0

Dzisiaj badaliśmy właściwości etynu, tlenu i wodoru. Efekty były czasem bardzo zaskakujące. Powtórzyliśmy eksperyment z wulkanem chemicznym…………………..

Czytaj dalej...

0

Byliśmy na zajęciach laboratoryjnych i warsztatowych oraz na POKAZIE EFEKTOWNYCH EKSPERYMENTÓW na Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Opracujemy sprawozdanie z pobytu w Toruniu oraz opublikujemy zdjęcia z niezwykłe atrakcyjnych zajęć.  Zajęcia prowadzili p. Łukasz i p. Dominika – DZIĘKUJEMY IM BARDZO !!!!!!!!!!!!

Czytaj dalej...

0

„Chemiczna zapałka”,  „Samopompująca się poduszka”,  „Burza w probówce”, zbieranie wodoru i dwutlenku węgla w baloniki i sprawdzanie ich palności, „Kolorowy ogródek chemiczny”, „Smok trójgłowy” ….. to tematy naszych dzisiejszych eksperymentów ………………….

Czytaj dalej...

0

Samopompujące się baloniki, dyskoteka w probówce, palący się banknot …………. to tematy naszych dzisiejszych eksperymentów ………………

Czytaj dalej...

0

Wykorzystanie różnych czynności laboratoryjnych do rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych, sączenie, sedymentacja i dekantacja,  spalanie, chromatografia …………………..

Czytaj dalej...

0

Uczestniczyliśmy w  spotkaniu edukacyjnym z prof. dr hab. Hanną Gulińską, dr Piotrem Jagodzińskim i dr Robertem  Wolskim. W trakcie spotkania odbył się „Pokaz niezwykłych eksperymentów chemicznych z komentarzem metodycznym”. na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu.

Czytaj dalej...

0

Pracujemy w laboratorium chemicznym – przeprowadzamy zaplanowane eksperymenty zgodnie z opracowaną wcześniej instrukcją.

Czytaj dalej...

0

Opracowaliśmy  „KARTY PRACY” oraz przygotowaliśmy instrukcję do zaplanowanych eksperymentów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na  zasady BHP). Każda z grup prowadzi swój DZIENNIK POKŁADOWY.

Czytaj dalej...

0

Opracowaliśmy KARTĘ PROJEKTU oraz  harmonogram i plan realizacji. Rozdzieliliśmy zadania między sobą. Dokonaliśmy wpisów do KARTY PROJEKTU. Grupa I Katarzyna Mikołajczyk: doświadczenia chemiczne: „Pożeracz papieru”,  „Wulkan chemiczny”,  ” Chemiczny kameleon”.  Założenie Bloga oraz  odpowiedzialna za wpisy. Piotr Kubicki: doświadczenia chemiczne: „Ryczący niedźwiedź”,  „Magiczne stworki”, „Kolorowe rosliny chemiczne”, wykonuje prezentację multimedialną. Monika Wieczorek: doświadczenia chemiczne: „Samo […]

Czytaj dalej...

0

Dokonaliśmy analizy podstawy programowej. Podczas prezentacji przykładowego projektu  wspomnieliśmy nasz POKAZ na OPPM w Warszawie 7 czerwca 2010 roku. Zostaliśmy wprowadzeni w zakres tematu projektu. Opracowaliśmy  kontrakt -  postanowień którego, podczas realizacji projektu będziemy wzajemnie przestrzegać. Poznaliśmy system oceniania projektu.

Czytaj dalej...