Kościół katolicki – znany czy nieznany? Ćwiczenia dla uczniów

Co oznacza „czerwone światełko” palące się w kościele? Czym jest nawa i prezbiterium? W którą stronę świata powinien zwrócony być kościół i dlaczego? 

Przygotowaliśmy zestaw prostych ćwiczeń i zagadek dla uczniów. Pozwolą one w łatwy i przyjemny sposób przybliżyć uczniom symbolikę kościoła katolickiego i podstawowe elementy architektury kościelnej.

Ćwiczenia przeznaczone są do realizacji w kościele. Podstawową formą pracy podczas zajęć jest praca samodzielna ucznia (indywidualna lub w grupach) z kartą pracy. Po wykonaniu poszczególnych ćwiczeń powinna nastąpić prezentacja wyników pracy poszczególnych grup oraz podsumowanie ze strony nauczyciela. Karty zadań stają się w tej sytuacji swoistym przewodnikiem po kościele.

Autorka ćwiczeń: Katarzyna Wydra

Temat zajęć: Symbolika świątyni katolickiej – z wizytą w kościele

Obszar nauczania: III etap edukacyjny (gimnazjum)

Czas: 2 godziny lekcyjne

Uczeń rozróżnia style i kierunki architektury i sztuk plastycznych oraz umieszcza je  w odpowiednim porządku chronologicznym i w centrach kulturotwórczych, które  miały zasadnicze znaczenie dla ich powstania; rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego  i europejskiego dziedzictwa kultury, postrzegając je w kontekście miejsca tradycji we współczesnej kulturze.

Cele zajęć

Po zajęciach uczeń:

  • potrafi zdefiniować pojęcia: kościół, Kościół, sacrum, profanum, zacheuszki,
  • potrafi rozpoznać najważniejszej elementy architektoniczne kościoła: nawę, prezbiterium, apsydę, transept, fasadę, sygnaturkę, dzwonnicę, wieże, kruchtę,
  • wie, do czego służą ołtarz, konfesjonał, chrzcielnica, ambona, wieczna lampka, paschał
  • potrafi wyjaśnić symbolikę świątyni katolickiej
  • zna podstawowe style w sztuce oraz ich najważniejsze  cechy

Miejsce lekcji: dowolny kościół, w miarę możliwości historyczny

Środki dydaktyczne: karty pracy, ołówki

NaCoBeZu

  • atmosfera panująca podczas pracy,
  • umiejętność prezentacji opracowanego materiału,
  • wypowiadanie się pełnymi zdaniami,
  • aktywny udział w zajęciach.

Metody i formy pracy: praca z tekstem

Pomoce dydaktyczne:

  • Załącznik nr 1 – Karty pracy dla uczniów

Słowa klucze: kościół, prezbiterium, nawa, ołtarz, symbolika, katolicyzm

POBIERZ ĆWICZENIA TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php