Prezentacje multimedialne

Maj 30th, 2011 by jano433

W ramach pracy nad projektem zrobiliśmy prezentacje, które zaprezentowaliśmy klasom w ramach lekcji europejskiej. Możecie je pobrać klikając poniżej:

Polska prezydencja w radzie Unii Europejskiej.pptx

Trio prezydencji.pptx

Nasza szkoła

Maj 29th, 2011 by jano433

Gimnazjum w Brzeźnicy powstało w 2000 roku. W roku 2007 zostały połączone trzy placówki: Szkoła Podstawowa, przedszkole i gimnazjum i utworzony został Zespół Szkolno _ Przedszkolny. Obecnie uczęszcza do niego 673 uczniów i przedszkolaków. Uczy w nim 56 wspaniałych pedagogów. Dyrektorem ZSP – Brzeźnica jest Pani mgr Anna Lang, a jej zastępcą w gimnazjum jest Pani mgr Elżbieta Kosek. Szkoła ta, w ciągu 11 lat swojego istnienia, bardzo się zmieniła i rozbudowała. Obecnie mamy: 36 gabinetów przedmiotowych, salę gimnastyczną, świetlicę, dwie sale komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę wraz z czytelnią z możliwością przeglądania zbiorów medialnych, z dostępem do Internetu i dwa sklepiki szkolne oraz stołówkę.

Ponadto Zespół Szkolno Przedszkolny to także rozwijanie zainteresowań z różnych przedmiotów w ramach kółek i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, udział w licznych projektach gimnazjalnych( krajowych i zagranicznych), oraz liczne sukcesy sportowe..

A oto nasza pani dyrektor mgr Anna Lang i opiekun projektu MAP mgr Zenon Piotrowski wraz z uczestnikami projektu:

Wywiad z Wójtem

Maj 18th, 2011 by jano433

W ramach działań projektowych przeprowadziliśmy wywiad z Wójtem naszej gminy, Bogusławem Antosem. Wywiad dotyczył prezydencji Polski w UE.

1.Co Pan wie o prezydencji?

Prezydencja Rady Unii Europejskiej to mechanizm, dzięki któremu wszystkie państwa członkowskie UE mają szansę pokierowania pracami Unii aby nadać jej swój szlif.

Trwa pół roku. Przez ten czas dane państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej, wypracowuje kompromisy w spornych sprawach, organizuje spotkania ministerialne i szczyty z państwami trzecimi. System prezydencji obowiązuje od końca lat 50 XX wieku. Do wejścia w życie traktatu lizbońskiego premier bądź prezydent kraju aktualnie przewodniczącego UE był automatycznie przewodniczącym Rady Europejskiej i reprezentował ją na świecie. Od ponad roku UE ma swojego stałego przewodniczącego Rady Europejskiej

( jest nim Belg  Herman van Rompuy) i wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych

i polityki bezpieczeństwa ( Catherine Ashton), którzy przejęli  wiele prestiżowych obowiązków prezydencji rotacyjnej. Zgodnie z nowym traktatem państwa UE sprawujące prezydencję koordynują swój program z grupach trzech kolejnych  przewodnictw, co ma na celu poprawę efektywności i ciągłości unijnych polityk.

Polska przewodzi pracom Rady UE po raz pierwszy. Rozpoczyna prezydencję w lipcu 2011 r., będzie pierwszym i największym państwem „naszego” Tria, w skład którego wchodzą: Królestwo Danii i Republika Cypryjska.  Strona polska rozpoczęła współpracę w ramach  naszego Tria z Danią oraz Cyprem już w roku 2008. Współpraca ta jest kontynuowana na bieżąco zarówno na poziomie Ministrów Spraw Zagranicznych trzech państw,  jak i Koordynatorów ds. Przygotowań do sprawowania Przewodnictwa każdego z państw Tria.

2. Jak prezydencja wpłynie na gminę i co się zmieni?

Bezpośrednio prezydencja nie ma wpływu na jednostkę jaką jest Gmina. Nie można też uważać, że prezydencja naraz coś zmieni. Natomiast wydaje mi się, że wielką wartością jest to, że ogólnie o Polsce będzie się dużo mówiło, że będziemy w samym środku podejmowania decyzji, nawet w najmniejszym gronie w Unii Europejskiej.

