Kategoria: Źródła finansowania

Źródła finansowania

Przykłady źródeł finansowania przedsięwzięć: – środki własne – środki budżetowe – kredyty i pożyczki krajowe, – kredyty i pożyczki zagraniczne, – środki zagraniczne bezzwrotne uzyskane w ramach programów międzynarodowych i funduszy pomocowych, – składki członkowskie, – darowizna, – zbiórka publiczna, – sponsoring, – dotacje.

css.php