Author Archives: Dominas Ewa

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Ekonomia społeczna.

Na zajęciach ekonomii w praktyce dowiedzieliśmy się czym jest ekonomia społeczna. Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie i dotyka wielu sfer życia społecznego. Jednak, chcąc znaleźć wspólny mianownik, można powiedzieć, że kluczową zasadą w tej idei jest prymat działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku. Oznacza to, że dla jednostek ekonomii społecznej istotne czytaj dalej »

Sylwetka i rola menadżera

Na zajęciach zajmowaliśmy się określaniem kluczowych czynników decydujących o powodzeniu przedsięwzięć ekonomicznych, w tym rolę skutecznego menadżera w kontekście potrzeb przedsiębiorstwa/NGO. Poznaliśmy czynniki decydujące o powodzeniu przedsięwzięcia ekonomicznego, dowiedzieliśmy się jakie są cechy i zachowania dobrego menadżera oraz na czym polega różnica między menadżerem a liderem. Praca na zajęciach przebiegała bardzo szybko i płynnie, dzięki czytaj dalej »

Rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym

Na zajęciach zajmowaliśmy się wyszukiwaniem informacji na temat zobowiązań przedsiębiorców i NGO wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Wypełnialiśmy także fragmenty dokumentów związanych z rozliczeniami. Dzięki temu potrafimy wskazać przykłady rozliczeń dokonywanych z ZUS i US, a także uzasadnić aspekt formalno-prawny tych zobowiązań. Podczas zajęć dzieliliśmy się rolami oraz zadaniami w grupie: 1) wykonaniem zadania pierwszego zajęła czytaj dalej »

Księgowość i finanse

Na zajęciach udzielaliśmy informacji zwrotnej na blogach innych zespołów, a także wypełnialiśmy wybrane dokumenty księgowe występujące w przedsiębiorstwach/NGO - FAKTURA. Podczas tych zajęć zajęliśmy się przygotowaniem plakatu na temat VAT:

VAT

VAT, a inaczej podatek od towarów i usług, jest daniną, która dotyczy zarówno sprzedawców, jak i konsumentów, ponieważ jego wartość jest doliczana do każdej transakcji. Mechanizm rozliczenia VAT-u powoduje, iż w rzeczywistości wysokość podatku jest przerzucona na konsumenta. VAT jest wprowadzany po kolei na każdym etapie produkcji przez podmioty wnoszące wartość dodaną, jednak nie obciąża czytaj dalej »

Podstawy księgowości i finansów

Na zajęciach ekonomii w praktyce zajęliśmy się analizą aktów prawnych, w tym e-zasobów do określania form i zasad opodatkowania, uczyliśmy się przede wszystkim ich rozróżniania. Wypełnialiśmy także wybrane dokumenty księgowe występujące w przedsiębiorstwach i NGO. Pracą podzieliliśmy się na mniejsze grupy utworzone z naszego zespołu, aby zorganizować swój czas i ukończyć zadania podczas dwu-godzinnego bloku czytaj dalej »

Biznesplan!

Na zajęciach zajmowaliśmy się przygotowywaniem biznesplanu dla naszej fundacji. Najpierw wszyscy wypełniliśmy opisy wnioskodawców, a następnie wspólnie planowaliśmy formę naszego biznesplanu. Po kolei omawialiśmy oraz analizowaliśmy każdy punkt. Nasza praca przebiegała w miłej atmosferze. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób przygotować MAKDEK na pozyskiwanie środków na różnego rodzaju działalności! Nasz biznesplan (który wymaga jeszcze dopracowania) prezentuje czytaj dalej »

Promocja jako narzędzie marketingu

Na zajęciach zajęliśmy się projektowaniem logo naszej fundacji, tworzeniem haseł reklamowych, a także dowiedzieliśmy się jak przygotować e-reklamę. Logo zostanie zaprezentowane już niedługo, kiedy tylko zostanie w pełni dopracowane. Jak się okazało, tworzenie haseł reklamowych, to super zabawa dla naszego zespołu! Poniżej najlepsze z najlepszych, które na pewno zostaną przez nas wykorzystane do promocji fundacji czytaj dalej »

Nasza droga do fundacji

Na zajęciach ekonomii w praktyce musieliśmy wykonać trzy istotne dla naszego przedsięwzięcia zadania. Ważna była organizacja czasu, dlatego podzieliliśmy nasz zespół na trzy grupy. Ewa i Karol zajęli się przygotowaniem uzasadnienia wyboru formy organizacyjno-prawnej dla przedsięwzięcia, jego opodatkowaniem oraz wymienili najważniejsze akty prawne. Kamil z Martą w kilku krokach opisali jak utworzyć fundację, a Dominika czytaj dalej »

Określamy kształt naszego przedsięwzięcia

Na ostatnich zajęciach ekonomii w praktyce udało nam się określić kształt naszego przedsięwzięcia! Wspólnie zadecydowaliśmy, że będzie to FUNDACJA (non profit – nie prowadzi działalności gospodarczej, majątek tworzony jest wyłącznie z darowizn, zapisów, dotacji). Analizowaliśmy kształt otoczenia rynkowego, w czym pomogły nam strony internetowe takie jak: http://www.bfip.pl/ oraz http://bazy.ngo.pl/. Oto szczegóły naszego przedsięwzięcia:  Wspólnie ustaliliśmy, że prowadzonym przez nas czytaj dalej »

css.php