Relacja z kampanii społecznej „Cyberprzemocy mówimy NIE”

Nasz plakat promujący kampanię:

10893869_690244351096298_989206502_n

1. Termin realizacja kampanii: 4-6 luty 2015
2. Miejsce realizacji kampanii: Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
3. Imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna projektu: Pani Małgorzata Kozińska- Zięba
4. Imiona i nazwiska uczniów- uczestników projektu:
3 grupy z klasy II B, Technik Organizacji Reklamy
Grupa YANGCREATIVE:
Monika Rogulska
Klaudia Wójcik
Anna Karczmarczyk
Łukasz Grabowski
Artur Szymczak

Grupa CHICAS:
Patrycja Kościołko
Kamila Gryz
Maja Bajek
Zuzanna Rogala
Anna Grudkowska

Grupa HELIOS:
Aleksandra Witkowska
Łukasz Konowrocki
Karolina Pszonka
Klaudia Policińska

Dodatkowo przy realizacji kampanii społecznej Cyberprzemocy mówimy nie brały udział dwie uczennice z klasy II Technik Organizacji Reklamy:
Anna Tkaczyk
Martyna Dybaś

1. Nasze grupy wybrały temat cyberprzemocy, gdyż uważamy, że to bardzo aktualny temat, a wielu ludzi nie jest świadoma wagi tego problemu,
który może dotyczyć każdego z nas.
2. Chcieliśmy poprzez naszą kampanię społeczną uświadomić powszechny problem, który może dotyczyć każdego z nas. Gdy przygotowaliśmy się do kampanii, przeraziły nas wyniki, które znaleźliśmy na temat cyberprzemocy, dlatego dalej kontynuowaliśmy naszą pracę, żeby inni mogli dowiedzieć się o tym zjawisku jak najwięcej. Ważne dla nas było to, żeby nasi koledzy po kampanii byli świadomi wszystkich zagrożeń jakie na nich czekają w sieci, umieli radzić sobie problemem cyberprzemocy i wiedzieli jak jemu zapobiegać.
3. Kampania społeczna Cyberprzemocy mówimy nie trwała 3 dni (4-6 lutego’2015), skierowana była do całej społeczności szkolnej, a przede wszystkim do czterech klas, które wzięły udział w zajęciach, przygotowanych przez nas podczas kampanii. Kampania była reklamowana na plakatach umieszczonych w szkole i na facebooku szkoły a także na ulotce mutlimedialnej wyświetlanej na korytarzu szkolnym.

Harmonogram kampanii:
1 dzień kampanii 4 luty 2015:
- Ankieta na temat cyberprzemocy ( wypełnianie ankiety przez uczestników przy muzyce na licencji Creative Commons)
- Burza mózgów do hasła: CYBERPRZEMOC
- Prezentacja w Prezi na temat przyczyn i form cyberprzemocy
- Debata z uczniami i nauczycielami
- Goście specjalni:
1. pedagog Pani Marlena Czubska z Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Mińsku
Mazowieckiem: prezentacja dot. zjawiska cyberprzemocy, przyczyn, form oraz
profilu psychologicznego ofiary
10897914_725221894264742_9190102638592569760_n

2. sierżant sztabowy Pani Małgorzata Mazurek z Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckiem: prezentacja na temat cyberprzemocy – zagrożenia i odpowiedzialność karna
1795594_725222654264666_143021123103052949_n

2 dzień kampanii 5 luty 2015:
- Prezentacja w Prezi na temat skutków i miejsc, w których jesteśmy zagrożeni cyberprzemocą.
- Wyświetlenie filmu ,,Sala Samobójców” (fragmenty)
- Konwersacja z uczestnikami
- Filmiki ,,Zagrożenia cyberprzemocy”

3 dzień kampanii 6 luty 2015:
- Prezentacja w Prezi na temat zapobiegania cyberprzemocy.
- Konwersacja
- Ankieta na temat cyberprzemocy, aby sprawdzić jak zmieniła się wiedza uczestników
- Warsztaty na temat zapobiegania cyberprzemocy – gość specjalny pedagog Pani Marlena Czubska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim
-Podsumowanie

