Zajęcia w szkole i to w godzinach popołudniowych!? Okazuje się, że tak. Akademia Uczniowska to atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu-czytamy w artykule Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu.

 

 

.

 

WIELEŃ. Program Akademia Uczniowska Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczął się w 2009 r i trwać będzie do 2015 r. Obejmie ponad 37 000 uczniów z 300 gimnazjów z pięciu województw. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu po raz czwarty zorganizowało spotkanie dla klas I, zachęcając do udziału w programie.

 

Nowi uczniowie będą uczestniczyć w Szkolnych Kołach Naukowych przez trzyletni pobyt w gimnazjum. Program obejmuje przedmioty: biologię, chemię, fizykę oraz matematykę. 12 września nauczyciele SKN rozmawiali z uczniami o jajku, analizując to samo zagadnienie od strony czterech przedmiotów: biologii, chemii, fizyki i matematyki: biologia – Ile jest jajka w jajku? Wpływ związków chemicznych na białko kurze; chemia – Jak umieścić surowe jajko w butelce? Jak zrobić gumowe jajko?; fizyka – Jak wytrzymałe jest jajko? Po co jajko przepuszcza powietrze?; matematyka – Nie tylko o jajku Kolumba, objętość jajka.

 

Akademia uczniowska koncentruje się na wprowadzeniu w praktykę szkolną nowych elementów zawartych w podstawie programowej opartych na kompetencjach kluczowych, w tym głównie na: kompetencjach naukowo-technicznych, matematycznych oraz umiejętności uczenia się. W trakcie programu będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie, jak uczyć młodzież o podłożu naukowym. Szukać skutecznych metod, gromadzić doświadczenia i na ich podstawie opracowywać materiał dla uczniów. W trakcie Szkolnych Kół Naukowych uczniowie samodzielnie:

 

·formułują pytania badawcze

·formułują hipotezy

·planują i przeprowadzają eksperymenty, których celem jest weryfikacja hipotezy

·pogłębiają rozumienie pojęć kluczowych dla danego przedmiotu

·prowadzą wzajemne nauczanie

·tworzą gry edukacyjne

 

Dziś trudno zachęcić przeciętnego nastolatka do zdobywania wiedzy. Można spotkać się nawet ze zdumieniem – zajęcia w szkole i to w godzinach popołudniowych!? Okazuje się, że tak. Akademia Uczniowska to atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu. Skąd takie zainteresowanie uczniów? Młodzi ludzie, których trudno oderwać od komputerów, chętnie przychodzą na zajęcia dodatkowe.

 

Szkoła jako pierwsza w powiecie trzcianecko-czarnkowskim otrzymała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Ponadto uczniowie uczestniczyli w Nocy Naukowców i Festiwalu Nauki i Sztuki w Poznaniu.

 

Również ten rok zapowiada się ciekawie. Nowe pomysły, ciekawe miejsca do zwiedzania, interesujące wystawy. Nowi kandydaci to uczniowie klas pierwszych, kolejni ciekawi świata młodzi ludzie. Pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i matematyki, mają szansę przekonać się, że nauka nie jest suchą teorią, ale służy codziennemu życiu i w interesujący sposób wyjaśnia tajniki otaczającego ich świata. Tak prowadzone zajęcia kuszą ciekawskich odkrywców.

Link do artykułu

Nauczyciele SKN