Fearless.pl

Dnia 16 kwietnia 2013 roku, w naszej szkole odbyła się debata, którą przygotowali uczniowie.

Debata dotyczyła ekorozwoju w naszym środowisku- segregacji śmieci w szkole. W żywej dyskusji  doszliśmy do wniosku, że warto inwestować i pomagać naszemu środowisku,a recykling jest najlepszym na to sposobem, ponieważ nikt z nas nie chce żyć w brudnym i zaśmieconym świecie.

 

Dnia 11.06.2012 roku ( w ramach projektu) o godzinie 9.00, zebraliśmy się na zbiórce przed szkołą (wcześniej mieliśmy jedną lekcją).  Poszliśmy na przystanek autobusowy i pojechaliśmy na drugą stronę Wisły (bo mamy szkołę na Saskiej Kępie). Do barki wsiedliśmy w okolicach Zamku Królewskiego.

Weszliśmy na pokład. Za chwilę poszedł przewodnik i kapitan, więc mogliśmy zacząć rejs. Przewodnik przywitał na i od razu zaczął opowiadać o ptakach żyjących nad Wisłą. Pierwszymi zwierzętami jakie mieliśmy okazję zobaczyć były jaskółki brzegówki, jaskółki dymówki oraz jaskółki oknówki. Następnie przepłynęliśmy przez most Śląsko- Dąbrowski. Przewodnik opowiedział nam o kształtach mostów. Później zobaczyliśmy tracze nurogęsi (jest to ciekawy gatunek, ale niestety w Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Przy brzegu zobaczyliśmy „miniaturkę bociana”- brodźca piskliwego. Poznaliśmy dwa gatunki rybitw: rzeczną i białoczelną. Odróżniamy również rybitwy od mew (np. śmieszkę i siwą).

Pospolitymi ptakami zamieszkującymi okolice Wisły są kaczki krzyżówki. Nad największą rzeką Polski możemy spotkać również zimorodki. Opowiadanie przewodnika, przerwał pająk, który wprowadził drobne zamieszanie na statku. Na szczęście przewodnik wziął na rękę pająka i wypuścił go tam gdzie był już bezpieczny.

Przy brzegu Wisły rosną lasy łęgowe, w których można spotkać przedstawicieli ssaków. Mieszkańcami tych lasów są np. sarny i dziki.

Płynęliśmy dalej i mijaliśmy kolejne mosty (Świętokrzyski, Poniatowskiego, Łazienkowski i Siekierkowski) ,  aż wypłynęliśmy za Warszawę. Przewodnik opowiedział, że zimą, nad Wisłą coraz częściej spotyka się pelikany (być może jest to zjawisko związane z globalnym ociepleniem).

Największym bogactwem nad Wisłą są ptaki związane z rzeką. Występuje tu wiele gatunków ptaków śpiewających i drapieżnych. To właśnie ze względu na ochronę ptaków dolina środkowej Wisły, której częścią jest Wisła warszawska, stała się obszarem specjalnej ochrony Natura 2000. Na obrzeżach Warszawy znajdują się także rezerwaty chroniące siedliska ptaków takich jak mewy i rybitwy.

Wycieczka bardzo mi się podobała. Poznałam wiele nowych, nieznanych mi wcześniej gatunków zwierząt. Dowiedziałam się wiele o mostach warszawskich. Jedyną rzeczą utrudniającą „żeglugę” była pogoda.
 

W ciągu ostatnich 2 tygodni, przeprowadziłam ankietę wśród nauczycieli w moim gimnazjum. Na ten pomysł wpadłam dzięki tej stronie internetowej: http://www.edunews.pl/images/pdf/jak_nowe_tech_pomagaja.pdf .

Celem ankiety była analiza wykorzystywania przez nauczycieli różnego typu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, w gimnazjum im. Bolesława Prusa nr.19 w Warszawie.

(w związku z drobnymi kłopotami technicznymi rozłożę efekty mojej pracy na kilka wpisów :) )