4. Podział pracy– kto, za co odpowiadał.

-Plakaty w szkole rozwieszenie, organizacja pierwszego dnia oraz zrobienie zaproszeń dla specjalnych gości – ( Patrycja Kościołko, Kamila Gryz, Ania Grudkowska, Zuzanna Rogala, Martyna Dybaś, Maja Bajek – grupa Chicas) natomiast wykonanie plakatów zajął sie Artur Szymczak.
- Prowadzenie kampanii „konferansjerka” wg wcześniej napisanego scenariusza – Artur Szymczak ( grupa Yang Creative), Kamila Gryz ( grupa Chicas), scenariusz Anna Karczmarczyk ( grupa Yang Creativie)

-Ulotka multimedialna, organizacja trzeciego dnia (Aleksandra Witkowska, Łukasz Konowrocki, Klaudia Policińska, Karolina Pszonka – grupa Helios)

- Ankieta, organizacja drugiego dnia( Monika Rogulska, Klaudia Wójcik, Anna Tkaczyk,
Anna Karczmarczyk, Artur Szymczak – grupa Yang Creative)

- Obsługa techniczna kampanii- Patrycja Kościołko

- Dokumentacja( zdjęcia) -Kamila Gryz
- Montaż fragmentów filmu sala samobójców – Monika Rogulska i Klaudia Wójcik
- Montaż filmu z 3 dni kampanii – Artur Szymczak

- Koordynator prac- Pani Małgorzata Kozińska – Zięba

5. W pracy nad projektem w dużej mierze pomagała nam nasza wychowawczyni Pani Małgorzata Kozińska – Zięba oraz zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie Dyrektor naszej szkoły, pani Elżbiety Wieczorek. W naszej kampanii brały udział również inne organy, które zajmują się tematem cyberprzemocy i to właśnie one rozszerzyły nam wiedzę jak bardzo cyberprzemoc jest dotkliwa.
Panie policjant pokazały nam aspekty prawne i kary wynikające z używania przemocy w sieci, natomiast Pani pedagog zobrazowała nam formy cyberprzemocy i dramatyczne jej skutki dla ofiar takich czynów. Uważamy ze właśnie ci goście specjalni odegrali bardzo dużą rolę w naszej kampanii, ponieważ uwrażliwili nas na problem cyberprzemocy.
Nasz projekt przybrał różne formy. W pierwszym i drugim dniu odbyły się prezentacje na temat zjawiska cyberprzemocy, przeprowadziliśmy ankietę na temat wiedzy o cyberprzemocy wśród uczniów oraz daliśmy możliwość wypowiedzenia się na ten temat uczestnikom tej kampanii. Ostatniego dnia oprócz prezentacji i ankiety ewaluacyjnej odbyły się warsztaty przeprowadzone przez Panią pedagog, podczas których uczniowie wypowiadali się o uczuciach, które mogłyby im towarzyszyć w takiej sytuacji. Różnorodność form i zawartości merytorycznej kampanii sprawiła ze uczestnicy, którzy brali udział w przygotowanej przez nas akcji mogli spojrzeć na problem cyberprzemocy z wielu perspektyw a przede wszystkim dowiedzieli się jak radzić sobie z przejawami agresji w sieci.

6. Nasz projekt zaprezentowaliśmy 4 wybranym klasom z naszej szkoły, poprzez wykonanie 3 prezentacji w Prezi, które zaczynały każdy dzień naszego projektu, zmontowanie i zademonstrowanie fragmentów filmu sala samobójców a także wykonanie plakatów, ulotki multimedialnej i ankiety.

8.Najbardziej nam się podobał fakt, że mogliśmy przedstawić swoją pracę na forum szkoły.

9.Największą trudności mieliśmy ze znalezieniem zdjęć, obrazków i muzyki, które są objęte wolną licencją oraz znalezieniem czasu na rozwiązanie zadań. Dodatkowo towarzyszył nam stres spowodowany występem przed publicznością.

10.Gdybyśmy mogli zrealizować projekt jeszcze raz to zamieszczalibyśmy więcej informacji na naszych blogach prowadzonych w ramach projektu Młodzi i Media.

