Księgowość w firmie

Opodatkowanie działalności gospodarczej dzieli się na opodatkowanie : Na  zasadach ogólnych: -Skalę podatkową 18% i 32% -Skalę podatkową jednolitą 19 % Podmiotem opodatkowania jest osoba fizyczna, spółki cywilne osób fizycznych, spółki osobowe.     Zryczałtowane formy opodatkowania: -Ryczałt od dochodów ewidencjonowanych Podmiotem jest osoba fizyczna, spółki cywile osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych. Stawki opodatkowania czytaj dalej »

Biznesplan

Biznes plan jest dokumentem opisującym przedsięwzięcie gospodarcze, które chce się zrealizować w przyszłości, wraz z analizą i oceną wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań mających wpływ na jego powodzenie. Struktura biznesplanu: -Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa -Analiza rynku i plan marketingowy -Analiza strategiczna -Analiza działalności operacyjnej -Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia -Plan finansowy Czy jest nam potrzebny biznesplan czytaj dalej »

Metoda SMART

Metoda SMART  to koncepcja formułowania celów w dziedzinie planowania, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel. Według tej metody cel powinien być : -Szczegółowy -Mierzalny -Atrakcyjny -Realistyczny -Terminowy

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa oznacza zespół jasno określonych działań i zasad postępowania, które przedsiębiorstwo musi spełnić, aby efektywnie prowadzić swoją działalność i osiągnąć maksymalizację zysku. Strategia marketingowa dla naszej agencji reklamowej : -poszerzanie nowej oferty -reklamowanie firmy na stronach internetowych -umieszczanie loga przy projektach naszej firmy -zawieranie umów długoterminowych z dużymi firmami -zdobywanie klientów  przez bezpośredni kontakt czytaj dalej »

Marketing-mix

Marketing-mix to kompozycja marketingowa będąca kategorią o współzależnych elementach, które jako zintegrowany system oddziałują na zjawiska rynkowe. Wyróżniamy kilka koncepcji marketing-mix. Najbardziej popularna jest koncepcja 4P – cena, produkt, promocja, dystrybucja.

Źródła finansowania

Bardzo ważną rzeczą do tego, aby otworzyć firmę są finanse. Źródła finansowania dzielą się na kapitały własne -wypracowane w firmie i kapitały obce -uzyskane poza firmą. Do najbardziej znanych źródeł dofinansowania należą kredyty bankowe, pożyczki prywatne i leasing. Przedsiębiorstwo można również rozwinąć dzięki dotacjom i grantom inwestycyjnym, czyli środkom pochodzącym z urzędów pracy i z czytaj dalej »

Kilka słów o naszym mikroprzedsiębiorstwie.

Jesteśmy agencją reklamową. Dbamy o rozwój i utrzymanie pozytywnego wizerunku firm. Zajmujemy się także promowaniem – pomagamy nowym firmom zaistnieć na rynku. Tworzymy spoty reklamowe, loga i projektujemy strony internetowe. W naszej ofercie są również gadżety typu kubki, breloczki, smycze, kalendarze naścienne, notesy i długopisy. W przyszłości planujemy rozszerzyć zakres naszej działalności       czytaj dalej »

Zakładanie przedsiębiorstwa

Pomysł jest najważniejszą rzeczą, by rozpocząć swoją działalność. Jednak, aby firma zaczęła wreszcie funkcjonować sam pomysł nie wystarczy, trzeba jeszcze załatwić pewne formalności. Pierwszym i podstawowym krokiem jest wizyta w Urzędzie Miasta. Udajemy się tam w celu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Następnie należy odwiedzić Urząd Skarbowy, by czytaj dalej »

Konkurencja

Konkurencja na rynku jest bardzo duża. Tworzą ją firmy z wieloletnim doświadczeniem i szeroką ofertą, która obejmuje nie tylko usługi z zakresu reklamy. Agencje reklamowe projektują kalendarze, materiały i gadżety promocyjne, druki, opakowania, banery, niektóre z nich oferują reklamy zewnętrzne oraz oklejanie samochodów. Są też takie, które specjalizują się w tworzeniu stron internetowych. Często ich czytaj dalej »

Konflikty

Mimo, że do tej pory nie wywiązała się między nami żadna sytuacja konfliktowa, to na takową musimy być przygotowani. Nie uważamy, żeby istniał lepszy sposób na rozwiązywanie problemów wewnętrznych, niż zwykła rozmowa i szukanie kompromisu dogodnego dla każdego członka zespołu. Ponieważ jest nas piątka, zawsze będzie możliwość rozwiązywania sporów drogą demokratycznego głosowania. Jeżeli chodzi o czytaj dalej »

css.php