Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

International Day for the Eradication of Poverty

1a

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem– ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 47/196 z 22 grudnia), obchodzony co roku w dniu 17 października.

Dzień ten poświęcony jest najuboższym jako wyraz hołdu dla ofiar nędzy na całym świecie, znak solidarności i braterstwa z najuboższymi oraz zaangażowania się w poszanowanie i przestrzeganie Praw Człowieka. Obchody mają uświadomić opinii publicznej konieczność likwidacji ubóstwa na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, oraz zwrócić uwagę, że walka z ubóstwem stała się priorytetem na drodze rozwoju.

Kategorie Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2012/13 | Komentowanie nie jest możliwe

2017: Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju

2017

Ustanowienie Roku Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju jest dowodem uznania ogromnego potencjału przemysłu turystycznego, dostarczającego w tej chwili 10 procent światowych przychodów oraz 30 proc. zysku z eksportu usług, a jednocześnie wyrazem nadziei na przyszły wkład turystyki w redukcję obszarów biedy na świecie oraz w promocję wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego.

Kategorie Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2012/13 | Komentowanie nie jest możliwe

Nowy wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce- Kopalnia ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz system gospodarowania wodami podziemnymi

tg1 tg2

Tymczasowe Orzeczenie Wyjątkowej Powszechnej Wartości przyjęte przez Komitet Światowego Dziedzictwa (decyzja: 41 COM 8B.25)

Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach wraz z jej systemem gospodarowania wodami podziemnymi położona jest na płaskowyżu śląskim w południowej części Polski, w jednej z klasycznych europejskich prowincji metalogenicznych. Jest to największy, najbardziej znaczący i najbardziej reprezentatywny w Polsce zespół podziemi historycznych kopalń rud metali, zachowany i udostępniony dzięki ponad 60-letniemu zaangażowaniu lokalnego stowarzyszenia. Zespołowi temu towarzyszy ponadto ogromny system gospodarowania wodami podziemnymi, obrazujący 300-letni rozwój geniuszu inżynierii hydraulicznej.

System wyrobisk oraz zarządzania wodą powstał na płaskim, technicznie wymagającym terenie: lekko pofałdowanym obszarze znajdującym się na wysokości 270-300 metrów nad poziomem morza, gdzie różnica między najniższym a najwyższym punktem wynosi mniej niż 50 metrów. Jest to wyjątkowe zjawisko na tle europejskich złóż rud metali, ponieważ większość z nich znajduje się na terenach górzystych, co ułatwiało przede wszystkim rozwój technik odwadniania. Tarnogórskie podziemia doświadczały prawie trzykrotnie większego napływu wody w porównaniu do innych ważnych kopalń rud metali nowożytnej Europy, co ostatecznie dało kompleks składający się z ponad 50 kilometrów głównych sztolni odwadniających oraz 150 kilometrów dodatkowych chodników odwadniających, korytarzy transportowych, szybów i obszarów wydobycia. Zachowana sieć uzupełniona jest kluczowymi pozostałościami infrastruktury głównego systemu zarządzania wodą, zarówno nad i pod ziemią, wraz z bezpośrednio połączonymi elementami na powierzchni, które zawierają istotne cechy krajobrazu górniczego.
Odnosząc się do podobnych obiektów, trudno znaleźć w jakimkolwiek kontekście geograficznym czy kulturowym podobny system dostarczania wody, który został zaplanowany, zintegrowany i zarządzany na bazie podziemnego systemu kopalni rud metali oraz który pokazuje jak w kontekście zachowanej i w pełni dostępnej kopalni, za pomocą górniczej technologii został opracowany nowoczesny system pomp parowych. Ta zintegrowana i współzależna relacja między wydobyciem minerałów, odwadnianiem kopalni oraz dostarczaniem wody, pomysłowo rozwijana we wczesnym okresie w ramach tego samego obiektu, wyróżnia Tarnowskie Góry jako wyjątkowe miejsce.

Kryterium (i)

System gospodarowania wodą dostarcza niezwykłego świadectwa wyjątkowej ludzkiej pomysłowości i działania. Reprezentuje on majstersztyk inżynierii podziemnej hydrauliki z okresu od połowy XVI do końca XIX wieku, a ogrom podziemnego systemu ukazuje szczytową formę europejskich umiejętności w zakresie odwadniania w czasie kiedy inżynieria górnicza tworzyła zaplecze dla rozwoju pierwszych na świecie wielkoskalowych systemów wodociągowych, opartych na silnikach parowych pompujących wodę gruntową.

