1. Po zalogowaniu na blog znajdziesz się w panelu administracyjnym. Po lewej stronie widzisz menu:

2. Klikasz Strony, a następnie Dodaj nową i otwiera się taki ekran:

 

3. To właśnie tutaj stworzysz swoją stronę na blogu. Jak to zrobić? Na początku wpisz tytuł swojej strony [1.] . Ważne, aby tytuł w jasny sposób mówił, o czym będziesz pisać  na tej stronie (u nas jest to „Moje hobby – szachy”).

 

4. Następnie przechodzimy do treści [2.] , która będzie widoczna po kliknięciu na stronę. Oprócz opisu możemy dodawać różne media np. zdjęcia, filmik z youtube czy vimeo.

Jak to zrobić? Pomocą służy nam ten pasek:

 

 

Opisy wszystkich przycisków pokażą się po najechaniu na nie kursorem myszki. Większość z nich na pewno znasz np. z edytora Word. Ale są też takie, które poznasz przy okazji blogowania, oto one:

– dzieli treść wpisu na lead (czyt. lid) i właściwą treść. Lead jest formą streszczenia, a zarazem zachętą dla czytelnika do przeczytania całego tekstu. Najlepiej używać go jeśli nasz wpis będzie bardzo długi. Wtedy po dwóch, trzech zdaniach wstawiamy właśnie ten znak i pod nim piszemy dalszą część wpisu. Po opublikowaniu wpisu na stronie głównej najpierw pojawią się te pierwsze dwa, trzy zdania, a następnie przycisk “Czytaj więcej…” po którym rozwinie się cały wpis.

  – powiększa edytor na pełny ekran

 

  – wyświetla drugi rząd przycisków edycji

 

– pozwala na szybkie formatowanie akapitów poprzez zastosowanie stylów, np.

 

Paragraf – podstawowy styl dla akapitu tekstu (polecamy do większości tekstów)
Adres – tekst pochylony
Preformatowany – tekst o stałej szerokości znaków, przydaje się do publikacji kodu
Nagłówki 1-6 – pozwalają wyróżnić tytuły rozdziałów i podrozdziałów w tekście – czcionka będzie większa

 

  – wstawianie tekstu, które usuwa z niego zbędne znaczniki. Przydatny jeśli przyklejamy jakiś materiał wcześniej stworzony w popularnym edytorze tekstu WORD

 

  – służy do umieszczania w postach filmów

 

Więcej o tym narzędziu przeczytasz na stronie głównej bloga w dziale:  Poradniki-> Pomoc techniczna-> Narzędzie VideoQuicktags
Edycja strony przypomina edycję tekstu podczas dodawania wpisu. Informacje o wpisach  znajdziecie TUTAJ

 

5. Z prawej strony znajduje się zakładka Opublikuj/Zaktualizuj [3.],dzięki niej możesz zapisać szkic swojej strony, podejrzeć jak wygląda oraz opublikować ją lub edytować. Możesz ustawić odpowiedni status strony, np. w sytuacjach, kiedy uznasz, że jej treść nie jest jeszcze ukończona:

•    szkic – strona jest wciąż w opracowaniu – to znaczy nie będzie widoczna na blogu, a jedynie w panelu administracyjnym;
•    do przejrzenia – to gotowy tekst oczekujący akceptacji lub odpowiedniego momentu do opublikowania;
•    opublikowany – tekst widoczny na blogu i mogą czytać go wszyscy.

Można ustawić także widoczność strony:
•    publiczny – widoczny dla czytelników,
•    zabezpieczony hasłem – treść zobaczą jedynie czytelnicy znający hasło,
•    prywatny – treść widoczna tylko ciebie, czyli autora bloga.

 

Ramka Opublikuj pozwala także zmienić datę publikacji i – co dla nas najważniejsze – opublikować stronę. Służy do tego przycisk Opublikuj.  Po publikacji strony przycisk ten zmieni się na Zaktualizuj - użyjesz go w sytuacji, jeśli w opublikowanej już stronie zechcesz wprowadzić jakieś zmiany (aktualizacje).

 

6. Również z prawej strony znajduje się ramka „Atrybuty strony[4.]. Dzięki niej możesz decydować o kolejności wyświetlenia się stron i podstron.

Jak (my) to zrobiliśmy?
Utworzyliśmy stronę główną: ”Moje pasje” i do niej utworzyliśmy podstronę “Moje hobby – szachy”. Żeby na blogu wyświetlić najpierw stronę “Moje pasje” i przypisaną do niej odchodzącą podstronę “Moje hobby – szachy” musimy:

 

  • stronę nadrzędną ustawić tak, aby w okienku “rodzic” pokazał się napis “nie ma rodzica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • stronę podrzędną ustawić tak, aby w okienku „rodzic” wyświetlała się strona nadrzędna – w naszym przypadku jest to “Moje pasje”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W atrybutach znajdziemy także funkcję „Kolejność” [5.] . Dzięki niej możemy ponumerować strony tak, aby wyświetlały się w odpowiedniej kolejności. Jeśli tego nie zrobimy, strony (i podstrony) będą pojawiać się alfabetycznie.

 

 

Uwaga! W niektórych skórkach nie widać stron! Wtedy, aby pokazać na blogu strony musimy skorzystać z widżetu “Strony”. Jak z niego skorzystać opisujemy

 

Źródło: Szkoła z klasą 2.0.