Monthly Archives: Kwiecień 2017

We don’t need no education (The Wall – Pink Floyd)

Skąd przyszliśmy? Nauczanie w polskiej szkole kontynuuje XIX-wieczny model szkolnictwa pruskiego, w którym najważniejsze są fakty, definicje, daty oraz miejsca. Brakuje kształtowania umiejętności miękkich oraz kompetencji społecznych. Świetną diagnozę obecnej sytuacji przedstawił Piotr Podemski, wykładowca UW oraz badacz edukacji historycznej, który mówi o dwóch kodach kulturowych protestanckim i katolickim, które utrwaliły się we wzorach edukacji czytaj dalej »

Pedagogika włączająca na rzecz uchodźców – „Budujemy Mosty: Europa”

    Inkluzja kontra ekskluzja Włączanie jest przeciwieństwem wyłączania. W świetle bieżącego stanu badań, jak również dzięki szerokiemu, oddolnemu ruchowi społecznemu na rzecz osób wykluczanych nie wystarczy już dziś proste tłumaczenie angielskiego słowa inclusive education na „edukacją włączająca”. W pedagogice inkluzji zawiera się znacznie szersze myślenie o partycypacji społecznej różnych grup niż dotychczasowe myślenie o czytaj dalej »

Polsko – litewskie „Domy Pamięci”

Przestrzeń i partycypacja W poprzednim tekście pisałem o potrzebie rozwijania umiejętności miękkich oraz kompetencji społecznych wśród młodych ludzi. Nie da się tego robić w  oparciu o model kształcenia autorytarnego o dużym dystansie władzy.  Tylko szkoła demokratyczna i otwarta na różnorodność perspektyw daje szansę na zmianę, dzięki której partycypacja młodzieży w życiu społecznym stanie się faktem. czytaj dalej »

O Niepełnosprawnych jeszcze słów kilka…

Nie tak dawno podejmowałam temat życia osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju. Temat raczej smutny, ponieważ osoby niepełnosprawne w Polsce XXI wieku nadal są w wielu przypadkach dyskryminowane i niestety często nie otrzymują wsparcia od władz państwa. I nie mam tu na myśli tylko wsparcia finansowego czy rzeczowego, ale raczej „normalne ludzkie podejście”. Najlepszym przykładem czytaj dalej »

Lekcja o zaimkach

„My, bezdomni, którym udaje się zamknąć w jednym pomieszczeniu, z dala od tłoku, we własnym kręgu jesteśmy szczęśliwcami”. Ten fragment książki „Sura” Rafała Grzeni i Macieja Moskwy znalazł się na rewersie kartki pocztowej, którą inni „my”, w nieformalnej grupie Humans of Aleppo (www.humansofaleppo.com), rozsyłamy od tygodnia w świat z inicjatywy Marka Durskiego. Najbardziej wierzę w czytaj dalej »

edukować serce

Podobno Arystoteles jest autorem sentencji: „Edukowanie myśli bez edukowania serca nie jest wcale nauką”. Co znaczy: edukować serce? Ta metafora zakłada, że jako nauczyciele i nauczycielki możemy kształtować postawy solidarne, budować empatię i uczyć marzyć o pokoju oraz prawach człowieka dla każdego, niezależnie od narodu i religii. Że możemy uczyć miłości zamiast nienawiści – a czytaj dalej »

Pastisz czyli dzieła sztuki w nowej odsłonie

Pastisz (z francuskiego pastiche – „utwór naśladowany”)to kompilacyjne dzieło sztuki świadomie naśladujące styl jakiegoś twórcy, epoki, szkoły, ale niemające cech fałszerstwa. Pastisz jest zbliżony do parodii,nie zmierza jednak do karykaturowania czy wyjaskrawiania cech pierwowzoru, ale do uwyraźnienia jego rysów charakterystycznych. Dlaczego o tym piszę i podaje tą definicję? Ponieważ uważam, że jest to świetna metoda, czytaj dalej »

Peer learning czyli o edukacji rówieśniczej

Dzisiejsza dydaktyka stoi przed ogromnym wyzwaniem. Nowoczesne technologie, które wkroczyły dawno do biznesu, dziennikarstwa czy po prostu social life, stały się elementem dnia codziennego w szkole. Na przerwach uczniowie wyjmują iphony ,smartfony i mamy wrażenie, że bez tego drugiego, alternatywnego świata trudno im żyć. Czy jednak dla młodych jest to świat alternatywny czy może równoległy? czytaj dalej »

Ageizm i antyageizm

Istnieje wiele definicji ageizmu. Najbardziej znaną w literaturze anglosaskiej jest ta zaproponowana przez Roberta Butlera w 1975 roku, zgodnie z którą ageizm to „zestaw przekonań, uprzedzeń i stereotypów mających swe podstawy w biologicznym zróżnicowaniu ludzi, które dotyczą kompetencji i potrzeb osób w zależności od ich chronologicznego wieku”. Termin „ageizm” w języku polskim nie ma bezpośredniego czytaj dalej »

css.php