Mieliśmy również ulotkę multimedialną

Przygotowali uczniowie z klasy II B, Technik Organizacji Reklamy
w ramach projektu Młodzi i Media

ZDJĘCIA :
10001582_725221310931467_3584641449056872800_n 10369117_725223470931251_3007974089157897124_n 10394130_725218894265042_8071966614707994375_n 10405316_725219560931642_5027617170496282130_n 10407411_725223147597950_8242493875901700267_n 10945563_725220564264875_4537253161143697907_n 10959700_725219470931651_4168882742614083687_n 10978640_725219514264980_4242840053318509091_n 10982477_725224204264511_6215786227370765305_n 10983422_725219910931607_3468488132866494748_n 10986942_725220090931589_2212301200299655787_n 10991095_725219427598322_7770231466366060164_n 10991330_725223780931220_9187555113726882845_n 10991431_725218910931707_1250045169266100594_n 10996765_725223957597869_3076593750460907822_n

Kampania społeczna

1. Jakie planujecie działania?

przypadku każdego działania zaplanujcie wszystkie elementy, które będą Wam potrzebne do

jego realizacji. Pamiętajcie, że podejmowane przez Was działania powinny być różnorodne i

muszą być dopasowane do oczekiwań osób, do których adresujecie projekt. Na realizację

działań macie tylko pięć dni, a na ich przygotowanie dwa tygodnie, nie warto więc planować

niczego ponad Wasze możliwości>.

W ramach naszej kampanii planujemy:

1. Wykonanie i rozwieszenie plakatów.

2. Przygotowanie prezentacji w Prezi i zaprezentowanie jej na forum szkoły.

3. Zorganizowanie debaty z uczniami, nauczycielami i gośćmi specjalnymi.

2. W jaki sposób zamierzacie promować Waszą kampanię?

Pamiętajcie, aby uwzględnić promocję w przygotowywanym harmonogramie i

podziale pracy!>

Naszą kampanie zamierzamy promować poprzez plakaty, które zostaną umieszczone w szkole

jak i również w Internecie. Zostanie również wyświetlona ulotka w formie multimedialnej na

forum szkoły.  Wykonamy również ankietę, która pokaże nam jak młodzież widzi

cyberprzemoc, a następnie ostatniego dnia naszej kampanii zamierzamy ją ponowić i

sprawdzić rezultaty naszych wysiłków.

3. Harmonogram

czasu planujecie poświęcić na przygotowanie i realizację każdego z nich. Koniecznie

zarezerwujcie też czas na promocję Waszej kampanii! Pamiętajcie, że na

przeprowadzenie kampanii macie pięć dni, a na jej przygotowanie dwa tygodnie>.

Kampania: ,, Cyberprzemocy mówimy NIE” będzie realizowana w naszej szkole przez okres

3 dni (4-6 lutego), skierowana będzie ona do całej społeczności szkolnej, a przede wszystkim

do czterech klas, które wezmą udział w zajęciach, przygotowanych przez nas podczas

kampanii.

1 dzień:

 Ankieta na temat cyberprzemocy

 Burza mózgów do hasła: CYBERPRZEMOC

 Prezentacja w Prezi na temat przyczyn i form cyberprzemocy

 Debata z uczniami i nauczycielami

 Gość specjalny

2 dzień:

 Prezentacja w Prezi na temat skutków i miejsc, w których jesteśmy zagrożeni

cyberprzemocą.

 Wyświetlenie filmu ,, Sala Samobójców” (fragmenty)

 Konwersacja z uczestnikami

 Filmiki ,, Zagrożenia cyberprzemocy”

3 dzień:

 Prezentacja w Prezi na temat zapobiegania cyberprzemocy.

 Konwersacja

 Podsumowanie

 Ankieta, aby sprawdzić jak zmieniła się wiedza uczestników.

4. Podział pracy– kto za co odpowiada?

pracy, kto będzie odpowiadać>.

