Monthly Archives: Maj 2014

Inna szkoła – Agamben.

Myślę, i pewnie nie jestem w tym myśleniu odosobniona, że to, co najlepszego spotkało mnie w szkole łączyło się z działaniami, które były przeciwieństwem oswojonej klasowo-lekcyjnej rutyny. Czymś, co w gruncie rzeczy nie miało nic wspólnego z tym, co nam się ze szkołą kojarzy. To mogła być nietypowa lekcja, performance, happening, spotkanie. Wielu nauczycieli mówi czytaj dalej »

Wsparcie pani Rzecznik

Pani Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, wydała ważną opinię, która może być pomocna dla tych nauczycielek i nauczycieli, którzy zajmują się działaniami pro-tolerancyjnymi w szkołach. Sprawa dotyczy prawa do realizacji w publicznych szkołach programów takich jak „Równościowe Przedszkole”. Program ma przeciwdziałać stereotypowemu postrzeganiu ról płciowych i promować równe szanse kobiet i mężczyzn. Część rodziców, czytaj dalej »

Białe kartki, czerwone kartki. Powstanie Warszawskie.

Obejrzałam „Powstanie Warszawskie” zrealizowane z zachowanych powstańczych kronik. Na pokaz zaproszono młodzież szkolną, która po filmie została poproszona o zadecydowanie, czy decyzja o powstaniu była dobra. Przed filmem rozdano wszystkim kartki – białe oznaczały odpowiedź „tak”, czerwone „nie”. Sam film wbił mnie w fotel. Pomysł, aby narratorami byli domniemani operatorzy jest genialny, a nad technicznymi czytaj dalej »

Rodzice przeciw homofobii

Sprawa działań antyhomofobicznych w naszych szkołach to kwestia trudna, przeważnie obarczona piętnem „kontrowersyjności”, „niebezpieczeństwa” i należąca do problemów Których-Lepiej-Nie-Dotykać-Bo-Będą-Same–Kłopoty. Wielu nauczycieli i nauczycielek paraliżuje myśl przed reakcją rodziców i ich protestami, które zmienią np. naszą gazetkę na Dzień przeciw Homofobii w lokalny (albo ponadlokalny skandal). Tak się zdarzyć może, ale jestem przekonana, że to właśnie czytaj dalej »

css.php