O paleniu słów kilka, czyli konsekwencje zdrowotne i prawne

 

We wtorek 16 grudnia odwiedziliśmy naszą szkolną panią pedagog. Prosiliśmy ją o pomoc w przygotowaniu materiałów na temat szkodliwości palenia i kar, które przewiduje prawo m.in. za palenie w miejscach publicznych.

 

Poniżej przedstawiliśmy listę chorób, których główną przyczyną może być palenie papierosów:

choroby układu krążenia:

 

- choroba niedokrwienna serca,

 

- zawał mięśnia sercowego,

 

- miażdżyca zarostowa kończyn dolnych

 

choroby układu oddechowego:

 

- rozedma płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli,

 

- rak płuc,

 

- rak języka,

 

- rak krtani,

 

- przewlekła obturacyjna choroba płuc

 

Dym papierosowy jest bardzo szkodliwy dla zdrowia, ponieważ zawiera związki chemiczne takie jak nikotyna, chlorek winylu, czy związki smoliste.  W dymie papierosowym jest zawarty także niezwykle toksyczny cyjanowodór, którego dawka śmiertelna wynosi ok. 50-60 mg.

 

Palenie papierosów w miejscach publicznych ma również swoje skutki prawne. Grzywna przewidywana za nie przestrzeganie zakazów palenia może wynieść jednorazowo do 500 zł. Korzystaliśmy przede wszystkim z tekstu ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wraz z jej późniejszymi zmianami oraz wolnych zasobów Wikipedii.

 

Z kampanią społeczną na ty – dokumentacja i działania kampanii społecznej „zadymiony mózg”

Przygotowanie naszej kampanii zaczęliśmy już 16 grudnia. We współpracy z panią pedagog szkolną, oraz naszą panią pielęgniarką gromadziliśmy informacje na temat szkodliwości palenia jak i przepisów prawnych odnoszących się do wyrobów tytoniowych. W czasie przerwy świątecznej przygotowaliśmy artykuł podsumowujący zebrane przez nas informacje, który pragniemy zamieścić w oddzielnym wpisie. Kolejnym naszym działaniem było przygotowanie dnia 12 stycznia gazetki szkolnej mówiącej o szkodliwości palenia.

20150112_151628

Tego dnia udało nam się również nagrać 10-minutową kampanię społeczną dostępną dla wszystkich zainteresowanych pod poniższym linkiem: YouTube Preview Image Chcielibyśmy również gorąco podziękować naszemu koledze Tomkowi za pomoc w montażu filmu do kampanii. Nie uczestniczy on w kursie, jednak poproszony o pomoc od razu się zgodził. W ramach kampanii w naszym szkolnym radiowęźle przedstawiliśmy 14 stycznia krótką audycję dotyczącą palenia niestety ze względu na słabą jakość szkolnego sprzętu nagłaśniającego nie byliśmy w stanie nagrać audycji. Tak wyglądała przeprowadzona przez nas kampania społeczna.