-Plakaty w szkole i w Internecie, organizacja pierwszego dnia – ( Patrycja Kościołko, Kamila

Gryz, Ania Grudkowska, Zuzanna Rogala, Martyna Dybaś, Maja Bajek)

-Ulotka multimedialna-, organizacja trzeciego dnia (Aleksandra Witkowska, Łukasz

Konowrocki, Klaudia Policińska, Karolina Pszonka)

- Ankieta, organizacja drugiego dnia( Monika Rogulska, Klaudia Wójcik, Anna Tkaczyk,

Anna Karczmarczyk, Artur Szymczak)

- Obsługa techniczna- Artur Szymczak

- Dokumentacja( zdjęcia) -Kamila Gryz

- Koordynator prac- Małgorzata Kozińska Zięba

Nasi sojusznicy:

- Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim,

- Nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim,

- Pedagog szkolny,

- Policja

W formie plakatu lub infografiki, na swoim blogu przedstawcie:
a) trzy źródła informacji, z których najczęściej korzystacie, ucząc się lub odrabiając lekcje oraz
b) trzy źródła informacji, z których najczęściej korzystacie, rozwijając swoje zainteresowania i pasje

a) 20141106_1341101.jpg wstaw

b) wstaw 2

Moduł 4, zadanie z ekranu 8

Znajdźcie w sieci i zamieście na waszym blogu:

1. Fotografię przedstawiającą uśmiechniętego Baracka Obamę

2. Mapę Paryża

3. Podkład muzyczy

4. Clipart przedstawiający dowolne zwierzę domowe.

1. https://www.google.pl/search?q=obama&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zqKRVPSJEMntO8ONgfAM&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1252&bih=580#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Qliw-0jYTXT2DM%253A%3B4mjU0le_Y0sDTM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252F8%252F8d%252FPresident_Barack_Obama.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpl.wikipedia.org%252Fwiki%252FBarack_Obama%3B2687%3B3356

barak obama

Zdjęcie jest w domenie publicznej, lecz nie wiemy kto jest autorem, jest na licencji Creative Commons

2. https://www.google.pl/search?q=obama&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zqKRVPSJEMntO8ONgfAM&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1252&bih=580#tbm=isch&q=mapa+pary%C5%BCa&facrc=_&imgdii=yLQLem6iO3mXFM%3A%3BzW16qPugbXcgEM%3ByLQLem6iO3mXFM%3A&imgrc=yLQLem6iO3mXFM%253A%3BNSHqaYG8LEdzsM%3Bhttp%253A%252F%252Feuroludkizsrzerzeczyce.blog.onet.pl%252Fwp-content%252Fblogs.dir%252F1080549%252Ffiles%252Fblog_co_4433182_6511786_tr_mapka_paryza.gif%3Bhttp%253A%252F%252Feuroludkizsrzerzeczyce.blog.onet.pl%252Fpage%252F2%252F%3B430%3B366

paryz

Ten plik udostępniony jest na licencji Creative Commons. Autor JM Schomburg

3. http://ulub.pl/wqOVDMwkD0/george-michael-wham-last-christmaspodklad-muzyczny
nie wiemy kto tego udostępnia,licencja creative commons

4. https://www.google.pl/search?q=obama&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zqKRVPSJEMntO8ONgfAM&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1252&bih=580#tbm=isch&q=clipart+piesek&facrc=_&imgdii=_&imgrc=gCDt0Jbb3rEkmM%253A%3Bt_jhTdlY6D5m0M%3Bhttp%253A%252F%252Fpreviews.123rf.com%252Fimages%252Fdazdraperma%252Fdazdraperma1206%252Fdazdraperma120600025%252F14222584-illustration-of-cute-playful-lap-dog-cartoon-dog-puppy.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpl.123rf.com%252Fcliparty-wektory%252Fkresk%2525C3%2525B3wki.html%3B1095%3B1300

clipart

Udostępniający waider, niestety nie wiemy na jakiej licencji jest obrazek

Zadania z modułu języki mediów

Przenikanie mediów

Które z wymienionych elementów dotyczą serii przygód Harry’ego Pottera?

- książka

- film

- strona internetowa

- seria zabawek

- przedmioty codziennego użytku

- albumy fotograficzne

- gry komputerowe

- specjalne zestawy w restauracjach sieciowych

- muzyka na płytach CD/mp3

wszystkie te elemnty dotyczą serii przygód Harrego Pottera.

 

Na swoim blogu odpowiedz także na pytanie:

Czy wszystkie z wymienionych elementów umożliwiają ten sam typ kontaktu z

bohaterami cyklu? Czym się one różnią?

