Zadanie dyrektorskie „Komputery po lekcjach” – realizacja.

Zadanie dyrektorskie jakie jest realizowane  w naszej szkole od marca 2016 r. w ramach projektu „Szkołą z Klasą” to komputery po lekcjach. Uczniowie korzystają z pracowni komputerowej po lekcjach oraz podczas przerw. W trakcie długich przerw międzylekcyjnych uczniowie mają możliwość samodzielnego, lub z pomocą nauczyciela, wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych, odrabiania lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno -  komunikacyjnych, wspólnie z innymi pracować nad projektami. Przekonali się, że przy komputerze można ciekawie spędzić czas i wiele się nauczyć.
Zgodnie z harmonogramem w marcu zostały przeprowadzone zajęcia dedykowane szkolnej społeczności dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. Zagrożeń wynikających z nadmiernego zaufania osobom poznanym w sieci, cyberprzemocy, skutków negatywnych komentarzy oraz dyskryminacji. Zwrócono szczególną uwagę
na błędne przekonanie, że w Internecie jesteśmy całkowicie anonimowi. Uczniowie zdobyli cenne informacje na temat praw autorskich oraz zasad i reguł korzystania z komputerów szkolnych.
W ramach realizacji zadania dyrektorskiego odbyły się zajęcia dotyczące tworzenia stron internetowych, blogowania oraz poznania podstaw obsługi programów edytorskich
i graficznych. (Microsoft Office 2007, 2016, LibreOffice, Paint, Gimp, Nkscap, Photo Filtr, Logomocja,  i wiele innych. Korzystają także z przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox). Zespół 2.0 świetnie wywiązał się z zaplanowanych w harmonogramie działań i zajęć
w wykorzystaniem technologii informatycznych. Na dodatkowych lekcjach języka polskiego komputery wykorzystywano do pisania opowiadań,  a także do wyszukiwania potrzebnych wierszy i fragmentów książek przydatnych podczas omawiania aktualnych lektur. Uczniowie mają możliwość obejrzenia projekcji fragmentów lektur na dużym ekranie, co budzi największe zainteresowanie. Podobnie w trakcie zajęć języka angielskiego prezentowane filmy w języku obcym pozwoliły na sprawdzenie swojego słownictwa. Uczniowie słyszeli to, jak poprawnie wymawia się dane wyrazy
oraz wzbogacili swoje słownictwo. Na lekcjach historii są obrazowane życiorysy
oraz zachowania wybitnych postaci historycznych w codziennych sytuacjach. Wykorzystywane są filmy przedstawiające wybrane wydarzenie historyczne,
co ubarwia, urozmaica obraz, a także ułatwia przyswojenie wiadomości.
Ponadto wszyscy nauczyciele w czasie lekcji i  zajęć pozalekcyjnych korzystają
z e-podręczników, oprogramowania do tablic interaktywnych, kamer i aparatów cyfrowych, programów muzycznych.  Uczniowie wykorzystują czas spędzony w pracowni
do udzielania sobie wzajemnej pomocy w nauce. Podczas realizacji zadania dyrektorskiego podejmowaliśmy działania służące monitorowaniu zainteresowania uczniów wykorzystywaniem komputerów po oraz w trakcie zajęć lekcyjnych. Przeprowadziliśmy w tym celu wywiad wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice podkreślili, że sprzęt komputerowy dostępny
w szkole jest wykorzystywany bardzo efektywnie, a realizowane projekty zwiększyły znacząco umiejętności uczniów w zakresie korzystania z technologii komputerowej
i informacyjnej w ich pracy.
Udało nam się zrealizować i osiągnąć wszystkie cele i zamierzenia. Wszystkie etapy wdrażania i realizacji zadania były dokładnie przemyślane, zaplanowane i systematycznie realizowane przez całą społeczność szkoły. Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie dążyli do jak najlepszego wykonania zaplanowanych działań. Realizację zaplanowanych celów potwierdzają wyniki wywiadów z uczniami i rodzicami oraz rozmowy nauczycielami. Dzięki wdrożeniu działań „Komputery po lekcjach” udało się:

 • podnieść atrakcyjność zajęć poprzez prowadzenie zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • poszerzyć wiedzę uczniów na temat praw autorskich, anonimowości w sieci
 • uwrażliwić na zjawisko cyberprzemocy,  dyskryminacji oraz skutków negatywnych komentarzy
 • zwiększyć zaangażowanie młodzieży w realizację projektów edukacyjnych
 • poprawić umiejętność współpracy uczniów w grupie
 • wykorzystywanie komputerów do zabawy
 • poszerzyć ofertę szkoły o ciekawe zajęcia pozalekcyjne
 • nauczyć uczniów bezpiecznego i efektywnego korzystania z Internetu
 • uzyskać wysoki stopień zadowolenia uczniów, nauczycieli i rodziców

Przygoda z projektem „Szkołą z Klasą” była dla nas wspaniałym doświadczeniem,
który z pewnością będziemy kontynuować w roku szkolnym 2016/2017. Działania podejmowane w ramach realizacji zadania dyrektorskiego „Komputery po lekcjach”
na pewno będziemy stale wdrażać w życie szkoły i podtrzymywać efekty jakie udało
nam się uzyskać dzięki zaangażowaniu całej szkolnej społeczności.

Lekcja otwarta: Klasa V – eksperci mitologii greckiej

W ramach VI Forum Nauczycieli Humanistów „Dobre praktyki” organizowanego
przez Panią Teresą Kozioł z LSCDN w Chełmie  24. 05. 2016 r. odbyła się w naszej szkole lekcja otwarta na temat: Klasa V – eksperci mitologii greckiej.
Lekcję przeprowadziła nauczycielka języka polskiego – p. Agnieszka Rejman.
Uczniowie klasy V rywalizowali o tytuł „Wybitnych Znawców Mitów”  i miano ekspertów
w tej dziedzinie. Zajęcia miały formę konkursu, podczas którego uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące mitologii i wierzeń starożytnych Greków.
Podczas lekcji, zaproszeni nauczyciele, mogli w praktyce zobaczyć sposoby wprowadzania  elementów oceniania kształtującego i metod aktywizujących
oraz ćwiczeń z wykorzystaniem technologii komunikacyjno – informacyjnej.

Temat lekcji otwartej wiązał się  z realizowanym przez nas projektem mitologicznym
i w ciekawy sposób pozwolił uczniom utrwalić i poszerzyć wiedzę o starożytnej Grecji.

 

WP_20160524_13_44_04_Pro WP_20160524_13_44_55_Pro WP_20160524_13_47_34_Pro WP_20160524_13_48_17_Pro WP_20160524_13_52_11_Pro WP_20160524_13_40_10_Pro3-187033-18702 WP_20160524_13_38_38_Pro WP_20160524_13_36_51_Pro WP_20160524_13_31_21_Pro

II semestr – ścieżka: projekt edukacyjny „Dni greckie w naszej szkole”

W II semestrze roku szkolnego 2015/ 2016 Zespół 2.0 wybrał do realizacji kolejnej ścieżki projekt edukacyjny, który realizowano w kl. IV – VI. Tematem przewodnim projektu była kultura i literatura Grecji. Działania realizowane w ramach ścieżki były powiązane
z treściami nauczania historii i języka polskiego w kl. IV i V. Nauczyciele wraz z uczniami ustalili, że projekt będzie obejmował pracę w określonych grupach w ramach jednej klasy
i pracę wspólną integrującą uczniów z klasy IV i V.

