Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku przyjacielem Bałtyku

Członkowie Klubu Naszej Ziemi przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku włączyli się w akcję „Szkoła, przedszkole przyjacielem Bałtyku”.

Jeszcze przed feriami przygotowaliśmy nasze propozycje szkół będących przyjaciółmi Bałtyku, które przesłaliśmy do krajowego koordynatora Klubów Naszej Ziemi.

Po powrocie do szkoły po feriach zimowych rozpoczęliśmy nasze przygotowania do udziału w happeningu z okazji Międzynarodowego Dnia Wody. Przygotowaliśmy trzy transparenty- dwa z hasłami związanymi z ochroną wód Bałtyku przez szkołę leżącą z daleka od morza oraz hasło informujące o akcji „Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku przyjacielem Bałtyku”. W akcji uczestniczyli: dyrektor szkoły p. Iwona Chojnacka- Adamus, uczennice i uczniowie z Klubu Naszej Ziemi oraz nauczycielki koordynujące działania ekologiczne- p. Izabela Czechowska i p. Joanna Zimniak. Zdjęcia wraz informacja zostały przekazane do krajowego koordynatora p. Ewy Żukowskiej.

Nasza codzienna racjonalna gospodarka wodą to mały, ale ważny krok w ochronie wody.

                                                                                              Martyna, Ola i Oliwia :D

                       P1030708

UFoN- lekcja wprowadzająca, ale to fascynujące…

04 marca br. grupa projektowa uczniów klas drugich „Szkoły z klasą 2.0” pod opieką Izabeli Czechowskiej i Róży Buchnajzer wzięła udział w lekcji wprowadzającej w ramach Uczniowskiego Forum Naukowego. Na wstępie opiekunki przedstawiły nam idee, główne założenia UFoN, następnie pracowaliśmy w grupach metodą „burzy mózgów” nad cechami ciekawej prezentacji. Po przedstawieniu prac grup obejrzeliśmy dwa przykłady konferencji TED. Szczególnie zainteresowała nas konferencja dotycząca fotografowania chmur. Kobieta bardzo emocjonalnie opowiadała o swojej pasji- fotografii chmur.

Myślimy, że właśnie ten TED zainspirował nasze koleżanki i naszego kolegę, którzy sami zaproponowali tematy prezentacji wokół tematu „Moje zainteresowania to moja wartość”. Ada z kl. II c zaprezentuje się „Co mi w duszy gra?”, Natalia N. z kl. II a „Moje rysunki- moja pasja”, Mateusz z kl. II b „A wszystko jest muzyką….”, Natalia G. z kl. II a „Rysować każdy może…”, Ola T. z kl. II c „Na rowerze dookoła….” Teraz czas pracy nad prezentacjami- postaramy się ograniczyć do minimum prezentacje Power Point lub w ogóle z nich zrezygnujemy, zwracając większą uwagę na prezentację siebie, oddziaływanie na emocje widza. Osoby, przygotowujące prezentacje, planują je i pracują nad nimi, podczas pracy mogą liczyć na wsparcie i konsultacje opiekunek grupy. Po świętach wielkanocnych wszyscy członkowie grupy projektowej wezmą udział w lekcji z kamerą, której operatorami będą Jakub i Zachariasz z kl. II c.

Przed nami duże wyzwanie, ale mamy nadzieję, że sprostamy mu i prezentacje wszystkich uczniów będą ciekawe, dopracowane i zainteresują widzów :D

 

Martyna, Ola, Oliwia

P1030701P1030703P1030699 P1030696

Przyjaciele Bałtyku z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku- propozycja naszego kodeksu

