szkoła z klasą 2.0

W naszym liceum 11 stycznia 2011 roku odbyła się debata szkolna w ramach projektu „Szkoła z klasą 2.0″. Trwała dwie godziny lekcyjne plus przerwy. Wzięły w niej udział wszystkie grupy wraz z nauczycielami biorącymi udział w programie. W dyskusji uczestniczyli wybrani uczniowie z klas: 1a, 2e, 2f, 2d, 3d, 3b, 3g, i 3f (35 osób).

Do debaty szklonej rozpoczęliśmy przygotowania zaraz po debatach klasowych. Ustaliliśmy wspólnie z innymi nauczycielami zaangażowanymi w ten program, że każda z grup uczniowskich omówi jeden z wybranych problemów lub przygotuje prezentację multimedialną na ten temat. Następnie przedstawi plusy i minusy zastosowania TIK. Swoje wystąpienie klasa zakończy propozycjami konkretnych punktów do szkolnego kodeksu, które zostaną przedyskutowane przez wszystkich uczniów.

Jako pierwsza wystąpiła klasa 1a, która przeygotowała prezentację na temat: „Komunikujmy się”.

W imieniu grupy wystąpił Kuba. Powiedział, że: TIK można doskonale używac do komunikacji w szkole i z rodzicami np, za pomoca różnych komunikatorów GG, e-mail lub skype. Między nauczycielami a uczniami mogłoby to byc możliwe na specjalnych forach ale  w określonych godzinach lub porach. Dla rodziców kontakt ze szkołą nie tylko bezpośredni lecz za pomocą np. internetu byłby ułatwieniem jeśli nie mogli być z jakichś przyczyn na zebraniu lub maja daleko do szkoły, pracują  długo itp. Sa to oczywiste plusy minusem sa koszty z tym związane.

Propozycje  złożone przez grupę do kodeksu odnoszące się do tego punktu to:

1. Nauczyciele komunikują się z uczniami i rodzicami za pomocą komunikatorów GG, e-mail, skype.

2. Dziennik elektroniczny w szkole.

Kolejno klasa 2d przedstawiła swoje przemyślenia na temat: „Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie”.

Karolina powiedziała: „Bardzo dobrze,że możemy korzystać z zasobów internetu w procesie zdobywania wiedzy, ale należy pamiętać, że informacje muszą być sprawdzone, prawidłowe i rzetelne. w tym celu najlepiej nauczyć się jak szukać informacji szybko i z wiarygodnych źródeł, nie kopiować bezkrytycznie, podawać źródło uzyskanych informacji.”

Propozycje jakie grupa przedstawiła do kodeksu to;

3. Korzystamy tylko z rzetelnych stron internetowych i podajemy adresy stron, z których uzyskaliśmy informacje.

2f wypowiedziała sie na temat: „nie kradnij i nie daj sie okraść”

Grupa przedstawiła innym jak zgodnie z prawem korzystać z dostępnych w sieci materiałów i programów, podawać zawsze zródło uzyskanej informacji, jak zadbac o własne prawa, a więc jak podpisywać swoje teksty czy zdjecia, filmy itd.

4. Należy mieć zainstalowane oprogramowanie, które zapewni ochronę podczas korzystania z internetu.

5. Stworzenie spisu programów, z których legalnie możemy korzystać w każdej pracowni.

2e przedstawiła wnioski związane z punktem : „ucz i ucz się z TIK”. Korzystanie na lekcjach z TIK urozmaica i wzbogaca lekcje,  uczniowie szybciej przyswajają wiedzę, jako pokolenie obrazkowe,  dobrze byłoby gdyby można było korzystać z komputerów i dostępu do inrernetu na wszystkich lekcjach, a w domu rozwiązywać np testy lub prace domowe zadawane on line przez nauczycieli. Obecnie nauczyciele juz korzystają i TIK podczas lekcji np. stosując prezentacje lub zadając do domu jakieś zadania lub wyszukanie informacji na zadany temat,  ale korzystanie z internetu podczas lekcji przez wszystkich uczniów i we wszystkich pracowniach jest póki co niemożliwe.

Punkty zaproponowane do kodeksu przez 2e to:

5. Stworzenie bazy materiałów ćwiczeniowych z każdego przedmiotu.

6. Za stronę internetową szkoły odpowiedzialni są kilku uczniów np. z klasy informatycznej i administrator.

Grupa uczniów klas 3b, f, d i g przedstawiła przemyślenia dotyczące punktu: „Komputry pod ręką”

Podstawowa ich propozycja było posiadanie przez wszystkich uczniów laptopów na lekcjach np, zamiast podręczników, stworzenie sieci internetowej w całej szkole (we wszystkich pracowniach). Jednak uczniowie zdaja sobie sprawę z kosztów jakie niosłaby ze sobą realizacja takiego przedsięwzięcia. Przeszkodami w zrealizowaniu tej propozycji byłyby również: przyzwyczajenie uczniów i nauczycieli do tradycyjnych metod pracy na lekcjach, większe rachunki za prąd, brak możliwości podłączenia własnych nośników i oprogramowań, zbyt wolny internet.

Proozycje do kodeksu:

7. Lekcje przeprowadzane z użyciem komputerów, laptopów i innych multimediów.

8. Stworzenie centrum multimedialnego w szkole.

9. Komputer z dostępem do internetu w każdej sali.

Klasa 2f przygotowała się do wypowiedzi na temat punktu: „bądź bezpieczny w sieci”

Kamil zaprezentował jak należy korzystać bezpiecznie z sieci, w jaki sposób szyfrować dane na dyskach, jakich informacji nie podawć w kontaktach z nieznajomymi, na co zwracac uwagę przy wyborze strony internetowej i jak korzystać z portali społecznościowych.

Propozycje do kodeksu to:

10. Będę świadom tego, że anonimowość w internecie nie istnieje, a wszystko co zrobiłem w pracowni łatwo sprawdzić

Muszę dodać, iż dyskusja która toczyła sie przez cały czas prezentacji poszczególnych grup była bardzo twórcza, dawała wiele satysfakcji nam jako prowadzacym i uczniom jako uczestnikom. Uczniowie przygotowali się bardzo dobrze do kazdego z poruszanych tematów.

Czasami brała górę ich pomysłowość nad możliwością realizacji jakiejś propozycji, ale dobrze, że młodzięż ma szerokie spojrzenie i horyzonty.

Podawane kolejne propozycje punktów do kodeksu były zapisywane na komputerze przez Paulinę (2f). Jest to jeszcze robocza wersja naszego kodeksu i z pewnościa będzie on jeszcze poprawiany.

Blitzy Theme & Wordpress PL
css.php