Spotkanie z pisarką – Panią Krystyną Wiśnicką.

W związku z tym, że nasza szkoła w ramach projektu „Szkoła z klasą” realizuje               w I semestrze ścieżkę edukacyjną Czytaj (ze zrozumieniem) oraz przygotowuje akcję czytelniczą, 8 grudnia 2015 r.  gościliśmy u nas jedną z wybitnych chełmskich pisarek panią Krystynę Wiśnicką, którą do naszej szkoły zaprosiły p. Agnieszka Rejman
oraz p. Alina Olewińska.
Pani Krystyna od wielu lat wydaje książki zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
Podczas spotkania uczniowie słuchali opowieści czytanych przez autorkę, mieli również liczne pytania związane z karierą pisarską. Na zakończenie spotkania utworzyła się bardzo długa kolejka, ponieważ wszyscy chcieli otrzymać książki z autografem pisarki.
Dzieci przyniosły też ze sobą pamiętniki, do których wpisała się autorka.

Spotkanie z panią Krystyną uwrażliwiło uczniów naszej szkoły na to, jak wartościowe, ważne, rozwijające i inspirujące jest czytanie książek oraz bliskie obcowanie z literaturą.

 

IMG_20151208_100716 IMG_20151208_100914 IMG_20151208_100623

Otwieramy Szkołę z klasą!

15 grudnia 2015 r. pod kierunkiem koordynatorki projektu p. Aleksandry Klajnert w naszej szkole zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie otwierające i zapoznające uczniów         oraz nauczycieli z projektem „Szkoła z klasą”. Przy tej okazji stworzyliśmy Kodeks 2.0,     w którym zawarliśmy ważne dla nas zasady, jakich będziemy przestrzegać w trakcie uczestnictwa w przygodzie „SZKOŁA Z KLASĄ”  oraz w naszej działalności pozaszkolnej.

Przygotowanie: Po przystąpieniu do projektu uczniowie zostali poproszeni
o przygotowanie się do debaty na temat sposobów korzystania z technologii informacyjnej oraz bezpiecznego wykorzystywania  Internetu w szkole i w domu. Wstępna debata odbyła się w klasie na lekcji języka polskiego. Uczniowie przedstawiali swoje propozycje, jak można korzystać z nowoczesnej technologii, prezentowali kolegom, w jaki sposób wykorzystują komputery, tablety lub telefony do nauki i zabawy. Uczniów najbardziej interesowały zagadnienia bezpieczeństwa w sieci, korzystania z portali społecznościowych oraz wykorzystania Internetu w celu ułatwienia nauki. Duże zainteresowanie wzbudził też temat stosowania tzw. Netykiety w sieci. Dzieci dowiedziały się m. in., dlaczego na czacie lub niektórych forach nie można pisać dużymi drukowanymi literami itp. Nauczycielka przedstawiła też uczniom ciekawe strony internetowe pomocne m. in. w nauce ortografii oraz e – podręczniki.

Opracowanie Kodeksu 2.0: Grupa uczniów biorących udział w projekcie zaproponowała, żeby Kodeks 2.0 stworzyć i zapisać podczas długiej przerwy, aby mogli w tym przedsięwzięciu uczestniczyć wszyscy uczniowie i nauczyciele. W tym celu na szkolnym korytarzu powstał punkt, w którym można było zgłosić własne propozycje dotyczące korzystania z TIK oraz zasad, które zostaną wprowadzone w szkole, a także zapoznać się z już opracowanymi materiałami. Uczniowie zaciekawieni akcją podchodzili do stolika
i zapoznawali się z materiałami przygotowanymi przez kolegów. Przedstawiano różne propozycje, a uczniowie koordynujący prowadzili dyskusję. Debatę wspierali nauczyciele, zadając pytania pomocnicze lub podsuwając ciekawe pomysły. Najlepsze propozycje zostały zapisane na plakacie i wywieszone w widocznym miejscu na szkolnym korytarzu. Uczniom bardzo podobała się taka forma tworzenia Kodeksu 2.0, gdyż mogli podzielić się z innymi swoją wiedzą oraz w ciekawy i kreatywny sposób spędzić przerwę. Ponadto informacja o projekcie i opracowane zasady trafiły zarówno do uczniów, jak i do nauczycieli.  Opracowanie owych zasad z pewnością zwiększyło świadomość uczniów
i poszerzenie ich wiedzy na temat TIK.

Nasz Kodeks 2.0:
1. Uczymy się, korzystając z Internetu mądrze i bezpiecznie.
2.  Chronimy swoje dane w Internecie.
3. Korzystając z materiałów internetowych, podajemy ich źródło.
4. Nauczyciele pomagają nam uczyć się i korzystać z TIK.
5. Znamy i stosujemy NETYKIETĘ.
6. Wyłączamy telefony podczas lekcji.
7. Możemy korzystać z komputerów po lekcjach.
8. Nie stosujemy cyberprzemocy.
9. Korzystamy z licencjonowanych źródeł.
10. Znamy i stosujemy regulamin pracowni informatycznej.
11. Wchodzimy na bezpieczne i dozwolone strony.

Następnie uczniowie wypisali zasady na etykietkach, które zostały przyklejone
m. in. na drzwiach do sal lekcyjnych i tablicach tematycznych w klasach.

Wnioski: Uczniów bardzo zaciekawiła akcja, w którą w pełni się zaangażowali. Postanowili, że na bieżąco będą sprawdzać realizację i zastosowanie opracowanych zasad, a także wykorzystywać TIK w szkole, np. podczas przerw lub w zajęć świetlicowych oraz w domu, angażując w to rodziców. Spotkanie było dla nas bardzo pouczające. Mogliśmy wspólnie zastanowić się nad różnymi stronami nowoczesnej technologii, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Korzyściami i zagrożeniami.
Każdy mógł wyrazić swoje zdanie, a także poznać opinię innych. Najważniejsze,
że spotkanie było owocne i przebiegało w miłej atmosferze.

 

DSCN1626 - KopiaDSCN162420151215_120959 DSCN1619

 

Pierwsze kroki !

Przed nami pierwszy rok przyjemnej pracy w Szkole z Klasą 2.0 – edycja 2015/2016.       Z tej okazji został założony blog, na którym będziemy zamieszczać informacje                  o wydarzeniach z naszej szkoły i TIK.

Nauczyciele SP 2 zaangażowani w tegoroczną edycję projektu:

Dorota Mandzińska – dyrektor szkoły
Aleksandra Klajnert – koordynator projektu
Agnieszka Rejman – nauczycielka języka polskiego
Ewa Stawarek – nauczycielka historii
Aneta Śmigasiewicz – nauczycielka języka angielskiego

Startujemy ! :)