Szkolny Festiwal 2.0 – podsumowanie działań w programie „Szkoła z Klasą”

W dniu 17 maja 2016 r. w naszej szkole odbył się Festiwal 2.0, podczas którego podsumowaliśmy udział w programie „Szkoła z Klasą”. Prace nad koncepcją
i programem Festiwalu 2.0 odbyły się w gronie Zespołu 2.0 w formie debaty,
burzy mózgów a finalnie przygotowaniu planu działania. Festiwal dedykowany
był całej społeczności szkolnej, która brała w nim udział. Przebieg wydarzenia
był rejestrowany za pomocą aparatu fotograficznego obsługiwanego przez szkolnego informatyka. Zespół 2.0 biorący udział w programie w formie prezentacji przypomniał wszystkie akcje, jakie były przeprowadzane w naszej szkole.
Cała przygoda zaczęła się od pierwszego dużego wydarzenia, jakim
było zorganizowanie uroczystego spotkania „Otwieramy Szkołę z Klasą” zapoznającego uczniów oraz nauczycieli z projektem „Szkoła z Klasą”. Przy tej okazji został stworzony,a na spotkaniu podsumowującym przypomniany, Kodeks 2.0.  Zawarliśmy w nim ważne dla nas zasady, jakich będziemy przestrzegać w trakcie uczestnictwa w przygodzie „Szkoła z Klasą”  oraz w naszej działalności pozaszkolnej.
W trakcie podsumowującego Festiwalu 2.0 zwrócono szczególną uwagę na działalność poświęconą ścieżkom edukacyjnym.
I semestr w naszej szkole został poświęcony ścieżce edukacyjnej
„Czytaj – ze zrozumieniem”. W związku z tym odbyły się liczne akcje związane
z propagowaniem czytelnictwa wśród szkolnej społeczności (wszystkie są zamieszczone oraz opisane na szkolnym blogu) :

 • spotkanie uczniów z pisarka p. Krystyną Wiśnicką – autorką książek dla dzieci
 • scenki teatralne  na motywach lektury „Ania z Zielonego Wzgórza” w wykonaniu uczniów
 • szkolna akcja „Podaruj zakładkę”
 • „Kto czyta książki, żyje podwójnie” – cytaty o książkach
 • „Moja ulubiona książka” – projekt okładki

Kolejnym dużym przedsięwzięciem cieszącym się wielkim zainteresowaniem
uczniów oraz nauczycieli w ramach projektu Szkoła z Klasą był MOST,
w trakcie którego została podsumowana akcja czytelnicza w ramach ścieżki edukacyjnej
„Czytaj – ze zrozumieniem”. Uczniowie z klas V i VI przygotowali dla młodszych kolegów konkursy dotyczące ich ulubionych książek (układanie bajkowych puzzli, rozpoznawanie fragmentów baśni), wręczyli samodzielnie wykonane zakładki. W ramach akcji uczniowie zaprezentowali filmik przedstawiający wywiady z mieszkańcami naszego miasta na temat ich zainteresowań czytelniczych oraz przedstawili scenki na podstawie lektury „Ania z Zielonego Wzgórza”. W tym dniu rozstrzygnęliśmy też konkurs plastyczny:
„Moja ulubiona książka”, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Jako gość pojawił się też Mały Książę, który opowiadał dzieciom o swojej wizycie na Ziemi i zachęcał do tego, aby przeczytać książkę o jego przygodach.
Przy organizacji akcji wykorzystaliśmy technologię informacyjną (prezentacje, filmiki, strony internetowe o książkach) oraz przypomnieliśmy wypracowany wspólnie z uczniami Kodeks 2.0. Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze.

Grupa I – język polski: Uczniowie kl. V omówili książkę pt.  „Mały Książę”,
którą przeanalizowali, wyszukując złote myśli, ciekawe cytaty, ukryte symbole.
Uczniowie obejrzeli też dostępne w Internecie prezentacje multimedialne na temat
lektury oraz wyszukali ciekawostki o autorze i okolicznościach powstania książki.
Piątoklasiści dyskutowali też na temat słów wypowiedzianych przez bohatera:
„Dorośli są dziwni”, przedstawiali swoje argumenty i uzasadniali swoje wypowiedzi. Wyciągnęli też słuszny wniosek, że jest to książka zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Jednym z działań uczniowskich była też adaptacja fragmentów tekstu „Ani z Zielonego Wzgórza” i przygotowanie scenek. Wraz z nauczycielem j. polskiego uczniowie z kl. V i VI nagrali filmik przedstawiający wywiady z mieszkańcami naszego miasta.

Grupa II – historia: Uczniowie kl. V czytali i analizowali wybrane fragmenty tekstu.
Czytali cicho i głośno, wyszukując niezbędne informacje. Omawiali teksty źródłowe.
Wrazz nauczycielem wybierali cytaty z „Małego Księcia” do szkolnej gazetki.

Grupa III – j. angielski: Uczniowie kl. VI czytali i analizowali wybrane fragmenty tekstu. Tłumaczyli na język angielski fragmenty „Małego Księcia” oraz teksty popularnych piosenek. Wraz z nauczycielem przygotowali akcję czytania bajek uczniom klas młodszych.

Wnioski: Działania podjęte w ramach projektu przyczyniły się do popularyzacji czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły. Wiele osób, zachęconych do czytania,
zgłosiło się do konkursu czytelniczego. Ponadto uczniowie częściej korzystają
z technologii informacyjno – komputerowej, pamiętając o zasadach Kodeksu 2.0.

W trakcie Festiwalu 2.0 II semestr działań również został dogłębnie podsumowany
oraz przeanalizowany. Był on poświęcony kolejnej ścieżce edukacyjnej : Projekt edukacyjny – „Dni greckie w naszej szkole”. Tematem przewodnim projektu
była kultura i literatura Grecji. Działania realizowane w ramach ścieżki były powiązane
z treściami nauczania historii i języka polskiego w kl. IV i V. Nauczyciele wraz z uczniami ustalili, że projekt będzie obejmował pracę w określonych grupach w ramach jednej klasy
i pracę wspólną integrującą uczniów z klasy IV i V. W ramach nowej ścieżki uczniowie
pod opieką Zespołu 2.0 przygotowali „Dzień kuchni greckiej”. Obyła się także lekcja otwarta : Klasa V – eksperci mitologii greckiej. Lekcję przeprowadziła nauczycielka języka polskiego –  p. Agnieszka Rejman. Uczniowie klasy V rywalizowali o tytuł „Wybitnych Znawców Mitów”  i miano ekspertów w tej dziedzinie. Zajęcia miały formę konkursu, podczas którego uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące mitologii i wierzeń starożytnych Greków.
Wszystkie działania podejmowane w trakcie I i II semestru w ramach realizacji poszczególnych ścieżek edukacyjnych w ramach projektu „Szkoła z Klasą”
są umieszczone i opisane na szkolnym blogu.

W trakcie Festiwalu 2.0 podsumowano realizację zadania dyrektorskiego, jakim były „Komputery po lekcjach”. W ramach owej działalności odbyły się zajęcia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, cyberprzemocy, praw autorskich, tworzenia stron internetowych, blogowania oraz poznania podstaw obsługi programów edytorskich
i graficznych. Na dodatkowych lekcjach języka polskiego komputery wykorzystywano
do pisania opowiadań,  a także do wyszukiwania potrzebnych wierszy i fragmentów książek przydatnych podczas omawiania aktualnych lektur. Uczniowie mają możliwość obejrzenia projekcji fragmentów lektur na dużym ekranie, co budzi największe zainteresowanie. Podobnie w trakcie zajęć języka angielskiego prezentowane filmy
w języku obcym pozwoliły na sprawdzenie swojego słownictwa. Uczniowie słyszeli to,
jak poprawnie wymawia się dane wyrazy oraz wzbogacili swoje słownictwo.
Na lekcjach historii są obrazowane życiorysy oraz zachowania wybitnych postaci historycznych w codziennych sytuacjach. Wykorzystywane są filmy przedstawiające wybrane wydarzenie historyczne, co ubarwia, urozmaica obraz, a także ułatwia przyswojenie wiadomości. Ponadto wszyscy nauczyciele w czasie lekcji i  zajęć pozalekcyjnych korzystają z e-podręczników, oprogramowania do tablic interaktywnych, kamer i aparatów cyfrowych, programów muzycznych. W ramach zadania dyrektorskiego udało nam się zrealizować wszystkie zaplanowane cele jakimi były:

