Moduł 5. Wkrótce termin sprawozdania

To już 5 moduł tego kursu pt. Kredyty i pożyczki.

Wspólnie robimy zadania z tego modułu, które sprawiają nam trochę problemów technicznych, takich jak niezapisanie danych z zadań, które już zrobiliśmy. Kilka razy zapisywaliśmy, a na końcu okazało się, że ich nie ma. Całą pracę trzeba było robić od nowa. Mamy nadzieję, że nikomu się to nie przytrafi.

Co do kredytów mieszkaniowych, to okropnie skomplikowane formalności, a uzyskanie dokładnych informacji wymaga wizyty w banku.

Pozdrawia Grupa z Chorzelowa.

Moduł 3 zakończony!!

Przy zadaniach z modułu 3. wszyscy mieliśmy określone funkcję w zadaniach.

Moduł 3 – Oszczędzanie i usługi bankowe to moduł dzięki, któremu nauczyliśmy się

oszczędzać nasze pieniądze oraz poznaliśmy usługi bankowe, których nie wcześniej nie rozumieliśmy lub ich nie znaliśmy. Planowaliśmy, jak gospodarować naszymi funduszami, oraz poznaliśmy różnicę między bankiem a parabankiem.

Moduł 2. Zapraszamy na podkarpacie.

Poczuć zapach nafty i zobaczyć, jak wydobywało się ją w poł. XIX można tylko tutaj. Kiwony, kieraty, stare szyby wiertnicze, z których na dodatek wiele jest nadal czynnych, wpisują się w pejzaż regionu od ponad 150 lat. Początki światowego przemysłu naftowego to właśnie Podkarpackie. W 1854 r. powstała w Bóbrce pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej, w dwa lata później pierwsza rafineria. Amerykanie swoją zbudowali dopiero 5 lat później…

Tu zrodziła się gałąź przemysłu, która przyniosła światu ogromny rozwój cywilizacyjny. W okresie międzywojennym Polska była samowystarczalna podwzględem paliwowym i jeszcze eksportowała nadwyżkę produkcji.

Dziś na południu województwa spotyka się ciągle czynne stare kopalnie, z zabytkowymi urządzeniami naftowymi.

Zwiedzanie „galicyjskiego Teksasu” koniecznie trzeba zacząć od rarytasu na skalę światową, czyli od wspomnianej Bóbrki –muzeum–skansenu przemysłu naftowego.

Kopanka nadal jest czynna…, Jeśli mówi się o Ignacym Łukasiewiczu, to nie można zapomnieć o jednym

z najważniejszych polskich i światowych wynalazków – lampie naftowej. Skonstruowana przez niego w 1853 r. lampa zrewolucjonizowała życie codzienne ludzi na całym świecie.

Szybowisko w Bezmiechowej położone na jednym z najpiękniejszych szczytów widokowych w Górach Słonnych (Kamionka 631 m) znajduje się w centrum Parku Krajobrazowego Gór Słonnych i jest kolebką polskiego szybownictwa z lat 1930 – 1939. Znane było wówczas w świecie, jako Polska Akademia Szybownictwa. 18 maja 1938 roku z szybowiska w Bezmiechowej wystartował szybowiec PWS-101 pilotowany przez Tadeusza Górę. Pokonał on wówczas dystans 577, 8km i wylądował w Solecznikach Małych koło Wilna. Tadeusz Góra za swój wyczyn otrzymał, jako pierwszy pilot na świecie od Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI) medal Lilienthala - najwyższe wyróżnienie szybowcowe. Z tego odkrytego i wyjątkowo widokowego wzniesienia można podziwiać panoramę całych Bieszczadów łącznie z odległymi połoninami Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Zapora na Jeziorze Solińskim to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów województwa podkarpackiego. Ze względu na walory krajobrazowe, spacer jej deptakiem jest obowiązkową atrakcją turysty wybierającego się w tamte rejony Bieszczadów. Jednak nie każdy wie, że zaporę można obejrzeć także od wewnątrz.

Program zwiedzania największej w Polsce Elektrowni Wodnej w Solinie obejmuje spacer po galeriach zapory pod opieką profesjonalnych przewodników, seans filmowy oraz prezentacje na temat odnawialnych źródeł energii. Zwiedzający galerie turyści znajdują się nawet 5 metrów poniżej poziomu dna Jeziora Solińskiego. Najciekawszym punktem wycieczki po wnętrzach elektrowni jest jednak możliwość zobaczenia tzw. fugi oszczędnościowej, czyli ciągnącego się aż do korony zapory trójkątnego betonowego występu, w którym widać wodę zalewu.

Bieszczadzki Park Narodowy- jest to jedyny obszar w Europie, gdzie przyroda zastąpiła gospodarkę człowieka. Lesistość Bieszczadów wynosi około 80%, co stanowi o ich atrakcyjności, a zarazem jest to jeden z największych w Europie kompleks pierwotnych i naturalnych drzewostanów bukowych.
Jest jedynym Parkiem w Polsce, chroniącym jednocześnie wszystkie krajowe duże ssaki i drapieżniki włącznie z niedźwiedziem brunatnym, wilkiem, rysiem i żbikiem. Powiodła się również reintrodukcja występujących tu wcześniej bobrów i żubrów. Park stanowi także ostoję dla rzadkich gatunków ptaków, w tym orła przedniego i puchacza. Najbardziej charakterystyczną cechą krajobrazu Parku są unikalne w skali Polski, długie pasma górskich łąk położonych ponad górną granicą lasu, zwane połoninami. Z uwagi na położenie geograficzne w Parku występują zarówno zachodnio- jak i wschodniokarpackie zbiorowiska roślinne i gatunki, w tym wiele chronionych i zagrożonych.
Najwyższe partie Bieszczadów stanowią niezwykle atrakcyjne pod względem turystycznym obszary, w szczególności dla wędrówek pieszych. Istniejąca na terenie Parku sieć pieszych szlaków turystycznych o długości przeszło 130 km stwarza znakomite warunki do bliskiego kontaktu z przyrodą w trakcie ich zwiedzania.

Lutowiska to wieś leżąca na trasie dużej obwodnicy bieszczadzkiej. Jadąc od Czarnej, przy dojeździe do Lutowisk otwiera nam się ogromna przestrzeń. Przy dobrej widoczności widać najwyższe partie Bieszczadów, a w dole u stóp Berda i pasma Otrytu rozłożyła się siedziba największej gminy w Polsce o najmniejszym zaludnieniu. Zjeżdżając w dół do Lutowisk, widzimy pięknie odnowiony neogotycki kościół z początku XX wieku. Znajduje się tu punkt widokowy, na którym warto się na chwile zatrzymać.

Park Etnograficzny w Sanoku należy do najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie. Pod względem ilości obiektów jest największym skansenem w Polsce. Na obszarze 38 ha prezentowana jest kultura polsko-ukraińskiego pogranicza we wschodniej części polskich Karpat (Bieszczady, Beskid Niski) wraz z Podkarpaciem. Poszczególne grupy etnograficzne (Bojkowie, Łemkowie, Pogórzanie i Dolinianie) posiadają oddzielne sektory ekspozycyjne znakomicie dostosowane do fizjografii terenu.

 

 

Witamy!

Wita was grupa z miejscowości Chorzelów, Damian, Bartek, Konrad, Kuba, Paweł Damian.

Oto nasze zdjęcie:

Od lewej Kuba, Paweł, Damian, Konrad, Bartek oraz Damian

Serdecznie zapraszamy do aktywnego oglądania naszego blogu.