Nie każdy z wymienionych elementów pozwala na różne typy kontaktów z bohaterami cyklu, ponieważ każdy z nich różni sie formą przekazu i wywołuje u człowieka różne odczucia i zachowania np: film pozwala nawiązać widzowi kontakt emocjonalny dzięki czemu po części odczuwamy to co jego  bohater, a książka pozwala na pobudzenie wyobraźni co pozwala czytelnikowi na czerpanie inspiracji i powstanie bliższej relacji z bohaterem serii.

Język mediów

Waszym zadaniem jest zaprezentowanie informacji na temat sposobu spędzania czasu

wolnego przez młodzież w Waszym mieście. Zastanówcie się w jaki sposób

zaprezentowalibyście informacje, gdybyście mieli zrobić to za pomocą:

(1) programu telewizyjnego

(2) tekstu w dzienniku ogólnopolskim

(3) artykułu na blogu

(4) audycji radiowej

Co zrobilibyście, aby Wasz przekaz za każdym razem był atrakcyjny?

1. Informacje reprezentowane przez telewizje przekazalibyśmy w formie krótkiego spotu  reklamowego pokazując sposoby spędzania wolnego czasu przez młodzież w naszym mieście, dzięki czemu rodzice mogli by pomóc młodzieży wykorzystać swoje talenty.
Mogłybyśmy zaprosić do tego przedsięwzięcia np. Telewizje Polsat ponieważ wydaje nam się ze ma ona dosyć dużo oglądaczy i jest rozpoznawalna w całej Polsce. Ten kanał telewizyjny jest również znany z dużej ilości przekazywanych przez nią kampaniach społecznych i różnych bardzo kreatywnych spotach reklamujących firmy.

2. Za pomocą tekstu w dzienniku ogólnopolskim moglibyśmy przekazać informację na temat najczęstszych form spędzania wolnego czasu przez młodzież oraz gdzie mogą znaleźć miejsca aby rozwinąć te zainteresowania. Zastosować możemy również w tym przypadku różnego rodzaju mini plakaty zamieszczone na pierwszej bądź ostatniej stronie co przyciągało by uwagę odbiorcy, ponieważ obrazy przykuwają uwagę i bardziej przemawiają do ludzi niż artykuły.

3. Poprzez przekaz artykułu na blogu możemy przekazać wyniki ankiet przeprowadzonych wśród młodzieży na temat spędzania przez nich wolnego czasu oraz zamieścilibyśmy film który pokazuje młodzież podczas jego trwania. Ten film również możemy wstawić na you tube ponieważ jest to dość często odwiedzany portal a  filmy na nim są przekazywane w dość szybkim tępię. Takie działanie mogło by spowodować szybkie przekazanie informacji na temat Wolnego czasu młodzieży.

4. W audycji radiowej słuchacze mogliby usłyszeć informacje na temat tego jak młodzież w dzisiejszych czasach spędza wolne chwile oraz gdzie można znaleźć miejsca które pozwalają go dobrze wykorzystać.Inna formą przekazania takiej informacji w audycji radiowej np. w radiu ESKA mogła by być piosenka za pomocą której możemy przekazać również takie same informacje.

Aby nasz przekaz za każdym razem był atrakcyjny wzbogacalibyśmy go najnowszymi informacjami oraz materiałami pozwalającymi przekazać najciekawsze i najważniejsze informacje dotyczące tematu spędzania wolnego czasu przez młodzież. Jak również staramy się urozmaicać sposób w jaki chcemy przekazać te informacje naszym odbiorcom.

Witamy:)

HEJ :)
To my Chicas:)
Jesteśmy grupą dziewczyn, które chętnie biorą udział w różnych przedsięwzięciach.
Skład naszej grupy to:
Patrycja, Kamila, Maja, Zuzia i Ania.
Brałyśmy już udział w innym programie podobnym do Młodzi i Media
był to  program Młodzi Przedsiębiorczy, tam nauczyłyśmy się wiele ciekawych rzeczy dotyczących prowadzenia działalności. Mamy nadzieje, że w tym programie zdobędziemy dużo wiedzy związanymi z mediami. Jesteśmy na kierunku Technik Organizacji Reklamy, na którym tez mamy dużo podobnych zajęć. :)