 • podniesienie atrakcyjności zajęć poprzez prowadzenie zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat praw autorskich, anonimowości w sieci
 • uwrażliwienie na zjawisko cyberprzemocy,  dyskryminacji oraz skutków negatywnych komentarzy
 • zwiększenie zaangażowanie młodzieży w realizację projektów edukacyjnych
 • poprawienie umiejętność współpracy uczniów w grupie
 • wykorzystywanie komputerów do zabawy
 • poszerzenie ofertę szkoły o ciekawe zajęcia pozalekcyjne
 • nauczenie uczniów bezpiecznego i efektywnego korzystania z Internetu
 • uzyskanie wysokiego stopnia zadowolenia uczniów, nauczycieli i rodziców

W trakcie Festiwalu 2.0, przypominając  wszystkie przedsięwzięcia, posługiwaliśmy się szkolnym blogiem, na którym nie tylko były zamieszczanie działania w ramach projektu „Szkoła z Klasą”, ale również wydarzenia z życia szkoły. Było to bardzo miłe doświadczenie pozwalające na przypomnienie sobie tego, co działo się w roku szkolnym 2015/2016 w murach naszej szkoły. Uczniowie reagowali śmiechem i zadowoleniem,
byli zaciekawieni i z radością wspominali to, czego udało nam się wspólnie dokonać. Wnioski płynące z przygody „Szkołą z Klasą” są bardzo pozytywne. Było to dla całej społeczności szkolnej ciekawe, rozwijające i interesujące wydarzenie.
Pozwoliło na jeszcze większą integrację wśród uczniów i nauczycieli. Przekonało nas
o tym, że jesteśmy zgranym zespołem, na którym zawsze można polegać. Nasza szkoła pierwszy raz brała udział w projekcie. Oceniamy go bardzo dobrze. Wszystkie działania odbywały się w radosnej atmosferze. W przyszłym roku szkolnym również będziemy działać! Wakacje będą chwilą na zebranie wszystkich planów i pomysłów na nowy rok szkolny 2016/2017.

Poniżej relacja fotograficzna z Festiwalu 2.0

WP_20160517_10_41_48_Pro WP_20160517_10_42_25_Pro WP_20160517_10_43_09_Pro WP_20160517_10_43_26_Pro WP_20160517_10_48_22_Pro WP_20160517_10_48_59_Pro WP_20160517_10_49_12_Pro WP_20160517_10_59_21_Pro WP_20160517_10_59_24_Pro

Zespół 2.0 :

Dyrektor szkoły – p. Dorota Mandzińska
Koordynator projektu – p. Aleksandra Klajnert
Nauczyciele:
Język polski – p. Agnieszka Rejman
Historia – p. Ewa Stawarek
Język angielski – p. Aneta Śmigasiewicz 

Zadanie dyrektorskie „Komputery po lekcjach” – realizacja.