Działania uczniów
Uczniowie klasy czwartej na lekcjach historii poznają wybrane mity greckie i wiadomości na temat kultury i sztuki starożytnej Grecji. W klasie piątej zrealizowano cykl tematów poświęconych mitologii greckiej. W każdej klasie jedna z lekcji została też poświęcona współczesnym zwyczajom Greków, ich kulturze i tradycji. Uczniowie prezentowali swoją wiedzę o tym kraju i zauważyli, że niektóre zwyczaje znane są też w Polsce. Tak powstał pomysł zorganizowania w szkole  „Dni greckich”. Uczniowie wymyślili, że będą podejmować różne działania związane z propagowaniem wiedzy na temat Grecji.
W planie projektu  założyliśmy, że średnio raz w tygodniu zrealizujemy jakieś zadanie, które będzie związane z naszym tematem zaprezentujemy je na forum szkoły.
Zgodnie z prezentowanymi treściami, każdy dzień projektu miał inną nazwę. Rozpoczęliśmy od „Dnia kuchni greckiej”. Uczniowie klasy czwartej przygotowali sałatki, korzystając z tradycyjnego przepisu na sałatkę grecką. Wszyscy bardzo się zaangażowali w przygotowanie pysznego dania, co uwieczniliśmy na zdjęciach. Następnie na szkolnym korytarzu zorganizowaliśmy degustację sałatek dla uczniów z innych klas. Czwartoklasistów wsparli w działaniach uczniowie z klasy piątej.  Wszystkim bardzo się ten dzień podobał.
W projekt zaangażowali się też uczniowie klasy piątej, którzy podzielili się na mniejsze grupy i przygotowują tradycyjny taniec grecki zorbę oraz  prezentacje bogów mitologicznych, wcielając się w wybrane postacie. Prezentacja tych działań odbędzie się w ramach „Dnia z bogami greckimi” i „Dnia tańca greckiego”. Relację z przebiegu akcji zamieścimy wkrótce.

Akcja charytatywna „Ale jaja”.

Cała społeczność szkolna bardzo zaangażowała się w akcję charytatywną na rzecz Stowarzyszenia „Tak Niewiele”. Uczniowie przygotowali piękne kartki świąteczne
z życzeniami dla podopiecznych oraz przeprowadzili zbiórkę żywności pod opieką
p. Aleksandry Klajnert.

Akcja uwrażliwiła naszych uczniów na pomoc i wsparcie dla osób potrzebujących. Swoją aktywną postawą i oddaniem w owe przedsięwzięcie udowodnili, że zawsze można na nich liczyć.

CCF20160428_00000

Tydzień zdrowia pod hasłem „Pokonaj cukrzycę”.

W dniach 18-22 kwietnia 2016 r. w naszej szkole miał miejsce Tydzień Zdrowia pod hasłem „Pokonaj cukrzycę“. W realizację przedsięwzięcia zaangażowała się cała społeczność szkolna.
Z tej to okazji zaproszono Panią dr n. med. Ewę Kostrzewę Zabłocką specjalistę pielęgniarstwa diabetologicznego, zachowawczego i ochrony zdrowia, dietetyka, która wygłosiła dla uczniów prelekcję pt. „Cukrzyca – choroba XXI wieku“.
Odbyły się liczne zajęcia poświęcone zagadnieniom zdrowego żywienia
i współczesnym chorobom cywilizacyjnym. Zapoznano uczniów z działalnością organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się problematyką żywienia. Nasi uczniowie brali udział w licznych zabawach na świeżym powietrzu. Odbył się również turniej piłki nożnej.
Uczniowie wykonali plakaty poświęcone zdrowemu stylowi życia. Pod kierunkiem szkolnej pielęgniarki wszyscy zainteresowani mieli możliwość zbadania poziomu cukru, ciśnienia tętniczego oraz BMI. Wszystkie przeprowadzone zajęcia, aktywności, prelekcje i prace plastyczne uwrażliwiły lokalną społeczność na to jak „Pokonać cukrzycę.”

WP_20160421_12_57_22_Pro WP_20160421_12_45_09_Pro WP_20160421_12_43_55_Pro WP_20160421_12_43_45_Pro WP_20160421_12_42_45_ProWP_20160422_11_27_32_Pro WP_20160422_11_27_22_Pro WP_20160421_12_42_18_ProWP_20160422_08_22_10_Pro WP_20160422_09_32_55_Pro WP_20160422_09_32_58_Pro WP_20160422_09_33_06_Pro WP_20160422_09_33_08_Pro WP_20160422_11_27_38_Pro

Dzień otwarty dla przedszkolaków.

