Author Archives: Kuba

Empathy in dialogue – workshop by Jakub Niewinski as part of an international project „JustNow – a toolbox for teaching human rights”

Context Today’s talking about migrants, immigrants and refugees in the current situation is very difficult. On the one hand we are witnesses of the suffering of people fleeing war who try to find shelter for themselves and their children, on the other hand there is fear of the Other. Very often these are the concerns czytaj dalej »

School as a space of learning, teaching and living

The space is this particular reality where we are all equal, it is egalitarian, does not divide people into good and bad. This is one of the basic functions of our mind. So we can speak of space as a psychological phenomenon, a kind of process, or an entity’s ability to record, store and playback czytaj dalej »

Ławki Karskiego jako przestrzeń inkluzyjna

Długa i równa oraz krótsza i pofałdowana. Dwie ławki. W Łodzi i w Krakowie. W sumie jest ich siedem, nie tylko w Polsce, ale też w Stanach Zjednoczonych i Izraelu. Na nich siedząca dystyngowania postać w eleganckim garniturze i starannie zawiązanym krawacie. Karski. Właściwie Jan Romuald Kazielewski – człowiek, który odważnie manifestował niezgodę na nienawiść i czytaj dalej »

Dialog międzypokoleniowy, czyli „Młodzi (i) Seniorzy w działaniu” jako dobra praktyka edukacyjna

  Uczniowie mojej interdyscyplinarnej klasy „Hipolit” z Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie wspólnie ze Seniorkami z goślińskiego Klubu Seniora „Zacisze” udali się na cztery dni na Mazury do Camp Rodowa koło Mrągowa. Tam właśnie w sercu Mazur, pośród przepięknych łąk nad brzegiem jeziora Lampasz realizowali międzypokoleniowych projekt  „Młodzi (i) Seniorzy w czytaj dalej »

Szkoła jako przestrzeń edukacyjna i społeczna

Przestrzeń szkolna jest miejscem zdarzeń edukacyjnych i społecznych, a jednocześnie przestrzenią „narzuconą” uczniom i uczennicom, „w której nie można dorosnąć, bo cała nasycona jest niedorosłością. Wszystko w niej musi być dydaktyczne albo (dla uczniów najmłodszych) zabawne czy „przyjemne”. Gazetki ścienne muszą być kolorowe (chociaż na co dzień uczniowie nie widują gazetek ściennych), klasy urządzone „na czytaj dalej »

Partycypacja i obywatelskość dzieci i młodzieży

„(…) należy spojrzeć na młodych ludzi jako kluczowych aktorów w poszukiwaniu rozwiązań dla problemów, przed którymi stoją…” (Skuteczna praca z młodzieżą. Przewodnik po partycypacji młodzieży, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia) Często słyszymy o młodych ludziach, którzy nie angażują się w żadne działania, są pasywni, nie biorą udziału w wyborach, nie wychodzą z własną inicjatywą, czytaj dalej »

Katyń i Auschwitz

Pamięć i Życie Wiosną wszystko odradza się do życia, zaczyna ponownie istnieć. Powtarzalność świata gwarantuje jego istnienie. Esencją życia jest pamięć o tym, co było. Kwiecień jest miesiącem i pamięci, i życia. Dlatego ważne wydają się dwie inicjatywy edukacyjne „Marsz Pamięci” oraz „Marsz Żywych”, w których uczestniczyli młodzi ludzie z Gimnazjum nr 1 im. Hipolita czytaj dalej »

We don’t need no education (The Wall – Pink Floyd)

Skąd przyszliśmy? Nauczanie w polskiej szkole kontynuuje XIX-wieczny model szkolnictwa pruskiego, w którym najważniejsze są fakty, definicje, daty oraz miejsca. Brakuje kształtowania umiejętności miękkich oraz kompetencji społecznych. Świetną diagnozę obecnej sytuacji przedstawił Piotr Podemski, wykładowca UW oraz badacz edukacji historycznej, który mówi o dwóch kodach kulturowych protestanckim i katolickim, które utrwaliły się we wzorach edukacji czytaj dalej »

Pedagogika włączająca na rzecz uchodźców – „Budujemy Mosty: Europa”

    Inkluzja kontra ekskluzja Włączanie jest przeciwieństwem wyłączania. W świetle bieżącego stanu badań, jak również dzięki szerokiemu, oddolnemu ruchowi społecznemu na rzecz osób wykluczanych nie wystarczy już dziś proste tłumaczenie angielskiego słowa inclusive education na „edukacją włączająca”. W pedagogice inkluzji zawiera się znacznie szersze myślenie o partycypacji społecznej różnych grup niż dotychczasowe myślenie o czytaj dalej »

Polsko – litewskie „Domy Pamięci”

Przestrzeń i partycypacja W poprzednim tekście pisałem o potrzebie rozwijania umiejętności miękkich oraz kompetencji społecznych wśród młodych ludzi. Nie da się tego robić w  oparciu o model kształcenia autorytarnego o dużym dystansie władzy.  Tylko szkoła demokratyczna i otwarta na różnorodność perspektyw daje szansę na zmianę, dzięki której partycypacja młodzieży w życiu społecznym stanie się faktem. czytaj dalej »

css.php