Dzień otwarty dla przedszkolaków.

12 marca w naszej szkole odbył się dzień otwarty. Tematem przewodnim były warzywa
i owoce oraz zdrowy tryb życia. Przedszkolaki mogły bliżej poznać szkołę oraz sale lekcyjne. Czekały na nich liczne atrakcje: gry i zabawy w świetlicy, lekcja języka angielskiego, zabawy ruchowe i plastyczne oraz zajęcia informatyczne. Po aktywnie
i fascynująco spędzonym czasie na uczestników czekała pyszna pizza przygotowana
w szkolnej kuchni. Został również rozstrzygnięty konkurs na plakat zachęcający
do zdrowego odżywania i aktywnego trybu życia. Przedszkolaki z uśmiechem na twarzy opuściły mury naszej szkoły, a my mówiliśmy im: ” Do zobaczenia we wrześniu!.”

20160312_101532 20160312_101609  20160312_110358 20160312_110403 20160312_110412 20160312_110419 20160312_113628 20160312_113634

Zadanie dyrektorskie „Komputery po lekcjach” – planowanie

Zadanie dyrektorskie jakie wybraliśmy w ramach projektu „Szkołą z klasą” to komputery
po lekcjach. Uczniowie będą mogli korzystać z pracowni komputerowej po lekcjach oraz podczas przerw. Przekonają się, że przy komputerze można ciekawie spędzić czas
i wiele się nauczyć, m. in. jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak stworzyć własną stronę internetową, zdobędą informacje na temat praw autorskich, zasad i reguł korzystania z komputerów szkolnych, nauczą się obsługi programów edytorskich oraz graficznych, a także poznają zagrożenia związane z nadmiernym zaufaniem do osób poznanych w sieci. Dyrektor wspólnie z Zespołem 2.0 opracował harmonogram działań, jakie podejmie w ramach zadania dyrektorskiego. W marcu przeprowadzone będą warsztaty na temat bezpiecznego korzystania z internetu, zagrożeń z nim związanych oraz przestrzegania praw autorskich. Kwiecień poświęcony zostanie na zajęcia dotyczące tworzenia stron internetowych, blogowania oraz poznania podstaw obsługi programów edytorskich i graficznych. Na bieżąco, z uwzględnieniem uwag nauczycieli, rodziców i uczniów,  będzie monitorowane to, jak wykorzystywany jest udostępniony sprzęt. Zespół 2.0 tworzą: nauczyciel języka polskiego, języka angielskiego oraz historii. Zaplanowano, iż w ramach zadania dyrektorskiego każdy z członków Zespołu 2.0 przeprowadzi zajęcia związane z przedmiotem jakiego naucza. I tak na dodatkowej lekcji języka polskiego komputery będą wykorzystywane do pisania przykładowych artykułów, opowiadań,  a także do wyszukiwania potrzebnych wierszy i fragmentów książek przydatnych podczas omawianiania aktualnych lektur. Na języku angielskim będą oglądane filmy w języku obcym, dzięki czemu uczniowie będą mogli usłyszeć, jak poprawnie wymawia się dane wyrazy oraz wzbogacą swoje słownictwo. Lekcja historii poświęcona będzie sprawdzaniu i obrazowaniu życiorysów oraz zachowań wybitnych postaci historycznych w codziennych sytuacjach. Wykorzystane zostaną filmy przedstawiające wybrane wydarzenie historyczne, co ubarwi, urozmaici obraz, a także ułatwi przyswojenie wiadomości. Możliwość usłyszenia głosów i sposobów wypowiadania się wielkich władców oraz przywódców na pewno będzie ciekawym doświadczeniem.
Przygotowując realizację zadania ,,Komputery po lekcjach”, zaplanowaliśmy również jego ewaluację. W tym celu będzie prowadzony systematyczny monitoring organizacji
i wykorzystania przez uczniów szkolnych  urządzeń elektronicznych i  sprzętu komputerowego, a także wywiady grupowe z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Zamierzone kryteria sukcesu to odpowiedzialne wykorzystywanie komputera przez uczniów do rozbudzania i rozwijania swoich zainteresowań, pasji, pobudzanie ciekawości świata, a także chęci i gotowości uczenia się. Ważnym aspektem jest również przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania we współczesnym, cyfrowym świecie m.in. poprzez umiejętność posługiwania się programami edytorskimi
oraz graficznymi czy tworzeniem stron internetowych. Efekty prowadzonych działań będą systematycznie umieszczane na szkolnym blogu.