Zadanie dyrektorskie jakie jest realizowane  w naszej szkole od marca 2016 r. w ramach projektu „Szkołą z Klasą” to komputery po lekcjach. Uczniowie korzystają z pracowni komputerowej po lekcjach oraz podczas przerw. W trakcie długich przerw międzylekcyjnych uczniowie mają możliwość samodzielnego, lub z pomocą nauczyciela, wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych, odrabiania lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno -  komunikacyjnych, wspólnie z innymi pracować nad projektami. Przekonali się, że przy komputerze można ciekawie spędzić czas i wiele się nauczyć.
Zgodnie z harmonogramem w marcu zostały przeprowadzone zajęcia dedykowane szkolnej społeczności dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. Zagrożeń wynikających z nadmiernego zaufania osobom poznanym w sieci, cyberprzemocy, skutków negatywnych komentarzy oraz dyskryminacji. Zwrócono szczególną uwagę
na błędne przekonanie, że w Internecie jesteśmy całkowicie anonimowi. Uczniowie zdobyli cenne informacje na temat praw autorskich oraz zasad i reguł korzystania z komputerów szkolnych.
W ramach realizacji zadania dyrektorskiego odbyły się zajęcia dotyczące tworzenia stron internetowych, blogowania oraz poznania podstaw obsługi programów edytorskich
i graficznych. (Microsoft Office 2007, 2016, LibreOffice, Paint, Gimp, Nkscap, Photo Filtr, Logomocja,  i wiele innych. Korzystają także z przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox). Zespół 2.0 świetnie wywiązał się z zaplanowanych w harmonogramie działań i zajęć
w wykorzystaniem technologii informatycznych. Na dodatkowych lekcjach języka polskiego komputery wykorzystywano do pisania opowiadań,  a także do wyszukiwania potrzebnych wierszy i fragmentów książek przydatnych podczas omawiania aktualnych lektur. Uczniowie mają możliwość obejrzenia projekcji fragmentów lektur na dużym ekranie, co budzi największe zainteresowanie. Podobnie w trakcie zajęć języka angielskiego prezentowane filmy w języku obcym pozwoliły na sprawdzenie swojego słownictwa. Uczniowie słyszeli to, jak poprawnie wymawia się dane wyrazy
oraz wzbogacili swoje słownictwo. Na lekcjach historii są obrazowane życiorysy
oraz zachowania wybitnych postaci historycznych w codziennych sytuacjach. Wykorzystywane są filmy przedstawiające wybrane wydarzenie historyczne,
co ubarwia, urozmaica obraz, a także ułatwia przyswojenie wiadomości.
Ponadto wszyscy nauczyciele w czasie lekcji i  zajęć pozalekcyjnych korzystają
z e-podręczników, oprogramowania do tablic interaktywnych, kamer i aparatów cyfrowych, programów muzycznych.  Uczniowie wykorzystują czas spędzony w pracowni
do udzielania sobie wzajemnej pomocy w nauce. Podczas realizacji zadania dyrektorskiego podejmowaliśmy działania służące monitorowaniu zainteresowania uczniów wykorzystywaniem komputerów po oraz w trakcie zajęć lekcyjnych. Przeprowadziliśmy w tym celu wywiad wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice podkreślili, że sprzęt komputerowy dostępny
w szkole jest wykorzystywany bardzo efektywnie, a realizowane projekty zwiększyły znacząco umiejętności uczniów w zakresie korzystania z technologii komputerowej
i informacyjnej w ich pracy.
Udało nam się zrealizować i osiągnąć wszystkie cele i zamierzenia. Wszystkie etapy wdrażania i realizacji zadania były dokładnie przemyślane, zaplanowane i systematycznie realizowane przez całą społeczność szkoły. Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie dążyli do jak najlepszego wykonania zaplanowanych działań. Realizację zaplanowanych celów potwierdzają wyniki wywiadów z uczniami i rodzicami oraz rozmowy nauczycielami. Dzięki wdrożeniu działań „Komputery po lekcjach” udało się:

 • podnieść atrakcyjność zajęć poprzez prowadzenie zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • poszerzyć wiedzę uczniów na temat praw autorskich, anonimowości w sieci
 • uwrażliwić na zjawisko cyberprzemocy,  dyskryminacji oraz skutków negatywnych komentarzy
 • zwiększyć zaangażowanie młodzieży w realizację projektów edukacyjnych
 • poprawić umiejętność współpracy uczniów w grupie
 • wykorzystywanie komputerów do zabawy
 • poszerzyć ofertę szkoły o ciekawe zajęcia pozalekcyjne
 • nauczyć uczniów bezpiecznego i efektywnego korzystania z Internetu
 • uzyskać wysoki stopień zadowolenia uczniów, nauczycieli i rodziców

Przygoda z projektem „Szkołą z Klasą” była dla nas wspaniałym doświadczeniem,
który z pewnością będziemy kontynuować w roku szkolnym 2016/2017. Działania podejmowane w ramach realizacji zadania dyrektorskiego „Komputery po lekcjach”
na pewno będziemy stale wdrażać w życie szkoły i podtrzymywać efekty jakie udało
nam się uzyskać dzięki zaangażowaniu całej szkolnej społeczności.