W południowej Wielkopolsce nad Swędrnią mieszkamy, w naszym Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku w Klubie Naszej Ziemi działamy i Przyjaciółmi Bałtyku od wielu lat być na co dzień- nie tylko od święta się staramy. Wiemy, że także od naszego codziennego zachowania zależy stan naszego morza. A dlaczego?- oto jest pytanie. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, przecież przez naszą „małą ojczyznę” już w starożytności wiódł szlak bursztynowy. Nasze codzienne starania prowadzące do ochrony wód Bałtyku to:

a)      rozsądne użytkowanie wody np. zamiast otwartego kranu kubek do mycia zębów,

b)      stosowanie płynów, proszków i innych środków czystości bez szkodliwych dla flory i fauny fosforanów,

c)      nasi domownicy myją auta korzystając z myjni ekologicznych,

d)     w naszej gminie w wielu miejscowościach budowana jest zbiorcza kanalizacja,

e)      w miejscowościach, w których nie ma zbiorczej kanalizacji szamba ekologiczne są coraz bardziej popularne,

f)       wypoczywając nad lokalnym zbiornikiem w Murowańcu, pamiętamy o trosce o niego i ustawicznie o jego czystość dbamy niezaśmiecając go.

 

Uczennice i uczniowie z Klubu Naszej Ziemi przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku wraz z opiekunkami-Izabelą Czechowską i Joanną Zimniak :D :)

logo_bnm_pb_l

Wybór tematu na drugie półrocze

W piątek 13 lutego nasz zespół projektowy „Szkoły z klasą 2.0” spotkał się, aby wybrać zadanie na drugie półrocze roku szkolnego 2014/2015. Po zapoznaniu się z propozycjami i dokładnym przeanalizowaniu ich wspólnie z naszymi opiekunkami zdecydowaliśmy, że po feriach zimowych, czyli od marca będziemy zajmować się uczniowskim forum naukowym. Już dzisiaj myślimy, że będzie to ciekawe wezwanie. :D

Tymczasem udajemy się wszyscy na zasłużone i długo wyczekiwane ferie :)

Martyna, Oliwia i Ola

Co ma wspólnego „Zielony kapturek….” z TIK-iem?

04 lutego br. grupa projektowa uczniów klas drugich „Szkoły z klasą 2.0” oraz członkowie Klubu Naszej Ziemi przedstawili przedstawienie ekologiczne z wykorzystaniem technologii komputerowej „Zielony kapturek…”. Ekologiczna tematyka dotycząca segregacji, recyklingu, higieny, ochrony środowiska łączyła się z przeniesieniem krasnoludków do innej bajki poprzez zastosowanie TIK-u. Przedstawienie było ciekawą formą lekcji ekologii. Uczniowie przygotowywali się do występu przez wiele dni- uczyli się ról, uczestniczyli w próbach oraz wykonywali elementy swoich strojów z papieru wraz z opiekunkami zatroszczyli się o scenografię.

Po przedstawieniu wszyscy zebrani obejrzeli prezentację multimedialną podsumowującą działania w ramach projektu „Znaczenie kartki papieru kiedyś i obecnie”. W ramach tego projektu uczniowie poznawali historię papieru i papiernictwa, wykonywali ozdoby świąteczne z papieru, które wykorzystali do dekoracji naszej szkoły, uczestniczyli w ogólnopolskim tygodniu czytania, podczas którego przybliżali świąteczne tradycje i obyczaje oraz zostali zapoznani z elementami astronomii, czytając o Gwieździe Betlejemskiej. Mamy nadzieję, że prowadzone działania, a zwłaszcza czytanie stanie się dobrym nawykiem w naszym gimnazjum.

 

Grupa projektowa uczniów klas drugich „Szkoły z klasą 2.0”

Izabela Czechowska, Róża Buchnajzer i Joanna Zimniakthumb.htmlkojubg

Przygotowanie do podsumowania projektu „Znaczenie kartki papieru….”

Nasz zespół projektowy uczniów klas drugich „Szkoła z klasą 2.0” z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w przygotowaniu do podsumowania projektu. Jakub z Zachariaszem całość dokonań zbierają w prezentację multimedialną. Reszta zespołu przygotowuje mini spektakl: „Zielony kapturek….”. Przygotowania to seria prób oraz przygotowanie scenografii i strojów- wiele tych czynności wykonujemy w swoim wolnym czasie po lekcjach, a stroje częściowo przygotowujemy na zajęciach artystycznych, a kończyliśmy je podczas naszych spotkań po zajęciach. Ciekawi jesteśmy, jak nam wypadnie podsumowanie i jak zostanie przyjęte przez nasza szkolną społeczność. :)

Martyna, Oliwia i Ola

„Sprzątanie Świata – Polska 2014”

„Turysto! Szanuj środowisko!”

