Po zalogowaniu na blog znajdziesz się w panelu administracyjnym. Po lewej stronie widzisz menu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Klikasz Wpisy, a następnie Dodaj nowy i otwiera się taki ekran:

 

 

 

3. To właśnie tutaj tworzysz nowy wpis. Ale po kolei… Zaczynasz od wpisania tytułu w polu u góry . Warto, by tytuł oddawał treść wpisu i przyciągał uwagę czytelników.

Kolejne pole to edycja treści wpisu . W jego górnej części widać przyciski edycji tekstu, zobacz:

 

 

Opisy wszystkich przycisków pokażą się po najechaniu na nie kursorem myszki. Większość z nich na pewno znasz np. z edytora Word. Ale są też takie, które poznasz przy okazji blogowania, oto one:

 

 

  dzieli treść wpisu na lead (czyt. lid) i właściwą treść. Lead jest formą streszczenia, a zarazem zachętą dla czytelnika do przeczytania całego tekstu. Najlepiej używać go jeśli nasz wpis będzie bardzo długi. Wtedy po dwóch, trzech zdaniach wstawiamy właśnie ten znak i pod nim piszemy dalszą część wpisu. Po opublikowaniu wpisu na stronie głównej najpierw pojawią się te pierwsze dwa, trzy zdania, a następnie przycisk “Czytaj więcej…” po którym rozwinie się cały wpis.

 

   powiększa edytor na pełny ekran

 

   wyświetla/ chowa drugi rząd przycisków edycji

 

   pozwala na zmianę stylu czcionki, np:

 

 

  • Paragraf – podstawowy styl dla akapitu tekstu (polecamy do większości tekstów)
  • Adres – tekst pochylony
  • Preformatowany – tekst o stałej szerokości znaków, przydaje się do publikacji kodu
  • Nagłówki 1-6 – pozwalają wyróżnić tytuły rozdziałów i podrozdziałów w tekście – czcionka będzie większa.

 

   wstawianie tekstu, które usuwa z niego zbędne znaczniki. Przydatny jeśli przeklejamy jakiś materiał wcześniej stworzony w popularnym edytorze tekstu WORD

 

źródło: Szkoła z klasą 2.0.