Lekcja otwarta: Klasa V – eksperci mitologii greckiej

W ramach VI Forum Nauczycieli Humanistów „Dobre praktyki” organizowanego
przez Panią Teresą Kozioł z LSCDN w Chełmie  24. 05. 2016 r. odbyła się w naszej szkole lekcja otwarta na temat: Klasa V – eksperci mitologii greckiej.
Lekcję przeprowadziła nauczycielka języka polskiego – p. Agnieszka Rejman.
Uczniowie klasy V rywalizowali o tytuł „Wybitnych Znawców Mitów”  i miano ekspertów
w tej dziedzinie. Zajęcia miały formę konkursu, podczas którego uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące mitologii i wierzeń starożytnych Greków.
Podczas lekcji, zaproszeni nauczyciele, mogli w praktyce zobaczyć sposoby wprowadzania  elementów oceniania kształtującego i metod aktywizujących
oraz ćwiczeń z wykorzystaniem technologii komunikacyjno – informacyjnej.

Temat lekcji otwartej wiązał się  z realizowanym przez nas projektem mitologicznym
i w ciekawy sposób pozwolił uczniom utrwalić i poszerzyć wiedzę o starożytnej Grecji.

 

WP_20160524_13_44_04_Pro WP_20160524_13_44_55_Pro WP_20160524_13_47_34_Pro WP_20160524_13_48_17_Pro WP_20160524_13_52_11_Pro WP_20160524_13_40_10_Pro3-187033-18702 WP_20160524_13_38_38_Pro WP_20160524_13_36_51_Pro WP_20160524_13_31_21_Pro

II semestr – ścieżka: projekt edukacyjny „Dni greckie w naszej szkole”

W II semestrze roku szkolnego 2015/ 2016 Zespół 2.0 wybrał do realizacji kolejnej ścieżki projekt edukacyjny, który realizowano w kl. IV – VI. Tematem przewodnim projektu była kultura i literatura Grecji. Działania realizowane w ramach ścieżki były powiązane
z treściami nauczania historii i języka polskiego w kl. IV i V. Nauczyciele wraz z uczniami ustalili, że projekt będzie obejmował pracę w określonych grupach w ramach jednej klasy
i pracę wspólną integrującą uczniów z klasy IV i V.

Działania uczniów
Uczniowie klasy czwartej na lekcjach historii poznają wybrane mity greckie i wiadomości na temat kultury i sztuki starożytnej Grecji. W klasie piątej zrealizowano cykl tematów poświęconych mitologii greckiej. W każdej klasie jedna z lekcji została też poświęcona współczesnym zwyczajom Greków, ich kulturze i tradycji. Uczniowie prezentowali swoją wiedzę o tym kraju i zauważyli, że niektóre zwyczaje znane są też w Polsce. Tak powstał pomysł zorganizowania w szkole  „Dni greckich”. Uczniowie wymyślili, że będą podejmować różne działania związane z propagowaniem wiedzy na temat Grecji.
W planie projektu  założyliśmy, że średnio raz w tygodniu zrealizujemy jakieś zadanie, które będzie związane z naszym tematem zaprezentujemy je na forum szkoły.
Zgodnie z prezentowanymi treściami, każdy dzień projektu miał inną nazwę. Rozpoczęliśmy od „Dnia kuchni greckiej”. Uczniowie klasy czwartej przygotowali sałatki, korzystając z tradycyjnego przepisu na sałatkę grecką. Wszyscy bardzo się zaangażowali w przygotowanie pysznego dania, co uwieczniliśmy na zdjęciach. Następnie na szkolnym korytarzu zorganizowaliśmy degustację sałatek dla uczniów z innych klas. Czwartoklasistów wsparli w działaniach uczniowie z klasy piątej.  Wszystkim bardzo się ten dzień podobał.
W projekt zaangażowali się też uczniowie klasy piątej, którzy podzielili się na mniejsze grupy i przygotowują tradycyjny taniec grecki zorbę oraz  prezentacje bogów mitologicznych, wcielając się w wybrane postacie. Prezentacja tych działań odbędzie się w ramach „Dnia z bogami greckimi” i „Dnia tańca greckiego”. Relację z przebiegu akcji zamieścimy wkrótce.