RSS Feed
 1. PRZEWRÓT na WFie III edycja

  Wrzesień 25, 2015 by dtzsp2

  Witamy ponownie !

  To już III edycja programu WF z klasą do której przystapiliśmy.
  Z wielką przyjemnością informujemy, że zadania z poprzedniej edycji zostały zrealizowane i tym sposobem nasza szkoła zaliczyła II edycję WF z klasą uzyskując z tego tytułu certyfikat.
  Obecnie czekają nas nowe zadania do realizacji jak i takie zadania które będziemy przeprowadzać po raz kolejny np. Sportowy Okrągły Stół czy też akcję LAS.

  Opis zadań do realizacji w roku szkolnym 2015/2016:
  1. Sportowy Okrągły Stół (SOS). Zorganizujcie szkolną debatę dotyczącą udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Porozmawiajcie o tym, jakie oczekiwania mają uczniowie, a jakie nauczyciele. Wspólnie wybierzcie zadania do realizacji w programie.

  2. Lokalna Akcja Sportowa (LAS). Istotą LAS-u jest włączenie do działań społeczności lokalnej lub innej, zaprzyjaźnionej szkoły. Możecie sami zorganizować sportowe wydarzenie lub aktywnie włączyć się w większą akcję ogólnopolską (np. Polska biega, Polska na rowery).

  3. Każda szkoła wybiera jedno zadanie w semestrze (dwa zadania w roku szkolnym) lub jedną całoroczną ścieżkę edukacyjną. Zadania i ścieżki edukacyjne odzwierciedlają cele i misję programu WF z Klasą:
  - Rozruszaj rodziców
  - WF dla dziewczyn
  - Ruch na lekcjach i aktywne przerwy
  - Wsparcie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
  - WF dla mniej wysportowanych
  - Odwrócona lekcja
  - Sprawdzaj postępy i predyspozycje
  - TIK na WF-ie
  - WF poza szkołą / salą gimnastyczną
  - Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne
  - Sport receptą na sukces

  Nowością w trzeciej edycji programu są ścieżki edukacyjne: zdrowotna i turystyczno-regionalna. To bardziej zaawansowany element programu. Ścieżki będą realizowane w formie projektu edukacyjnego, składającego się z kilku zadań rozpisanych na cały rok szkolny. Są zgodne z aktualną podstawą programową kształcenia ogólnego – dostarczają nauczycielom pomysły i materiały do realizacji jej ważnych elementów. Pełny opis zadań i ścieżek edukacyjnych wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich realizacji znajdują się na stronie programu w zakładce „Dla uczestników”.

  4. Dokumentacja działań na blogu. Blog to rodzaj strony internetowej zawierającej odrębne, uporządkowane chronologicznie wpisy (sportowa kronika szkoły). To promocja dla szkoły, a dla wszystkich źródło dobrych praktyk. W naszym programie nauczyciel zakłada konto na specjalnej platformie i opisuje podjęte w szkole działania związane z wykonywaniem zadań programowych. Wpisy są komentowane przez innych uczestników. Moderatorzy WF-u z Klasą czytają wpisy, komentują, zamieszczają wskazówki i wybierają najciekawsze z nich, tworząc tym samym zbiór Dobrych Praktyk – rozwiązań zasługujących na szczególną uwagę.