12 marca w naszej szkole odbył się dzień otwarty. Tematem przewodnim były warzywa
i owoce oraz zdrowy tryb życia. Przedszkolaki mogły bliżej poznać szkołę oraz sale lekcyjne. Czekały na nich liczne atrakcje: gry i zabawy w świetlicy, lekcja języka angielskiego, zabawy ruchowe i plastyczne oraz zajęcia informatyczne. Po aktywnie
i fascynująco spędzonym czasie na uczestników czekała pyszna pizza przygotowana
w szkolnej kuchni. Został również rozstrzygnięty konkurs na plakat zachęcający
do zdrowego odżywania i aktywnego trybu życia. Przedszkolaki z uśmiechem na twarzy opuściły mury naszej szkoły, a my mówiliśmy im: ” Do zobaczenia we wrześniu!.”

20160312_101532 20160312_101609  20160312_110358 20160312_110403 20160312_110412 20160312_110419 20160312_113628 20160312_113634

Zadanie dyrektorskie „Komputery po lekcjach” – planowanie

Zadanie dyrektorskie jakie wybraliśmy w ramach projektu „Szkołą z klasą” to komputery
po lekcjach. Uczniowie będą mogli korzystać z pracowni komputerowej po lekcjach oraz podczas przerw. Przekonają się, że przy komputerze można ciekawie spędzić czas
i wiele się nauczyć, m. in. jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak stworzyć własną stronę internetową, zdobędą informacje na temat praw autorskich, zasad i reguł korzystania z komputerów szkolnych, nauczą się obsługi programów edytorskich oraz graficznych, a także poznają zagrożenia związane z nadmiernym zaufaniem do osób poznanych w sieci. Dyrektor wspólnie z Zespołem 2.0 opracował harmonogram działań, jakie podejmie w ramach zadania dyrektorskiego. W marcu przeprowadzone będą warsztaty na temat bezpiecznego korzystania z internetu, zagrożeń z nim związanych oraz przestrzegania praw autorskich. Kwiecień poświęcony zostanie na zajęcia dotyczące tworzenia stron internetowych, blogowania oraz poznania podstaw obsługi programów edytorskich i graficznych. Na bieżąco, z uwzględnieniem uwag nauczycieli, rodziców i uczniów,  będzie monitorowane to, jak wykorzystywany jest udostępniony sprzęt. Zespół 2.0 tworzą: nauczyciel języka polskiego, języka angielskiego oraz historii. Zaplanowano, iż w ramach zadania dyrektorskiego każdy z członków Zespołu 2.0 przeprowadzi zajęcia związane z przedmiotem jakiego naucza. I tak na dodatkowej lekcji języka polskiego komputery będą wykorzystywane do pisania przykładowych artykułów, opowiadań,  a także do wyszukiwania potrzebnych wierszy i fragmentów książek przydatnych podczas omawianiania aktualnych lektur. Na języku angielskim będą oglądane filmy w języku obcym, dzięki czemu uczniowie będą mogli usłyszeć, jak poprawnie wymawia się dane wyrazy oraz wzbogacą swoje słownictwo. Lekcja historii poświęcona będzie sprawdzaniu i obrazowaniu życiorysów oraz zachowań wybitnych postaci historycznych w codziennych sytuacjach. Wykorzystane zostaną filmy przedstawiające wybrane wydarzenie historyczne, co ubarwi, urozmaici obraz, a także ułatwi przyswojenie wiadomości. Możliwość usłyszenia głosów i sposobów wypowiadania się wielkich władców oraz przywódców na pewno będzie ciekawym doświadczeniem.
Przygotowując realizację zadania ,,Komputery po lekcjach”, zaplanowaliśmy również jego ewaluację. W tym celu będzie prowadzony systematyczny monitoring organizacji
i wykorzystania przez uczniów szkolnych  urządzeń elektronicznych i  sprzętu komputerowego, a także wywiady grupowe z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Zamierzone kryteria sukcesu to odpowiedzialne wykorzystywanie komputera przez uczniów do rozbudzania i rozwijania swoich zainteresowań, pasji, pobudzanie ciekawości świata, a także chęci i gotowości uczenia się. Ważnym aspektem jest również przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania we współczesnym, cyfrowym świecie m.in. poprzez umiejętność posługiwania się programami edytorskimi
oraz graficznymi czy tworzeniem stron internetowych. Efekty prowadzonych działań będą systematycznie umieszczane na szkolnym blogu.