Monthly Archives: Maj 2014

Księgowość w firmie

Opodatkowanie działalności gospodarczej dzieli się na opodatkowanie : Na  zasadach ogólnych: -Skalę podatkową 18% i 32% -Skalę podatkową jednolitą 19 % Podmiotem opodatkowania jest osoba fizyczna, spółki cywilne osób fizycznych, spółki osobowe.     Zryczałtowane formy opodatkowania: -Ryczałt od dochodów ewidencjonowanych Podmiotem jest osoba fizyczna, spółki cywile osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych. Stawki opodatkowania czytaj dalej »

Biznesplan

Biznes plan jest dokumentem opisującym przedsięwzięcie gospodarcze, które chce się zrealizować w przyszłości, wraz z analizą i oceną wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań mających wpływ na jego powodzenie. Struktura biznesplanu: -Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa -Analiza rynku i plan marketingowy -Analiza strategiczna -Analiza działalności operacyjnej -Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia -Plan finansowy Czy jest nam potrzebny biznesplan czytaj dalej »

Metoda SMART

Metoda SMART  to koncepcja formułowania celów w dziedzinie planowania, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel. Według tej metody cel powinien być : -Szczegółowy -Mierzalny -Atrakcyjny -Realistyczny -Terminowy

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa oznacza zespół jasno określonych działań i zasad postępowania, które przedsiębiorstwo musi spełnić, aby efektywnie prowadzić swoją działalność i osiągnąć maksymalizację zysku. Strategia marketingowa dla naszej agencji reklamowej : -poszerzanie nowej oferty -reklamowanie firmy na stronach internetowych -umieszczanie loga przy projektach naszej firmy -zawieranie umów długoterminowych z dużymi firmami -zdobywanie klientów  przez bezpośredni kontakt czytaj dalej »

Marketing-mix

Marketing-mix to kompozycja marketingowa będąca kategorią o współzależnych elementach, które jako zintegrowany system oddziałują na zjawiska rynkowe. Wyróżniamy kilka koncepcji marketing-mix. Najbardziej popularna jest koncepcja 4P – cena, produkt, promocja, dystrybucja.

Źródła finansowania

Bardzo ważną rzeczą do tego, aby otworzyć firmę są finanse. Źródła finansowania dzielą się na kapitały własne -wypracowane w firmie i kapitały obce -uzyskane poza firmą. Do najbardziej znanych źródeł dofinansowania należą kredyty bankowe, pożyczki prywatne i leasing. Przedsiębiorstwo można również rozwinąć dzięki dotacjom i grantom inwestycyjnym, czyli środkom pochodzącym z urzędów pracy i z czytaj dalej »

Kilka słów o naszym mikroprzedsiębiorstwie.

Jesteśmy agencją reklamową. Dbamy o rozwój i utrzymanie pozytywnego wizerunku firm. Zajmujemy się także promowaniem – pomagamy nowym firmom zaistnieć na rynku. Tworzymy spoty reklamowe, loga i projektujemy strony internetowe. W naszej ofercie są również gadżety typu kubki, breloczki, smycze, kalendarze naścienne, notesy i długopisy. W przyszłości planujemy rozszerzyć zakres naszej działalności       czytaj dalej »

Zakładanie przedsiębiorstwa

Pomysł jest najważniejszą rzeczą, by rozpocząć swoją działalność. Jednak, aby firma zaczęła wreszcie funkcjonować sam pomysł nie wystarczy, trzeba jeszcze załatwić pewne formalności. Pierwszym i podstawowym krokiem jest wizyta w Urzędzie Miasta. Udajemy się tam w celu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Następnie należy odwiedzić Urząd Skarbowy, by czytaj dalej »

css.php