Kryterium (ii)

System gospodarowania wodą ukazuje niebywałą wymianę technologii, pomysłów oraz doświadczeń w dziedzinie podziemnej inżynierii górniczej oraz instalacji wodociągowych pomiędzy przodującymi ośrodkami górniczymi i przemysłowymi w Saksonii, Czechach, na Węgrzech, w Brytanii i Polsce. Doprowadziło to do utworzenia skutecznego podziemnego kompleksu odwadniania kopalni, opartego na grawitacyjnym odpływie wody, zintegrowanym z systemem pomp wodnych, dostarczającym wodę pitną i przemysłową w całym regionie. To unikalne osiągnięcie techniczne, wsparte przez charakterystyczne naturalne właściwości miejsca, stworzyło znaczący punkt dla doświadczeń organizacji przemysłu, który wpłynął na jego rozwój w innych miejscach Europy Środkowej i Zachodniej. System ten funkcjonuje nadal, w dużej mierze w tym samym kształcie, w którym go zaprojektowano, dostarczając wodę pitną mieszkańcom Tarnowskich Gór; jako przedsięwzięcie zainicjowane ponad dwa stulecia temu, którego standardy są porównywalne z dzisiejszymi.

Kryterium (iv)

System gospodarowania wodą stanowi unikalny i trwały zespół obiektów górnictwa rud metali i gospodarki wodnej, wyróżniający się istotnym udziałem w produkcji ołowiu i cynku, który długotrwale zaspokajał ówczesne międzynarodowe zapotrzebowanie metalurgiczne i architektoniczne, a także systemem wodnym, który całościowo odwadniał kopalnię w sposób grawitacyjny oraz spełniał potrzeby najbardziej uprzemysłowionego i zurbanizowanego regionu w Polsce, jednego z największych w Europie.

Orzeczenie integralności

Ogólny rozmiar dobra zapewnia pełną reprezentację wszystkich istotnych atrybutów kopalni oraz towarzyszącego jej systemu gospodarowania wodą, świadczących o ich historycznej oraz geograficzno-przestrzennej integralności, jak również jedności strukturalnej i funkcjonalnej. Główna jego część znajduje się pod ziemią, natomiast niewielka ilość wyznaczonych na powierzchni obszarów charakterystycznych jest bezpośrednio z nią powiązana w przestrzeni trójwymiarowej.

Orzeczenie autentyczności

Wartość kulturowa dobra jest rzetelnie i wiarygodnie wyrażona przez formę i zaaranżowanie kopalni oraz elementy funkcjonowania systemu zarządzania wodą, zarówno pod i nad ziemią; ich substancję materialną oraz sposób wykonania, przejawiające się jako oryginalne i nienaruszone pozostałości materialne czy konstrukcyjne, ich wykorzystanie i funkcjonowanie, w pełni zrozumiałe dzięki wyjątkowym archiwaliom przechowywanym w Polsce, razem z grawitacyjnym odwadnianiem i pompowaniem wody, które kontynuują swoje działanie dzisiaj. Lokalizacja i otoczenie samego dobra nasycone są bardzo autentycznymi i charakterystycznymi pozostałościami górniczymi w krajobrazie.

Wymóg ochrony i zarządzania

Państwo, jako strona Konwencji, wytypowało dobro, którego ochrona leży w interesie społecznym i które zabezpieczone jest przez zastosowanie licznych form ochrony prawnej. Ośrodek ds. światowego dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa współpracuje bezpośrednio z Zespołem koordynującym, który organizuje współdziałanie interesariuszy i jest odpowiedzialny za ochronę oraz zarządzanie nominowanym dobrem na szczeblu lokalnym. Aby dalej kierować ochroną, konserwacją i prezentacją atrybutów, wyrażających wyjątkową powszechną wartość, opracowany jest Plan Zarządzania.

żródło: http://unesco.tarnowskiegory.pl/unesco/wyjatkowa-powszechna-wartosc/
Kategorie Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2012/13 | Komentowanie nie jest możliwe

Nowe wpisy na Listę światowego dziedzictwa UNESCO

Liczba miejsc wpisanych na Listę światowego dziedzictwa, zwiększyła do 1073!

wh1

Wśród nowych wpisów są 3 dobra przyrodnicze i 18 dóbr kultury. 

