„Akademia uczniowska” staje się ważnym programem w wielu gimnazjach. Przekonujemy się o tym dzięki relacjom nauczycieli i uczniów, dla których Akademia nie kończy się jedynie na zajęciach Szkolnych Kół Naukowych, ale na stałe wpisuje się w rzeczywistość ich szkoły. W tym semestrze w Szkolnych Kołach Naukowych uczstniczy 7 000 uczniów, a od rozpoczęcia naszej działalności w 2009 roku udział wzięło aż 26 800 gimnazjalistów!

 

Każdy z nich podczas zajęć mógł planować i przeprowadzać, zgodnie z procedurą naukową, eksperymenty, projekty zespołowe i obserwacje. Oprócz ciekawych zajęć pozalekcyjnych uczniowie mogą skorzystać z wyjazdu na wycieczkę edukacyjną dofinansowaną przez Au, dzięki której wiedza przyswojona w szkole może zostać uzupełniona o własne przeżycia i wrażenia uczniów. Tak piszą o jednym z wyjazdów uczniowie z Gimnazjum ETE w Gliwicach:

 

Klasy 2 i 3 gimnazjum wybrały się na taką wycieczkę, 11. 10. 2012 do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Mieszczący się w nim dział przyrodniczy jest największym okazem zbiorów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na całość zbioru składają się kolekcje zoologiczne, botaniczne i geologiczne. Do najcenniejszych i najbogatszych należą kolekcje entomologiczne oraz ornitologiczne. Obie plasują się pod względem liczebności na czwartym miejscu w kraju. Było co oglądać, a dodatkowo ciekawe historie opowiedziane przez doskonałego przewodnika rozbudziły w uczniach ciekawość otaczającej nas przyrody.

 

Uczestnictwo w naszym Programie daje możliwość rozwoju także nauczycielom. Z jednej strony, oferujemy materiały dydaktyczne, które pomagają w planowaniu zajęć i prowadzeniu ich zgodnie z naszymi wytycznymi, z drugiej natomiast, organizujemy szkolenia, w których udział gwarantuje podniesienie kwalifikacji zawodowych i głębsze zrozumienie idei działania naszego projektu.

 

W roku szkolnym 2010/2011 w ramach Projektu Akademia Uczniowska zajęcia Szkolnego Koła Naukowego [w Gimnazjum nr 2 w Częstochowie] prowadziła p. Henryka Wuczyńska – nauczyciel chemii. Na zajęcia SKN uczęszczało 16 uczniów klas pierwszych. Zajęcia prowadzone były wg materiałów dydaktycznych ze szkolenia on-line „Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie”. Nauczyciel biologii p. Katarzyna Bender uczestniczyła w kursie internetowym CEO „Jak motywować uczniów do nauki”. W czerwcu 2011r. szkoła otrzymała mikroskop optyczny z wbudowaną kamerą oraz cały zestaw do mikroskopowania zawierający preparaty tkanek roślinnych i zwierzęcych oraz szkiełka podstawowe i nakrywkowe. 

Grażyna Arendt

Koordynator Programu

 

W wielu szkołach „Akademia uczniowska” stała się punktem wyjściowym działań, które nie należą do obowiązkowych w Projekcie. Polegają one na rozwijaniu idei Eksperymentowania i Wzajemnego Nauczania poza zajęciami i wykorzystywania ich na gruncie nowych praktyk. Ciekawym przykładem mogą być warsztaty zorganizowane w Publicznym Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Noblistów Polskich w Radomiu w zakresie przedmiotów takich jak  matematyka, fizyka i chemia. Uczniowie wcielili się w rolę nauczycieli, dzieląc się z pozostałymi uczestnikami swoją wiedzą. Interesujące okazało się przedstawienie zagadnień matematyczno- przyrodniczych w kontekście życia codziennego, na przykład: Jak w sztuce odnajdujemy matematykę? Jak możemy wykorzystać zdarzenie losowe na urodzinach u Oli?  Jak tworzyć zapałczane zagadki? Na czym polega magia liczb trójkątnych i czworokątnych? Jak przedstawić świat na wykresach? W jaki sposób można tworzyć figury magiczne? Czy każdy ma pecHa? Ciśnienie – magia czy nauka?

 

Wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom uczniów gimnazjum, ich udziału w projektach edukacyjnych , proponujemy imprezę naukową z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych. Impreza ta ma charakter warsztatów prowadzonych przez uczniów gimnazjum dla uczniów klas VI szkół  podstawowych. Tematyka warsztatów jest związana z próbą odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie  każdego projektu. Gimnazjaliści mają możliwość przedstawić efekty swojej pracy i pojąć próbę wzajemnego nauczania. Cele: praca metodą projektu wykonana przez młodzież gimnazjalną, zainteresować młodzież tematyką matematyczno – przyrodniczą, prezentacja warsztatowej formy prowadzenia spotkań, integracja młodzieży z różnych szkół, dla gimnazjalistów – przedstawić własne projekty, promocja szkoły .

Lilla Wachowicz

Koordynator Programu

 

Działania uczniów nie muszą zamykać się w obrębie szkoły. „Akademia uczniowska” umożliwia dialog międzygimnazjalny poprzez organizację Festiwalu Uczniowskiej Nauki, podczas którego każdy uczestnik może podzielić się swoim doświadczeniem w formie prezentacji, eksperymentu, gry edukacyjnej, wyrazić własną opinię na dany temat i uzyskać informację zwrotną.  Na swojej stronie internetowej nauczyciele z Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mławie piszą o Festiwalu:

 

Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzowanie nauk ścisłych i okazuje się, że matematyka, fizyka, chemia czy biologia, to fascynujące przedmioty, jeśli tyko umiemy młodzież „zarazić” pasją poznawania ich tajników. Nasi gimnazjaliści już drugi rok uczestniczą w programie „Akademii uczniowskiej”, gdzie poprzez eksperymenty, doświadczenia, wzajemne nauczanie i różnego rodzaju projekty rozwijają swoje zainteresowania. Dzielą się też pomysłami, zdobywaną wiedzą i nowymi umiejętnościami bez względu na różnorodność tematyki realizowanych zadań. Uczą się pracy w zespole, odpowiedzialności za siebie i innych oraz samodzielności podczas wykonywania przyjętych na siebie obowiązków.

 

Autor: Karolina Beimcik