Harmonogram

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2010 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2010 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3. Ferie zimowe 31 stycznia – 13 lutego 2011 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4. Wiosenna przerwa świąteczna 21 – 26 kwietnia 2011 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki

w gimnazjum:

a) w gimnazjach dla dorosłych, w których

nauka kończy się w semestrze jesiennym:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

b) dodatkowy termin w gimnazjach

wymienionych w lit. a:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

c) w pozostałych gimnazjach:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

d) dodatkowe terminy w gimnazjach

wymienionych w lit. c:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

ustali dyrektor Centralnej Komisji

Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:

§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

6. Koniec roku szkolnego 2010-2011 31 sierpnia 2011 r.

(podstawa prawna: art. 63 ustawy z dnia 7 września

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.

2572, z późn. zm.).

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge