalno-prawny tych zobowiązań. Podczas zajęć dzieliliśmy się rolami oraz zadaniami w grupie: 1) wykonaniem zadania pierwszego zajęła czytaj dalej »

css.php