Zwyczajem Akademii uczniowskiej staje się prezentowanie szerszemu gronu osiągnięć zespołów pracujących w ramach projektu na zajęciach Szkolnych Kół Naukowych. W tym celu po raz kolejny organizujemy Festiwal Uczniowskiej Nauki, który odbędzie się w pięciu województwach zaangażowanych w nasz projekt.

 

 

Festiwal Uczniowskiej Nauki (FUN) jest spotkaniem podsumowującym Wasze działania na Szkolnych Kół Naukowych w ramach Akademii uczniowskiej. Zarówno dla Was jak i dla nauczycieli, to wyjątkowa możliwość zaprezentowania szerszej publiczności swojej pracy na SKN, podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz zapoznania się z efektem działań naukowych zespołów z innych szkół. FUN nie jest konkursem, ale stanowi przestrzeń do zaprezentowania osiągnięć uczniów i szkół.

 

Przebieg Festiwalu Uczniowskiej Nauki

 

W trakcie FUN zademonstrujecie różne pomysły rozwiązania problemów badawczych, samodzielnie przedstawicie eksperymenty, zdobędziecie nową wiedzę z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych.

Zespoły, które zgłoszą chęć udziału w spotkaniu będą przedstawiać swoje osiągnięcia:

- na przygotowanych stoiskach, które odwiedzane będą przez wszystkich uczestników Festiwalu i/ lub

- na scenie – przygotowując dziesięciominutowy pokaz swojego projektu. Przez projekt rozumiemy wszystkie możliwe w ramach Au formy pracy, a więc doświadczenie, obserwację, grę dydaktyczną, zajęcia z pytaniem problemowym oraz projekt gimnazjalny.

To Zespół uczniów wraz z Opiekunem decyduje w jakiej formie chce zaprezentować swoją pracę (a być może zdecyduje się wykorzystać obie możliwości!).

Wskazówki, jak stworzyć ciekawy pokaz, podpowiedzi, jakie formy prezentacji pracy uczniów można wybrać, o czym pamiętać szykując się do wystąpienia i na co zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowań do udziału w FUN znajdują się pod artykułem.

Podczas Festiwalu na uczestników czekać będzie „Naukowa niespodzianka” – pokaz spektakularnych doświadczeń naukowych prowadzony przez profesjonalnych eksperymentatorów. Na Festiwal Uczniowskiej Nauki zaproszeni będą eksperci Akademii uczniowskiej, którzy przyglądać się będą materiałom na stoiskach i pokazom na scenie przygotowanym przez zespoły. Wraz z przedstawicielami zespołu Au oraz gościem specjalnym FUN wybiorą oni najbardziej wyróżniający się zespół Festiwalu. Podstawą wyboru takiego zespołu będzie spełnienie kryteriów ciekawej prezentacji. Dla szkoły, której zespół zostanie wybrany przygotowaliśmy specjalny prezent! Na jej terenie odbędzie się pokaz doświadczeń naukowych ufundowany przez Akademię uczniowską, w którym uczestniczyć będą mogli wszyscy uczniowie wyróżnionego Gimnazjum.

 

Kwestie organizacyjne związane ze zgłoszeniem Zespołu na FUN

 

Z każdej szkoły zapraszamy maksymalnie cztery zespoły uczniów – uczestników SKN w poprzednich, obecnym bądź kolejnym semestrze. Zespół może tworzyć maksymalnie 15 uczniów. W indywidualnych przypadkach, gdy grupa SKN liczyła więcej uczniów, prosimy o kontakt. Grupa powinna składać się z przynajmniej 5 uczniów tak, żeby podczas kilkugodzinnego Festiwalu zawsze ktoś mógł reprezentować Zespół przy stoisku, podczas gdy pozostałe osoby będą odwiedzać stoiska innych Zespołów.

Na Festiwal Uczniowskiej Nauki w każdym województwie zaprosić możemy maksymalnie 20 zespołów, stąd też w przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych zastrzegamy sobie prawo do wyboru grup (na podstawie wypełnionych kart zgłoszeniowych).

FUN odbędą się:

  • 23 marca w Katowicach
  • 6 kwietnia we Wrocławiu
  • 7 kwietnia w Poznaniu
  • 13 kwietnia w Olsztynie lub Elblągu
  • 14 kwietnia w Warszawie

Uprzedzamy, że w związku z tym, że procedura wyboru miejsca, w którym prezentować się będą zespoły, odbywa się w formie zapytania ofertowego, miasta, w których odbędzie się FUN mogą jeszcze ulec zmianie.

Zespoły należy zgłaszać do 8 lutego 2013 roku wypełniając kartę zgłoszeniową.

Koszt przyjazdu na Festiwal Uczniowskiej Nauki może być zwrócony przez Akademię uczniowską w wysokości do 52 zł/osobę wszystkim uczniom, którzy do tej pory nie brali udziału w FUN. Jest to dodatkowa pula przeznaczona na dofinansowanie wyjazdów naukowych uczniów, poza wycieczkami edukacyjnymi organizowanymi w ramach Au.

Kryteria ciekawego pokazu

Jak zaprezentować swoje pomysły na Festiwalu Uczniowskiej Nauki?