Dobra przyrodnicze:

Park Narodowy Los Alerces (Argentyna)
Quinghai Hoh Xil – obszar leżący w północno-wschodniej części Wyżyny Tybetańskiej (Chiny)
Krajobrazy Daurii (Mongolia/ Federacja Rosyjska)

Dobra kultury:

MBanza-Kongo. Pozostałości stolicy dawnego Królestwa Konga (Angola)
Nabrzeże Valongo, stanowisko archeologiczne wpisane jako miejsce upamiętniające sprowadzanie niewolników afrykańskich do Ameryki (Brazylia)
Obszar świątyń w starożytnej stolicy Ishanapura w Sambor Prei Kuk – stanowisko archeologiczne(Kambodża)
Kulangsu – założona na wyspie kolonia międzynarodowa, której zabudowa była efektem krzyżowania się obcych wpływów w architekturze, na styku z Chinami (Chiny)
Fortyfikacje weneckie z XV-XVII w.: Stato da Terra i zachodnia część Stato da Mar – od Lombardii po wschodnie wybrzeże Adriatyku (Chorwacja, Włochy, Czarnogóra)
Kujataa w Grenlandii: krajobraz rolniczy na terenach zamieszkałych przez ludność pochodzenia europejskiego i Inuitów, na skraju wiecznej zmarzliny (Dania)
Asmara: modernistyczne miasto w Afryce (Erytrea)
Taputapuatea (krajobraz kulturowy i morski z dawnym ośrodkiem władzy politycznej, centrum ceremonialnym i miejscem pochówku w Polinezji Francuskiej) (Francja)
Jaskinie i sztuka epoki lodowej w Jurze Szwabskiej (Niemcy)
Zabytkowa część miasta w Ahmadabadzie (Indie)
Zabytkowa część miasta Jazd (Iran)
Święta wyspa Okinoshima i związane z nią miejsca w regionie Munakata (Japonia)
Stare miasto w Hebronie (Palestyna)
Kopalnia ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz system gospodarowania wodamipodziemnymi (Polska)
Sobór Zaśnięcia Matki Bożej i monastyr w położonej na wyspie o tej samej nazwie miejscowości Swijażsk (Federacja Rosyjska)
Krajobraz Kulturowy ǂKhomani (Republika Południowej Afryki)
Afrodyzja (Turcja)
The English Lake District (Kraina Jezior) (W. Brytania)

źródło: http://www.unesco.pl/article/1/nowe-wpisy-na-liste-swiatowego-dziedzictwa-na-sesji-w-krakowie/
Kategorie Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2012/13 | Komentowanie nie jest możliwe

Międzynarodowy Dzień Pokoju International Day of Peace

p1

Międzynarodowy Dzień Pokoju został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981 roku. Twórcy inicjatywy chcieli zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na potrzebę uczczenia i przestrzegania pokoju.

Obchody rozpoczyna Sekretarz Generalny ONZ który uderza w Dzwon Pokoju znajdujący się przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Na dzwonie widnieje napis: „Niech żyje absolutny pokój na świecie”

„O pokój prosi cały Świat, bo bez pokoju nic nie byłby on wart. Pokój potrzebny jest każdej istocie ludzkiej, by mogła żyć i wzrastać. Pokoju pragną wszystkie wioski, miasta i państwa… Pokoju słowami nie sposób określić. Wszyscy ludzie śpiewają o nim najróżniejsze pieśni. Gdy przychodzi zwycięstwo, rozlewa się on jak jasność nad wszystkimi państwami, zaś umęczony lud woła: „Niech zapanuje pokój we wszystkich krajach i wszystkich rodzinach, a nas tak skłonnych do gniewu ze sobą pojednywa i o przebaczeniu przypomina”.

Autor: Czesława Kraśnianin

Kategorie Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2012/13 | Komentowanie nie jest możliwe

Światowy Dzień Uchodźcy

u1

Światowy Dzień Uchodźcy, ang. World Refugee Day – coroczne święto obchodzone na świecie 20 czerwca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku. Upamiętnia odwagę i siłę uchodźców na całym świecie.

Uchodźca: osoba, która z powodu uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, narodowości, religii, poglądów politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej przebywa poza terytorium swojego państwa i z powodu tych obaw nie chce lub nie może korzystać z ochrony tego państwa (definicja z Konwencji Genewskiej o Statusie Uchodźców z 1951 r.).

Kategorie Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2012/13 | Komentowanie nie jest możliwe

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

p

12 czerwca – Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

Według danych statystycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy prawie połowa dzieci zmuszanych do pracy wykonuje czynności, które zagrażają ich zdrowiu oraz prawidłowemu rozwojowi fizycznemu i intelektualnemu. 60% tych dzieci jest zatrudnionych w rolnictwie i hodowli bydła, 7% w przemyśle, a 26% w sektorze usług. Dwie trzecie z nich zmuszonych jest do pracy przez trudną sytuację w rodzinie i nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Najtrudniejsza jest sytuacja dzieci w Azji, w Afryce Subsaharyjskiej, a także na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej.

Kategorie Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2012/13 | Komentowanie nie jest możliwe

WYNIKI OLIMPIADY „MŁODY ANGLISTA” ETAP II – MIĘDZYSZKOLNY

W dniu 2 czerwca br. w naszej szkole odbył się międzyszkolny etap Alternatywnej Olimpiady z Języka Angielskiego „Młody Anglista”. Grupa 19 uczniów z kilku krośnieńskich szkół podstawowych przystąpiła do testu gramatyczno-leksykalnego z elementami wiedzy na temat krajów anglojęzycznych. Poniżej przedstawiamy wyniki Olimpiady. Jednocześnie informujemy, że dnia 9 czerwca br. o godzinie 12.15 w sali nr 16 odbędzie się spotkanie podsumowujące Olimpiadę, na które serdecznie zapraszamy wraz z opiekunami laureatów i uczniów wyróżnionych. Prace konkursowe będą udostępnione do wglądu również dnia 9 czerwca w godzinach 12.00 – 13.00.   

 

Nr

Imię i nazwisko ucznia

Liczba punktów

Laureat/wyróżnienie

1. Gabriela Gorczyczewska 86 I miejsce
2. Adam Szymański 84 II miejsce
3. Amelia Naczas 82 III miejsce
4. Kacper Zajdel 82 III miejsce
5. Julia Kranc 78 wyróżnienie
6. Dominika Wałczyk 76 wyróżnienie
7. Franciszek Marosz 76 wyróżnienie
8. Kacper Kopacz 75 finalista
9. Gabriela Hudak 74 finalistka
10. Julia Szarek 72 finalistka
11. Paulina Kozłowska 70 finalistka
12. Rupert Rybka 68 finalista
13. Dawid Janoska 66 finalista
14. Szymon Zajdel 66 finalista
15. Emma Lipka 64 finalistka
16. Patryk Michalski 63 finalista
17. Jagoda Kijowska 61 finalistka
18. Weronika Karamon 53 finalistka
19. Julia Sypień 41

finalistka

Kategorie Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2012/13 | Komentowanie nie jest możliwe

Edukacja Globalna w klasie IV a

p. Renata Nowak

1

W dniach 24, 25 i 31 maja br. w klasie IVa została zrealizowana tematyka edukacji globalnej. Były to zajęcia ‘kółka’ języka angielskiego i lekcja godziny wychowawczej.  Zajęcia były kontynuacją omawiania wiodących zagadnień edukacji globalnej z pierwszego semestru. W formie pogadanki, dyskusji i praktycznych zadań uczniowie poznali i zgłębili swoją wiedzę o następujące tematy:

a)   Definicja edukacji globalnej, przypomnienie wiadomości z zajęć w semestrze I

b)   Globalna Północ i Globalne Południe, wyjaśnienie podziału  państw, lokalizacja państw na mapie geograficznej

c)    Współzależności państw Globalnej Północy i Globalnego Południa, bogactwa i zasoby naturalne, sytuacja polityczna, ekonomiczna i społeczna ich mieszkańców

d)   Zagadnienie: Ziemia jako ‘globalna wioska’, zależności ekonomiczne, handel, sprawa światowego pokoju i praw dzieci, powszechny dostęp do informacji, w ‘globalnej wiosce’ światowe tematy bliskie i ważne dla każdego z nas

e)    Zrównoważony rozwój –świadomość potrzeby ochrony środowiska i postępowanie zgodnie z zasadami ekologicznymi, jak możemy dbać o naszą planetę na co dzień, zasady recyklingu

f)     Działamy na rzecz edukacji globalnej – pogadanka w jaki sposób każdy z nas w swoim lokalnym środowisku może zaangażować się i wesprzeć działania o zasięgu globalnym. Pomysły uczniów: zaangażowanie się w programy edukacji globalnej, dzielenie się zdobytą wiedzą z rodzeństwem, udział w projektach pomocowych, zbiórkach charytatywnych, a w przyszłości zostanie wolontariuszem

g)    Przygotowanie gazetki ściennej poświęconej tematyce edukacji globalnej  

2347

Uczestnicy zajęć: uczniowie klasy IVa

Prowadzący zajęcia: Renata Nowak

Kategorie Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2012/13 | Komentowanie nie jest możliwe