„Różnice nie mogą dzielić”

28 kwietnia 2015 r. w Chorzowie odbyła się konferencja „Różnice nie mogą dzielić” – Interdyscyplinarny charakter pracy z rodziną romską warunkiem poprawy wyników edukacji i integracji dzieci romskich.

W konferencji udział wzięli  przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Stowarzyszenia „Szansa dla Romów”, a także  nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy oświaty,  asystenci rodzin romskich i przedstawiciele Cechu Rzemiosł, którzy przy założeniach współpracy międzysektorowej  próbowali  znaleźć sposoby na łatwiejszą adaptację Romów w środowisku lokalnym. Dyskutowano o sytuacji Romów w Chorzowie, o ich problemach na rynku pracy, o problemach edukacyjnych dzieci. Jednak ponieważ w konferencji brali udział sami zainteresowani, tym razem można było rozmawiać o tych problemach nie tylko od strony wyobrażenia o społeczności romskiej, ale w oparciu o faktyczny stan rzeczy. Trudna adaptacja Romów w środowisku nie wynika tylko z  winy stereotypów istniejących wśród społeczeństwa polskiego, ale również leży po stronie stereotypów funkcjonujących  w środowiskach romskich. Obie strony i Polacy i Romowie często mają wypaczone zdanie o drugiej grupie.  W obu środowiskach na co dzień funkcjonują stereotypy i uprzedzenia, które niweczą wszelkie próby porozumienia.

Na konferencji zabierali głos przedstawiciele różnych środowisk i grup sektorowych. Z tych rozmów wynikło jedno – u podstawy porozumienia leży daleko idący kompromis obu stron. Nie jest to zadanie ani proste, ani łatwe. Jednak Romowie widzą już dzisiaj szanse idące z kształcenia dzieci nie tylko wynikającego z własnej kultury, czyli wiedzy przekazywanej z „dziada pradziada”, ale również kształcenia w edukacyjnym systemie państwowym. Jednocześnie strona polska zaczyna zauważać  konieczność poszanowania kultury romskiej i zwraca się ku możliwościom zatrudnienia Romów w zgodzie z obwarowaniami ich tradycji. Zaś nauczyciele, pedagodzy i pracownicy poradni pedagogicznych dostrzegają różnice w kształceniu i problemy wynikające z dwujęzyczności Romów, barków w edukacji rodziców romskich i starają się działać na polu wyrównywania szans i specjalnych potrzeb edukacyjnych. Te zmiany międzysektorowe naprawdę dobrze wróżą. Oczywiście, że nadal są to małe kroczki, ale od małych kroków zaczyna się dochodzenie do dużych celów. Konferencja w Chorzowie pokazała, że można, że jest wiele ludzi, którzy rozumieją, iż znana  nam kultura życia codziennego, nie jest ta jedyną i właściwą. Inna kultura wcale nie musi być gorsza. Ważne aby znaleźć porozumienie pomiędzy jednym a drugim. Tradycja rodzinna Romów wcale nie musi wykluczać państwowego systemu edukacji, a system  edukacji wcale nie musi godzić w tradycje rodzinną Romów. Tym bardziej, że dzisiejsze wartości  społeczeństw wysoce rozwiniętych – wyścig szczurów,  potrzeba ciągłego sprawdzania się i wykazywania, wcale nie jest tak wartościowa jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. Oczywiście, że w pewnym sensie prowadzi do wygodnego życia, dobrej pracy, sukcesu, ale bardzo często godzi w więzi rodzinne. Jako wolontariusz „Szlachetnej paczki” bardzo często spotykam się ze starszymi, samotnymi ludźmi, którzy przyznają, że dzieci robiąc karierę pozostawiają ich samym sobie. Odwiedzają ich od czasu do czasu, a oni nie chcąc stawać się problem dla dzieci, nie przyznają się, że w podeszłym wieku przestają być samowystarczalni pod względem fizycznym i bytowym, nie tylko finansowym.  Zaś w większości  rodzinach romskich nadal funkcjonuje na pierwszym miejscu wspólnota rodzinna i dzięki temu, osoba potrzebująca nie pozostaje bez pomocy. Niestety minusem jest np. to, że często inne obowiązki rzuca się naprawdę na ostatnie miejsca (np. obowiązek chodzenia do szkoły, a czasami nawet obowiązek pójścia do pracy), co automatycznie spycha członków społeczności na margines. Dlatego tak ważny jest dialog między społecznościami i wypracowanie wspólnego kompromisu, tak aby pielęgnować tradycję, ale również funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie.  I odpowiedzialność za dostosowanie standardów leży po stronie obu grup narodowościowych.

Dodatkowym uświetnieniem konferencji  był występ taneczny dzieci romskich, uczęszczających do świetlicy środowiskowej, w której spotykają się chorzowscy Romowie, zarówno dzieci jak i dorośli. Świetlica jest prowadzona przy współpracy Ośrodka Opieki Społecznej w Chorzowie i  Stowarzyszenia „Szansa dla Romów”, jednak działa jako instytucja przyjmująca zarówno dzieci polskie jak i romskie. Wszystkie dzieci mogą znaleźć w świetlicy ciekawe zajęcia i pomoc w nauce.  Jeżeli chodzi o dorosłych, to ze świetlicy korzystają najczęściej Romowie, wspólnie tańczą, uczą się, obchodzą wspólne Wigilie (opisywałam taką na przełomie grudnia i stycznia, gdyż miałam okazję w takiej uczestniczyć).

DSC_0002 DSC_0005 DSC_0012 DSC_0021 DSC_0291 DSC_0292 DSC_0301 DSC_0303 DSC_0307 DSC_0308

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php