0

Dzisiaj badaliśmy właściwości etynu, tlenu i wodoru. Efekty były czasem bardzo zaskakujące. Powtórzyliśmy eksperyment z wulkanem chemicznym…………………..


0

Byliśmy na zajęciach laboratoryjnych i warsztatowych oraz na POKAZIE EFEKTOWNYCH EKSPERYMENTÓW na Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Opracujemy sprawozdanie z pobytu w Toruniu oraz opublikujemy zdjęcia z niezwykłe atrakcyjnych zajęć.  Zajęcia prowadzili p. Łukasz i p. Dominika – DZIĘKUJEMY IM BARDZO !!!!!!!!!!!!


0

„Chemiczna zapałka”,  „Samopompująca się poduszka”,  „Burza w probówce”, zbieranie wodoru i dwutlenku węgla w baloniki i sprawdzanie ich palności, „Kolorowy ogródek chemiczny”, „Smok trójgłowy” ….. to tematy naszych dzisiejszych eksperymentów ………………….


0

Samopompujące się baloniki, dyskoteka w probówce, palący się banknot …………. to tematy naszych dzisiejszych eksperymentów ………………


0

Wykorzystanie różnych czynności laboratoryjnych do rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych, sączenie, sedymentacja i dekantacja,  spalanie, chromatografia …………………..


0

Uczestniczyliśmy w  spotkaniu edukacyjnym z prof. dr hab. Hanną Gulińską, dr Piotrem Jagodzińskim i dr Robertem  Wolskim. W trakcie spotkania odbył się „Pokaz niezwykłych eksperymentów chemicznych z komentarzem metodycznym”. na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu.


0

Pracujemy w laboratorium chemicznym – przeprowadzamy zaplanowane eksperymenty zgodnie z opracowaną wcześniej instrukcją.


0

Opracowaliśmy  „KARTY PRACY” oraz przygotowaliśmy instrukcję do zaplanowanych eksperymentów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na  zasady BHP). Każda z grup prowadzi swój DZIENNIK POKŁADOWY.


0

Opracowaliśmy KARTĘ PROJEKTU oraz  harmonogram i plan realizacji. Rozdzieliliśmy zadania między sobą. Dokonaliśmy wpisów do KARTY PROJEKTU.

Grupa I

Katarzyna Mikołajczyk: doświadczenia chemiczne: „Pożeracz papieru”,  „Wulkan chemiczny”,  ” Chemiczny kameleon”.  Założenie Bloga oraz  odpowiedzialna za wpisy.

Piotr Kubicki: doświadczenia chemiczne: „Ryczący niedźwiedź”,  „Magiczne stworki”, „Kolorowe rosliny chemiczne”, wykonuje prezentację multimedialną.

Monika Wieczorek: doświadczenia chemiczne: „Samo pompujący się balonik”,  „Dyskoteka w próbówce”, „Krystalizacja w mgnieniu oka”. Lider Zespołu.

Grupa II

Konrad Wróbel – wykonuje eksperyment pt. Smok Trójgłowy, uzupełnia kartę projektu

Kinga Sowizdrzał - wykonuje eksperyment pt. Kolorowy Ogród chemiczny, wykonuje prezentację multimedialną

Monika Białek – wykonuje eksperyment pt. Płonący Banknot. Lider Zespołu.

Ponadto wszyscy członkowie Zespołu założyli hodowlę kryształów.

Grupa III

Amadeusz Przybylak - pokaże: „Czy można  rozdzielić mieszaninę wody z niebieską kredą oraz jak za pomocą chromatografii rozdzielić składniki czarnego tuszu

Mateusz Grabowski - pokaże: „Czy można  rozdzielić mieszaninę wody z białą kredą  oraz jak za pomocą chromatografii rozdzielić składniki brązowego tuszu. Uzupełnia kartę projektu.

Mateusz Antczak doświadczenia chemiczne: „Jak rozdzielić mieszaninę roztworu siarczanu (VI) miedzi (II) oraz  „Samo pompująca się poduszka”.  Lider Zespołu.


0

Dokonaliśmy analizy podstawy programowej. Podczas prezentacji przykładowego projektu  wspomnieliśmy nasz POKAZ na OPPM w Warszawie 7 czerwca 2010 roku. Zostaliśmy wprowadzeni w zakres tematu projektu. Opracowaliśmy  kontrakt -  postanowień którego, podczas realizacji projektu będziemy wzajemnie przestrzegać. Poznaliśmy system oceniania projektu.