Program każdej prezydencji chociaż tworzony na gruncie narodowym, jest następnie akceptowany przez  „całą trójkę” i obowiązuje przez okres 18 miesięcy. Generalnie, w każdej prezydencji najwspanialsze jest nie to, co się robi wyłącznie dla „swoich”  obywateli, ale to, że ma się wpływ na sprawy ważne dla obywateli całej Unii, dla niemal pół miliarda jej mieszkańców. Podczas prezydencji bowiem podejmuje się tematy ludziom bliskie i realizuje je w sposób skuteczny. Przybliża się w ten sposób Unię do obywatela. Prezydencja jest jedyną okazją, aby państwo ją sprawujące, nawet to najmniejsze, wywarło wpływ na życie innych Europejczyków. Przytaczając słowa jednego z twórców Wspólnot Europejskich Jeana Moneta „Budujemy  wspólnotę nie dla państw , ale dla obywateli” to na tą najmniejszą komórkę ma wpłynąć  i to najlepiej pozytywnie, a Gmina może stanowić jedynie narzędzie pomocne w realizacji tych zamierzeń.

3.Jakie będą korzyści  dla gminy z polskiej prezydencji  w UE?

Fakt przewodzenia UE przez pół roku to z pewnością dla całego kraju niepowtarzalna okazja, aby wypromować Polskę i jej poszczególne regiony. Odwiedziny Polski przez zagranicznych gości stanowią szansę na promocję Polski, co może przynieść wymierne korzyści gospodarcze, szczególnie w zakresie turystyki czy inwestycji. To jest też wielka szansa  na europeizację i modernizację polskiej administracji, bo w ostatnim czasie szkoli się urzędników, jeśli chodzi o znajomość języków obcych i procedur unijnych.

Przewodnictwo w UE , to też ogromny obowiązek, ponieważ oznacza, że polscy ministrowie będą przewodniczyć obradom ministrów unijnych. I to oznacza, że Polska będzie mogła kształtować agendy  UE przez pół roku, a tak naprawdę trochę dłużej, bo i trochę przed prezydencją,  i trochę po prezydencji. Korzyścią przewodnictwa będzie również możliwość  większego wpływu na decyzję podejmowane  w UE podczas przedstawienia polskich priorytetów na forum europejskim i światowym. Zaprezentowanie przez Polskę „dobrej Prezydencji”  podkreśli naszą równość wobec pozostałych członków UE, wpłynie na wzrost zaufania do Polski jako odpowiedzialnego partnera. Myślę, że sukces Prezydencji to też najlepsze narzędzie, aby zmienić stereotypy i nie zawsze pozytywny wizerunek Polski  na świecie.

Wszystkie w/w korzyści mają wymiar państwowy i po pewnym czasie z pewnością przełożą się na szczebel gminy, ale zwłaszcza na obywateli, bowiem Unia to nie tylko państwa, ale przede wszystkim obywatele.

4. Czy z dniem 1 lipca w naszej gminie zajdą jakieś zmiany?

W dniu 1 lipca w naszej Gminie nie wystąpią żadne zmiany związane z objęciem przewodnictwa w UE. Jeżeli możemy mówić o realnych zmianach związanych  z prezydencją w UE na szczeblu jednostki samorządowej jaką jest gmina to należy poczekać. Ponieważ jeżeli uda nam się wypromować w trakcie prezydencji zakładane priorytety polskiej Prezydencji w Radzie  UE dotyczące przede wszystkim: Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020, stosunków ze Wschodem, czy kwestie dotyczące rozwoju wspólnego rynku europejskiego i bezpieczeństwa energetycznego, które są wielkim kapitałem dla Polski, to skutki tych zmian będą widoczne w znacznie  późniejszym czasie.

Wywiad z panem wójtem Gminy Brzeźnica mgr inż.
Bogusławem Antosem przeprowadziły uczennice klasy IIc.

Mapa inwestycji UE w gminie Brzeźnica

Maj 13th, 2011 by jano433

Stworzyliśmy mapy inwestycji Unii Europejskiej na terenie naszej gminy. Jedną tradycyjną, drugą zaś cyfrową. Poniżej możecie je obejrzeć:

Gramy w gre

Maj 12th, 2011 by jano433

Dziś członkowie naszego zespołu zagrali w stworzoną przez siebie grę edukacyjną. Każdy kolejno odpowiadał na pytania o inwestycjach unijnych na terenie naszej gminy, za dobrą odpowiedź  mógł ruszyć się do przodu. Świetną zabawę zepsuł jednak trochę czas, który przy grze mijał bardzo szybko, za szybko… Poniżej prezentujemy Wam parę zdjęć z rozgrywki: