Czym jest dla nas film?

Film – dźwięk połączony z ruchomym obrazem, przedstawienie historii, opowieści za pomocą obrazów, czy może inaczej: forma rozrywki? Czy może to odbieranie przekazu i refleksje nad nim? Co zyskujemy dzięki filmowi? Na pewno rozwija się nasza wyobraźnia. Może nas skłonić do głębokich rozmyśleń. Dostarcza nam ogromne dawki przeróżnych emocji i odczuć. Możemy siedzieć otoczeni masą mokrych od łez chusteczek, pustych już paczek po chipsach, o godzinie, kiedy już dawno powinniśmy spać… Możemy śmiać się do rozpuku, możemy całą duszą skupić się na problemie pokazanym w filmie, możemy nie dowierzać, albo wierzyć… I to za bardzo. Dla nas film jest okazją do przeniesienia się w czasie i do innego miejsca. Jest okazją do bycia jedną z postaci, do wczucia się w nastrój, do uczestniczenia w nim.

Here was a cameraman stand with silhouette.