Opis gry

Rozwijanie współpracy w grupie poprzez świetną zabawę!

Belfedar to gra kooperacyjna, którą można wygrać tylko dzięki współpracy między uczestnikami. Doskonale rozwija ona umiejętności społeczne, niezbędne do pozytywnego rozwiązywania konfliktów, bez użycia przemocy. Dzieje się tak poprzez zadania mające na celu: poznanie samego siebie oraz pozostałych graczy, rozwijanie szacunku do siebie i innych, kreatywne pomysły, a także wyrażanie i kontrolowanie emocji, słuchanie i współpraca…

Gra zawiera 246 zadań w których wykorzystywane są różne środki wyrazu: gestykulacja, rysunek, gry słowne, pismo, ruch, śpiew… Uczestnicy jedynie dzięki dochodzeniu do kompromisów, kreatywnym negocjacjom, wzajemnej pomocy oraz twórczemu myśleniu mogą dojść do celu.

Belfedar doskonale sprawdzi się w szkole: na lekcjach, ale również w nowych klasach, aby zintegrować uczniów. Można oczywiście wykorzystać ją także do rozwoju współpracy wśród zespołów, czy grup dorosłych, a także do dobrej zabawy z przyjaciółmi.

Gra przeznaczona jest dla 4-8 graczy. Jedna partia trwa od 30 do 60 minut.

Gra Belfedar powstała dzięki współpracy Fundacji Evens z Uniwersytetem Pokoju (Université de Paix). W Polsce została wydana w ścisłej współpracy z dwoma partnerami – Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Partners Polska – zainteresowanymi nowymi metodami uczenia i rozwijania umiejętności współdziałania.

Uniwersytet Pokoju, Fundacja Evens i partnerzy

Uniwersytet Pokoju jest belgijskim stowarzyszeniem z przedstawicielstwami we Francji, Luksemburgu i Hiszpanii. Założył go w 1960 roku Dominique Pire, laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Główne działanie stowarzyszenia to praca z młodzieżą, pozwalająca odkrywać wagę dialogu jako drogi do pokoju i wskazująca możliwości konkretnego działania na jego rzecz.

Między 1992 a 2003 rokiem w Quebecu odbyło się wiele spotkań, które pozwoliły Uniwersytetowi Pokoju stworzyć i rozwinąć dwa programy gier towarzyskich mających na celu edukację na rzecz pokoju: „Gry towarzyskie dla pokoju” oraz „Ziarna mediatorów”. Od ponad 20 lat instruktorzy stowarzyszenia pracują nad metodami wykorzystania gier towarzyskich do rozwijania umiejętności mediacji w grupach rówieśniczych, głównie w szkołach i w innych organizacjach skupiających młodzież. Odpowiadając na prośby współpracowników (nauczycieli, dyrektorów szkół, opiekunów) oraz ich chęć, by wyznaczać nowe ścieżki w edukacji – zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym, szczególnie w zakresie tolerancji i szacunku dla różnorodności – instruktorzy naszej
W ostatnich latach coraz więcej rodziców, nauczycieli, animatorów, trenerów i wykładowców poszukuje metod pracy pozwalających łączyć różne aspekty współdziałania. Chcieliby oni dysponować narzędziami umożliwiającymi naukę przez zabawę, zrozumiałych, a zarazem użytecznych. Gra Belfedar została stworzona w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na skuteczną edukację dla pokoju.instytucji stworzyli narzędzia służące kształtowaniu kompetencji interpersonalnych w grupie rówieśniczej, niezbędnych do wspólnego rozwiązywania konfliktów i odpowiedzialnych działań obywatelskich.

www.universitedepaix.org

Fundacja Evens jest organizacją dobroczynną z siedzibą w Antwerpii (Belgia), a jej oddziały mieszczą się w Paryżu i Warszawie. Fundacja inicjuje i wspiera wartościowe projekty oraz przyznaje nagrody w takich dziedzinach, jak edukacja dla pokoju, edukacja medialna, obywatelstwo europejskie. Poprzez swoje działania w ramach programu „Edukacja dla pokoju” Fundacja zamierza zachęcać dzieci, młodzież i dorosłych do rozwijania krytycznego myślenia oraz stawania się aktywnymi uczestnikami kultury pokoju w rodzinach, szkołach, społecznościach. Fundacja Evens zamierza realizować ten cel, podkreślając wagę rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy, propagując tolerancję i zrozumienie, szacunek dla siebie i innych oraz ucząc wrażliwości na niesprawiedliwość.

www.evensfoundation.be

Partnerzy:

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) to niezależna instytucja edukacyjna, powstała w 1994 roku. CEO upowszechnia wiedzę, umiejętności i postawy kluczowe dla społeczeństwa obywatelskiego oraz wprowadza do szkół programy, które nauczycielom pozwalają lepiej i skuteczniej uczyć, a młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. CEO realizuje około 30 programów edukacyjnych

www.ceo.org.pl

Fundacja Partners Polska propaguje kulturę pokojowego rozwiązywania sporów, wspieranie demokratycznych procedur podejmowania decyzji oraz działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i za granicą. Fundacja prowadzi szkolenia w takich obszarach jak konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, komunikacja interpersonalna, skuteczne negocjacje i mediacje. W 1997 roku Fundacja otworzyła Centrum Mediacji – ośrodek wdrażający praktyczne działania zmierzające do konstruktywnego rozwiązywania sporów.

www.fpp.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge