Bez kategorii Dobrzy ludzie w czasach zła - Irena Sendlerowa, Jan Karski, Janusz Korczak

„O dobrych ludziach w czasach zła” – konkurs szkolny

Pod takim hasłem odbył się jeden z etapów konkursu wiedzy „Szkolny Omnibus” organizowany przez bibliotekę Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie. Konkurs odbywa się w comiesięcznych etapach, każdy z nich dotyczy innego zagadnienia. Polega na tym, że uczestnicy szukają odpowiedzi na zadane pytania posługując się zbiorami bibliotecznymi. Podsumowanie konkursu ma miejsce w maju i osoba, która zgromadziła największą ilość punktów z wszystkich etapów, otrzymuje nagrodę i tytuł Szkolnego Omnibusa. W bieżącym roku szkolnym w konkursie bierze udział 23 uczniów.

Etap styczniowy poświęcony był Irenie Sendlerowej, Januszowi Korczakowi oraz Janowi Karskiemu. Uczestnicy konkursu korzystając ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki odpowiadali na następujące pytania.

  1. Jaka instytucja oświatowa realizuje program „Dobrzy ludzie w czasach zła”?

  2. Kiedy i w jakich okolicznościach zmarł Janusz Korczak?

  3. Komu przyznawana jest nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”?

  4. Czym zajmował się Jan Karski podczas II wojny światowej?

   Zdjęcia ze zmagań konkursowych

Bez kategorii Dobrzy ludzie w czasach zła - Irena Sendlerowa, Jan Karski, Janusz Korczak

Wirtualny Festiwal

W piątek 14 grudnia w godzinach popołudniowych braliśmy udział w Wirtualnym Festiwalu organizowanym w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Dobrzy Ludzie w Czasach Zła”. Wirtualne zmagania związane były z postaciami Ireny Sendlerowej, Janusza Korczaka i Jana Karskiego. Korzystając ze specjalnej platformy internetowej rozwiązywaliśmy quizy, zagadki, krzyżówki i wysyłaliśmy swe odpowiedzi. Zadania wykonywaliśmy z wielkim zaangażowaniem i co tu ukrywać z pośpiechem, ponieważ ciągle gonił nas czas. Z lekkiego popłochu, w jaki się sami wprowadziliśmy, nie wyniknęło nic dobrego. Nie doczytywaliśmy do końca pytań lub odpowiadaliśmy nietrafnie, stąd nie udało nam się zdobyć żadnej z nagród. Za to dowiedzieliśmy  się mnóstwa nowych informacji o życiu i działalności Korczaka, Sendlerowej i Karskiego. Praca w grupie była dla nas dużą frajdą i przy okazji wesołą zabawą.

Zastanawiamy się głęboko nad odpowiedziami

 

Zadania rozwiązane. Czekamy na wyniki Festiwalu

Bez kategorii Dobrzy ludzie w czasach zła - Janusz Korczak

„NIE WOLNO ZOSTAWIAĆ ŚWIATA TAKIM, JAKIM JEST” Debata w Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie

25  października 2012 r. w naszym Gimnazjum odbyła się powiatowa debata pod honorowym patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty – „Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest” – Idee Janusza Korczaka wezwaniem  do twórczej postawy wobec świata i ludzi. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście – przedstawiciele Kuratorium, władz samorządowych miasta i delegacje uczniów z sąsiednich gimnazjów.

W pierwszej części spotkania uczniowie z naszej szkoły w ciekawy sposób przedstawili biografię Janusza Korczaka, akcentując szczególnie jego myśl pedagogiczną oraz przeżycia wychowanków Domu Sierot w getcie. Przygotowali prezentację multimedialną, wyświetlili fragmenty filmu o getcie warszawskim, zaprezentowali piosenki oraz scenkę ukazującą życie w Domu Sierot. Goście mogli zobaczyć  wystawę przedstawiającą sylwetkę Korczaka i życie dzieci w  Domu Sierot. Druga część odbyła się w postaci obrad Sejmu Dziecięcego. Pod przewodnictwem Marszałka Sejmu przedstawiciele naszego Gimnazjum wraz z zaproszonymi kolegami – jako posłowie Sejmu Dziecięcego – obradowali w komisjach sejmowych.  Korzystając ze zgromadzonych materiałów debatowali nad problemem nieprzestrzegania praw dziecka w świecie, a następnie  opracowali wnioski dotyczące działań, jakie należy podjąć, aby prawa te były szanowane.

Podczas pracy w grupach uczniowie korzystali  z pomocy zaproszonych gości – pana burmistrza, radnych miasta Działdowo i nauczycieli z innych szkół.

W ten ciekawy sposób młodzież z Gimnazjum nr 2 nie tylko przedstawiła sylwetkę Janusza Korczaka – prekursora rzecznika praw dziecka, ale również zaakcentowała, że samorządność, także ta szkolna, jest niezwykle potrzebna. Ona przygotowuje młodych ludzi do  podejmowania decyzji, zaś nauka demokracji jest najważniejszym zadaniem każdego obywatela.

Bohaterowie debaty – uczniowie, którzy wcielili się w role dzieci z Domu Sierot i Janusz Korczak

( ten w czapce  i okularach ) oraz część naszych gości.

Bez kategorii Dobrzy ludzie w czasach zła - Irena Sendlerowa, Jan Karski, Janusz Korczak

Dlaczego zainteresowaliśmy się programem „Dobrzy ludzie w czasach zła”

Jesteśmy uczniami Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie. Lubimy różne formy pracy pozalekcyjnej, często angażujemy się w organizację imprez szkolnych. Chętnie współpracujemy z naszą panią od historii i WOS-u, która proponuje nam ciekawe projekty.

O postaciach z programu „Dobrzy ludzie…” do tej pory niewiele słyszeliśmy – oczywiście oprócz Janusza Korczaka. Znana nam trochę była również postać Ireny Sendlerowej, ponieważ niektórzy z nas uczęszczali na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, który istnieje przy naszej szkolnej bibliotece, gdzie rok temu na jednym ze spotkań omawiano książkę Anny Mieszkowskiej „Dzieci Ireny Sendlerowej”. Stąd dowiedzieliśmy się o życiu Polki, która podczas II wojny ratowała żydowskie dzieci od zagłady i trochę było nam wstyd, że to nie polskie, ale amerykańskie dziewczęta „odkryły” dla świata Irenę Sendlerową, ponieważ postanowiły napisać sztukę teatralną, której główną bohaterką była właśnie pani Irena.

 

W tym roku szkolnym we wrześniu zetknęliśmy się z kolejną książką dotyczącą losów ludności żydowskiej podczas II wojny światowej. Była to powieść Tatiany de Rosnay „Klucz Sary”. Książka zrobiła duże wrażenie na nas. Głęboko poruszający był los głównej bohaterki Sary, która doświadczyła tragicznych przeżyć w okupowanej Francji.  Kiedy lipcowego poranka 1942 roku 10-letnia dziewczynka została brutalnie wyrwana ze snu i zabrana wraz ze swymi rodzicami, myślała, że uda jej się szybko wrócić i schowała swego małego braciszka w sekretnej szafie w mieszkaniu. Tak jak tysiące innych Żydów została wywieziona z Paryża. Choć przeżyła wojnę, nigdy nie uwolniła się od jej okrutnych skutków, które bardzo zaważyły na jej dalszych losach.

Chyba właśnie lektura tych książek spowodowała, że zainteresowaliśmy się losami ludzi, którzy z czystego odruchu serca poświęcali się dla innych. Dodatkowym atutem jest fakt, że drugą nauczycielką, która współpracuje z nami w tym programie, jest pani z naszej biblioteki i nie ukrywamy, że liczymy na pomoc z jej strony.

css.php