To hasło przewodnie tegorocznej akcji, zachęcające do refleksji nad wpływem na środowisko w czasie wypoczynku, na urlopie, w czasie pobytu na łonie przyrody. W jaki sposób oddziałujemy na przyrodę podczas wędrówki górskim szlakiem, podczas spaceru po lesie czy rejsu żaglówką po jeziorze? Co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko? Jak możemy ograniczyć tworzenie odpadów? Dlaczego warto prowadzić ich selektywną zbiórkę?

23 września 2014 r. uczniowie Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku przystąpili do ogólnopolskiej, 21. akcji Sprzątania Świata. W tym dniu odbył się w szkole apel przygotowany przez uczniów klasy IIb, na temat segregacji i powtórnego wykorzystania odpadów, uświetniony piosenką ekologiczną. Tuż po nim poszczególne klasy wraz z wychowawcami udały się w wyznaczone rejony Koźminka by posprzątać zgromadzone na ulicach śmieci. Uczniowie byli dobrze przygotowani, tzn. zaopatrzeni w worki, rękawice, odpowiedni strój i pozytywnie zmotywowani szczytnym celem akcji. W nagrodę za zaangażowanie, uczniowie otrzymali słodki upominek w postaci batonika. Działania tego typu mają za zadanie kształtować świadomość ekologiczną wśród młodzieży oraz wzbudzać wrażliwość na piękno przyrody. Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy za działania na rzecz ochrony środowiska!                                              

lollolll

Apel- promocja fotowoltaliki w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku

W dniu 02 grudnia br. zespół „Moda na Słońce” przeprowadził apel nt projektu „Postaw na Słońce” pod patronatem Fundacji BOŚ i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Podczas apelu społeczność naszego gimnazjum została zapoznana z tematyką projektu. Członkowie zespołu projektowego przedstawili swoje zadania i funkcje w zespole oraz przybliżyli tematykę fotowoltaliki. Szczególnie dużo uwagi poświęcono tematyce ogniw słonecznych ze zwróceniem uwagi na możliwość zastosowań w naszej szkole, naszych domach, czyli „naszej małej ojczyźnie”. Na zakończenie apelu chłopcy zaprezentowali miniatury dinozaura i wiatraka, które działają na mini fotoogniwa. Pokaz ten cieszył się dużym zainteresowaniem naszych gimnazjalistów.

Zespół „Moda na Słońce” dziękuje za zainteresowanie fotowoltaniką, które było widoczne podczas apelu oraz liczy na zaangażowanie społeczności naszego gimnazjum oraz naszej gminy w tematykę energii odnawialnej- fotowoltaliki.

Znakiem rozpoznawczym naszej grupy projektowej jest nasze słoneczne logo oraz słoneczne kotyliony, które wykonała babcia Mateusza- szefa zespołu wg projektu opiekuna grupy- p. Izy Czechowskiej.

Zespół „Moda na Słońce” wraz z opiekunem- Izabelą Czechowską :)    thumbnail.phpthumbnail.php

Ogólnopolski tydzień czytania ze Szkołą z klasą 2.0

Zespół uczniów klas drugich uczestniczących w projekcie Szkoła z klasa 2.0 wraz z opiekunkami p. Różą Buchnajzer i p. Izabelą Czechowską zainicjowali szkolny tydzień czytania w ramach ogólnopolskiej akcji trwającej od 08 do 12 grudnia.

W ramach tej akcji społeczność naszego gimnazjum aktywnie czytała poprzez co poszerzała swą wiedze na temat oznak i symboli oraz tradycji Bożonarodzeniowych np. Gwiazdy Betlejemskiej, dzielenia się opłatkiem, żłóbka, choinki, pustego miejsca przy stole, kolęd i pastorałek.

Świąteczna tematyka naszego tygodnia czytania wprowadziła nas w radosny nastrój świąt Bożego Narodzenia, rozpaliła iskrę dobroci, która mamy nadzieję, że będzie trwała przez cały kolejny rok 2015 :D

Nasze opiekunki p.Izabela Czechowska i p.Róża Buchnajzer

P1030653P1030646P1030649