Propozycja ciekawej lekcji matematyki na podstawie pracy Agnieszki Reymont – Kosiek oraz uczniów z Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu. Poproście swojego nauczyciela o wykorzystanie pomysłu- może ten skomplikowany na pozór przedmiot okaże się świetną zabawą?

Źródło:

http://statystyka.tangens.pl/57,Do%C5%9Bwiadczenia_losowe.html (18.10.2011)

http://matematyka.pisz.pl/strona/1017.html (18.10.2011)

Podręcznik do matematyki (kl. 1) „Matematyka z plusem” – diagramy procentowe – str. 57 – 61

Hipoteza zaproponowana przez uczniów: Tak, jednak jest to mało prawdopodobne.

 

Opis doświadczenia:

Zmienne występujące w doświadczeniu

Jakie zmienną/wielkość będziemy zmieniać? (zmienna niezależna)

Liczba rzutów

2. Jaką zmienną/wielkość będziemy mierzyć – obserwować? (zmienna zależna)

Liczba wyrzuconych oczek

3. Czego w naszym eksperymencie nie będziemy zmieniać? (zmienne kontrolne)

Kostki ( symetryczna, sześcienna)

Instrukcja do doświadczenia:

Pracujemy w parach – wykonujemy rzuty kostką sześcienną w celu określenia możliwych wyników doświadczenia losowego. Na podstawie doświadczenia sprawdzimy czy liczba wyrzuconych „szóstek” jest taka sama/zbliżona do liczby wyrzuconych „jedynek”, „piątek”,… itd.

Do doświadczenia potrzebne nam będą sześcienne kostki – jedna na parę, a także formularz z tabelą do notowania wyników.

Aby właściwie ocenić „szanse” wyrzucenia tej samej liczby różnych wyników trzeba określić liczbę rzutów (zdarzeń elementarnych).

Po zebraniu wyników naszego doświadczenia spróbujemy określić jaką częścią (jakim procentem)  wszystkich uzyskanych wyników są „szóstki”, jaką „piątki” itd.

Wyniki doświadczenia  ( podane procentowo)przedstawimy graficznie na diagramach kołowych (różnych dla różnej liczby rzutów). Potrzebne będą wiec także kolorowe kredki do zaznaczania poszczególnych obszarów diagramu.

Po wykonaniu zadania porównamy diagramy wszystkich grup aby sformułować wnioski do doświadczenia.

Proponowany sposób dokumentacji uczniowskiej:

Tabela wyników doświadczenia:

liczba rzutów 6 „oczek” 5 „oczek” 4 „oczka” 3 „oczka” 2 „oczka” 1 „oczko”
             
Jaka to część wszystkich rzutów (jaki procent)?  

 

         
             
Jaka to część wszystkich rzutów (jaki procent)?  

 

         
             
Jaka to część wszystkich rzutów (jaki procent)?  

 

         

 

Diagramy przedstawiające wyniki doświadczenia:

Dla ….. rzutów

10o

Propozycja modyfikacji eksperymentu:

Warto pracować z większą liczbą kostek – na przykład 5 czy 10 na parę – pozwoli to w krótkim czasie uzyskać dużą liczbę wyników, co uczyni doświadczenie ciekawszym dla uczniów i lepiej odda jego ideę. Zdecydowanie łatwiejsze będzie zastosowanie diagramów słupkowych ( to może być istotne ze względu na czas jaki mamy do dyspozycji na zajęciach). Warto więc wykorzystać TIK – po wykonaniu rzutów pracować z arkuszem Excel.