Archiwum dla daty: Kwiecień, 2011

Praca nad makietą/works on the model

Koleżanka Klaudia Bryk przygotowuje makietę krajów europejskich, które borykały się z wampirami

englisch version

Our friend Klaudia is preparing the model of the countries which had to
struggle with wampires.


wampiryzm-problem międzynarodowy/Vampires as the international problem

 

Wampiryzm jako problem międzynarodowy

Międzynarodowe metody na zabicie wampira

1.      Ucięcie głowyto najpopularniejszy sposób uśmiercenia wampira. Wierzono, że mózg podobnie jak i serce to miejsce, gdzie gromadzą się siły „życiowe” wampira. Głowę należało obciąć szpadlem, którym kopano groby.

2.      Spalanie - to także dość popularna metoda, należy wampira wystawić na działanie promieni słonecznych.

3.      Drewniany kołek - należy nim przebić serce wampira i trzeba to wrobić za pierwszym razem. Kołek musi być wykonany z: głogu, klonu lub jesionu. Czasem spotyka się podanie, iż przebicie tylko unieruchamia wampira i trzeba go dodatkowo wystawić na działanie promieni słonecznych.

4.      Pochowanie twarzą do dołuw przypadku podejrzenia, że zmarły jest wampirem należy pochować go twarzą do dołu, aby uniemożliwić mu tym samym przemianę.

Krajowe „lokalne” sposoby na uśmiercanie  wampirów:

o   Szkocjawedług tamtejszych legend można było zabić wampira zimnym żelazem (musiało być kute podczas obróbki, a nie przetopione). Skuteczne też było włożenie cytryny w usta wampira.

o   IrlandiaSkuteczną metodą było wyłożenie stosu kamieni na grobie, aby zapobiec wydostaniu się wampira na powierzchnię ziemi.

o   Syriaaby zabić wampira Syryjczycy odprawiali egzorcyzmy albo używali kołka.

o   Niemcy- według naszych sąsiadów skutkowało rozsypanie nasion maku na grobie.

o   Serbianależało odciąć wampirowi palce u nóg i przebić jego szyję.

o   Bośniatutaj należało pochować wampira na rozstaju dróg.

o   Indiezabicie wampira było możliwe po odprawieniu egzorcyzmów lub poprzez wystawienie go na promienie słoneczne.

o   Rumuniatu z kolei skuteczną metodą było wycięcie serca, przecięcie go na dwie części, włożenie czosnku do ust i przebicie głowy.

o   Macedonia - sposobem na zabicie wampira było wylanie mu wrzącego oleju na ciało i przebicie pępka.

o   Węgry - aby zgładzić wampira należało przebić mu serce kołkiem i przybić go do świątyni.

o   Bułgaria - zabicie wampira było możliwe dzięki otoczeniu grobu dzikimi różami i wezwaniu czarownika, który rozkaże duszy wampira wlecieć do butelki, która następnie wrzucano do ogniska.

o   Polska/Rosja - zarówno u nas jak i w Rosji, aby zabić wampira trzeba było go spalić. Kiedy zaś upiór spłonie, jego ciało eksploduje uwalniając wiele małych, ohydnych stworzeń (robaki, szczury itp.), które trzeba złapać i zabić. Jeżeli któreś ucieknie zabierze ze sobą „duszę” wampira i będzie on mógł powrócić. W Polsce skutkowało też zakopanie twarzą do dołu.

 

                               Przygotowała: Dominika Rajca

 

 

 

English version

Wampires as the international problem.

International methods how to kill vampires

1.     Cutting the head – it is the most popular way to kill vampires. It was believed that the brain similarly like the heart is the place where the life’s powers are cumulated. The head must be cut with the spade which was used to dig the grave.

2.     Burning – it is also the popular way. You should put the vampire into the action of the rays of the sun.

3.     A wooden peg- it is necessary to thrust the wooden peg into the vampire’s heart and it must be done the first time. The peg should be made of the maple, hawthorn or ash. Sometimes it is not enough to pierce the heart , additionally the vampire must be put into the action of the ray of the sun.

4.     Burring the face down- in the case of the suspicion that the dead is a vamp , he should be burried face down to prevent him from changing into vampire.

The ways how to put the vampires to death:

- Scotland – according to local legends the wampires were killed by cold iron. The effective way was also putting the lemon into vampire’s mouth.

- Ireland – the proper metod was to lay the grave with stones to prevent the vampire to get out from the grave.

- Syria – to kill the vampire people conducted egzorcisms

- Germany – our neighbours scattered a handful of poppy seed on the grave.

- Serbia – the vampires must have had his toes cut away and his neck was pierced.

-Bosnia – it was necessary to conceal the vampire at the bifurcation of the roads

- India – killing the vampires was possible by making an egzorcism or putting the vampire on the rays of the sun.

- Romania- the effective way to kill the vampire here was to cut out his heart and divide it into  two parts and piercing his head additionally.

- Macedonia – the metod to kil the vampire was to pour the boiling oil on him and piercing his navel.

- Hungury – to put a vampire to death people thrust his heart with a pegand they nailed him to the church

- Bulgaria – the killing of a vampire was possibile only when the grave was surrounded with roses and and people called the sorcerer who commaned the vampire’s soul to go to the bottle which was  thrown to the fire

-Poland/Russia – both in Poland and in Russia to kill the vampire you have to burn him. When the body is burnt it eksploded with many disgusting creatures like rats and worms, which must be caught and killed. If a rat or a worm runs away it may change into the vampire. In Poland also the common way was to bury the vampire’s body face down.

                                                                             Prepared by Dominika Rajca

 

Praca plastyczna w projekcie/ The art works in project

Koleżanki przygotowują oprawę plastyczną projektu

IMIĘ DLA MASKOTKI/ THE NAME FOR OUR TOY

Nasza maskotka otrzymała imię Drakuś II

QUIZ

Zapraszamy do udziału w quizie

Quiz opracowała Natalia Bryła

AUDYCJA/THE BROADCAST

Koleżanki i Koledzy z naszego Koła Historycznego przygotowali audycję dotyczącą Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.Została ona wyemitowana przez radiowęzeł szkolny dzisiaj tj. 11 kwietnia 2011r.

KLIKNIJ NA IKONĘ ABY OTWORZYĆ DOKUMENT

English version


The members of historical club have prepared the broadcast about Polish
Presidency in European Union. It was aired through school radio on the 11th of Aril 2011
.

Click on the icon to open the document.

Blitzy Theme & Wordpress PL
css.php