szkoła z klasą

Własności latawców

  • mając dwie pary równych boków mają oś symetrii, przechodzi ona przez wspólne końce sąsiednich, równych boków;
  • mają dwie przekątne, przecinające się pod kątem prostym (deltoit);
  • mają przynajmniej jedną parę kątów przystających

 

http://czworokaty.pastylka.com/wlasnosci.html

autor: latkaimaksiu katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Brak komentarzy

Własności trapezoidu

- ma dwie przecinające się przekątne;

- trapezoid nie ma osi symetrii;

http://czworokaty.pastylka.com/wlasnosci.html

 

autor: latkaimaksiu katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Brak komentarzy

Własności trapezu równoramiennego

- przekątne trapezu równoramiennego mają równe długości;
- kąty przylegające do każdej podstawy trapezu równoramiennego mają równe miary;
- na każdym trapezie równoramiennym można opisać okrąg;
- wysokość trapezu równoramiennego o podstawach a i b (a > b), poprowadzona z wierzchołka kąta rozwartego, dzieli dłuższą podstawę na odcinki o długościach 1/2(a-b), 1/2(a+b);

http://czworokaty.pastylka.com/wlasnosci.html

autor: latkaimaksiu katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Brak komentarzy

Własności równoległoboku

- ma dwie przekątne;
- boki równoległe są równe;
- kąty leżące naprzeciw siebie mają równe miary;
- suma miar sąsiednich kątów wynosi 180o;
- przekątne dzielą się w punkcie przecięcia na połowy;
- punkt przecięcia się przekątnych jest środkiem symetrii równoległoboku;

www.czworokąty.pastylka.com/własności.html

autor: latkaimaksiu katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Brak komentarzy

Własności rombu

Własności rombu:

- boki są parami równoległe i równe;
- kąty leżące naprzeciw siebie mają równe miary;
- suma miar sąsiednich kątów wynosi 180o;
- przekątne dzielą się w punkcie przecięcia na połowy;
- przekątne są prostopadłe;
- przekątne zawierają się w dwusiecznych kątów;
- każdy romb jest równoległobokiem;

www.czworokąty.pastylka.com/własności.html

autor: latkaimaksiu katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Brak komentarzy

Własności prostokąta

- boki są parami równoległe i równe;
- przekątne dzielą się w punkcie przecięcia na połowy;
- przekątne są równe;
- punkt przecięcia przekątnych prostokąta jest środkiem okręgu opisanego;
- prostokąt jest równoległobokiem;

www.czworokąty.pastylka.com/własności.html

autor: latkaimaksiu katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Brak komentarzy

Własności kwadratu

- przekątne kwadratu są wzajemnie prostopadłe oraz mają jednakową długość;
-punkt przecięcia przekątnych dzieli każdą z nich na dwie równe części;
- punkt przecięcia przekątnych jest środkiem symetrii kwadratu;
- przekątne kwadratu zawarte są w dwusiecznych jego kątów;
- każde dwa kwadraty są do siebie podobne;

www.czworokąty.pastylka.com/własności.html

autor: latkaimaksiu katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Brak komentarzy

Trapez

Trapez to czworokąt, który ma przynajmniej jedną parę boków równoległych. Boki te nazywamy podstawami trapezu. Pozostałe dwa boki nazywane są ramionami trapezu.

WŁASNOŚCI TRAPEZU :

- wysokością trapezu nazywamy odległość między jego podstawami .
- linia środkowa trapezu jest to odcinek łączący środki ramion trapezu.

www.matmana6.pl/tablice_matematyczne/liceum

autor: latkaimaksiu katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Brak komentarzy

Trójkąty , ich własności i podział .

Podział trójkątów ze względu na długość boków

Trójkąt różnoboczny – każdy bok ma inną długość; każdy kąt ma inną miarę.

Trójkąt równoramienny – ma dwa boki równej długości (zwane ramionami), a kąty przy podstawie mają jednakową miarę.

Trójkąt równoboczny – wszystkie boki są jednakowej długości i wszystkie kąty tej samej miary.

Podział trójkątów ze względu na miary kątów

Trójkąt ostrokątny – każdy kąt wewnętrzny jest ostry.

Trójkąt prostokątny – jeden z kątów jest ostry, a dwa pozostałe ostre; dwa boki leżące przy kącie prostym nazywamy przyprostokątnymi, a trzeci bok przeciwprostokątną.

Trójkąt rozwartokątny – jeden z kątów jest rozwarty, a dwa pozostałe ostre.

www.kidkopec.republika.pl

autor: latkaimaksiu katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Brak komentarzy

Koło i okrąg !

Okrąg o promieniu r i środku w punkcie S to zbiór wszystkich punktów odległych od punktu S o długość równą r (r > 0).

Koło o promieniu r i środku w punkcie S to zbiór wszystkich punktów płaszczyzny odległych od punktu S o długość równą bądź mniejszą od r (r > 0).

POJĘCIA ZWIĄZANE Z OKRĘGIEM I KOŁEM :

Cięciwa okręgu (koła) to odcinek AB, którego końce A i B należą do okręgu (brzegu koła).

Średnica AB to najdłuższa cięciwa przechodząca przez środek okręgu (koła). Jej długość jest równa długości dwóch promieni |AB| = 2r.

Odcinek koła to część koła ograniczona przez cięciwę i łuk.

Liczba π to stosunek długości okręgu do jego średnicy. Liczba π jest liczbą niewymierną, a zatem ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone nieokresowe:

π = 3,1415926535…

www.kidkopec.republika.pl

autor: latkaimaksiu katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Brak komentarzy
css.php